24. 4. 2024

Zapojte se do dalšího projektu vzdělávání z dotačního programu OPZ+ (výzva 040)

Projekt “Další profesní vzdělávání členů Plastikářského klastru” již běží. Doba realizace projektu: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026
red-shirt-group-people-business-conference-modern-classroom-daytime_146671-16291

Projekt “Další profesní vzdělávání členů Plastikářského klastru” již běží.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026

V rámci programu Operační program Zaměstnanost plus je možné zapojit jednotlivé zaměstnance členských podniků Plastikářského klastru.

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která
splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce. Cílovou skupinu projektu
tvoří zaměstnanci jednotlivých členských podniků Plastikářského klastru.

Podmínky pro zapojení:

  • Lze školit jen zaměstnance členské firmy s pracovní smlouvou (nelze DPČ, DPP) v rámci jejich pracovní doby.
  • Vzdělávání může probíhat pouze v pracovní dny od 6:00 do 22:00.
  • Školení musí mít vazbu na pracovní náplň daného účastníka.
  • Absolvování min. 40 hodin školení / osoba / projekt.
  • Bude kladen důraz na zapojení zaměstnanců ve věku 55+.
  • Platí zákaz dvojího financování aktivit projektu (stejnou vzdělávací aktivitu nelze podpořit ze 2 různých dotačních zdrojů).

Členské firmy nesmí souběžně čerpat žádnou dotaci z OP Spravedlivá transformace.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu plus a Státního rozpočtu ČR
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

Shere article:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

More articles