O nás

Začátky všech věcí jsou nepatrné...

                                                ...Cicero


Plastikářský klastr byl založen v únoru 2006 formou zájmového sdružení právnických osob s cílem vytvořit komunikační fórum pro své členy – zpracovatele plastů.
Hlavními důvody k založení klastru byla především tradičně silná pozice plastikářského průmyslu ve Zlínském kraji (spolu s gumaři představuje nejvýkonnější průmyslový segment regionu), na druhé straně však nedostatek kvalifikované pracovní síly, chybějící výzkumné a vývojové zázemí pro zpracovatele plastů, potřeba odpovídající vyjednávací pozice při nákupu služeb a produktů a účinného prosazování zájmů odvětví.

Aktivity klastru směřují do 4 prioritních oblastí: vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, výzkum a vývoj, společný nákup produktů a služeb, prezentace a propagace klastru. Důležitou roli hraje interakce s významnými institucemi v kraji - Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (aplikovaný výzkum, nový bakalářský obor, měření výkonnosti klastrů a benchmarking), Zlínským krajem (lobování oboru, spolupráce při tvorbě Regionální inovační strategie), Sdružením pro rozvoj Zlínského kraje (regionální strategie), Technologickým inovačním centrem (soutěže Inovační firmu roku, Nejlepší podnikatelský studentský záměr). Ve spolupráci s členskými středními školami se aktivně podílíme na modifikaci studijních plánů odborných předmětů a propagujeme obor zpracování plastů cílovým skupinám (děti – rodiče – výchovní poradci).

S významnými úsporami nákladů pro členské firmy již úspěšně nakupujeme elektřinu a plyn a v přípravné fázi je i projekt společného nákupu surovin, režijního materiálu a vybraných služeb.