Naše strategie

You are here:

Strategie pro inovativní budoucnost v plastikářství

Plastikářský klastr si klade za cíl umístit Zlínský kraj na mapu České republiky jako centrum inovativního zpracování plastů. Naše mise spočívá ve vytvoření silného, reprezentativního fóra pro zpracovatele plastů a v nastavení efektivních sítí, které umožní využívat nejlepší služby a produkty. Tímto způsobem se snažíme zvyšovat výkonnost a konkurenceschopnost našich členů.

Naše klíčové pilíře

plastr_nase-strategie
sqr021-col1
sqr021-col2
plastr_nase-mise (1)
sqr031-col1
sqr031-col2

Naše mise

Naším posláním je poskytnout pevnou platformu pro zpracovatele plastů ve Zlínském kraji, kde mohou sdílet zkušenosti, využívat společné služby a rozvíjet nové projekty. Naše klíčové cíle zahrnují zajištění efektivní sítě pro sdílení zdrojů a zázemí pro přípravu a realizaci společných rozvojových projektů.

Klíčové aktivity

Plastikářský klastr se zaměřuje na několik základních oblastí, podporovaných projekty českého ministerstva průmyslu a obchodu a Evropské unie. Mezi naše hlavní cíle patří rozvoj inovací ve zpracování plastů, posilování lidských zdrojů a zefektivnění nákupních procesů.

Na regionální úrovni spolupracujeme s partnery jako Zlínský kraj a Technologické inovační centrum a rozšiřujeme naši síť mezi klastry v České republice a na Slovensku. Výzkum a vývoj řídíme ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati a dalšími institucemi. Na mezinárodní úrovni jsme zapojeni do evropských plastikářských organizací a projektů, jako jsou CLUSTERPLAST a AUTOPLAST, což umožňuje globální sdílení odbornosti.

plastr_klicove-aktivity
sqr031-col1
sqr031-col2
kontaktujte-nas
sqr021-col1
sqr021-col2

Staňte se součástí Plastikářského klastru

Zveme vás, abyste se připojili k Plastikářskému klastru, který směřuje k inovacím a udržitelnosti v oblasti plastů. Pokud sdílíte naše hodnoty a touhu po technologickém pokroku, zjistěte více o výhodách členství a možnostech, jak se zapojit. Společně můžeme formovat budoucnost plastikářského průmyslu!