23. 4. 2024

Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století

Plastikářský klastr ze zapojil do řešení dílčích projektů v rámci projektu s názvem ,,Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století”. Centrum kompetence PolyEnvi21, se zaměřuje na vývoj nových polymerních systémů zohledňující cíle udržitelného rozvoje, praktickou uplatitelnost a ekonomickou konkurenceschopnost.
NCK ucastnici

Plastikářský klastr ze zapojil do řešení dílčích projektů v rámci projektu s názvem ,,Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století”. Centrum kompetence PolyEnvi21, se zaměřuje na vývoj nových polymerních systémů zohledňující cíle udržitelného rozvoje, praktickou uplatitelnost a ekonomickou konkurenceschopnost. Klíčovou kompetencí PolyEnvi21 je oblast mechanické, chemické a biologické recyklace polymerních materiálů včetně návazných souvisejících procesů. Významná pozornost je věnována komplexnímu pojetí vyvíjených řešení pro naplnění principů cirkulární ekonomiky.

Zaměření:

Komunikace, diseminace, kreativita

Environmentální procesní inženýrství

Spotřeba v cirkulární ekonomice

Pokročilé materiály

Cíle:

Zlepšení bezpečnosti dodávek materiálů a snížení závislosti na zdrojích materiálů dovážených ze zemí mimo EU.

Zlepšení nakládání s odpady, včetně pozitivních dopadů na národní klimatické a další environmentální cíle.

Snížení spotřeby fosilních paliv.

Zvýšení konkurenceschopnosti podniků.

Číslo projektu: TN02000051

Období řešení: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2028

Bližší informace k projektu najdete zde: https://cps.utb.cz/narodni-centrum-kompetence-polymery-pro-21-stol, www.tacr.cz

Shere article:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

More articles