Aktuality

31. 08. 2021 | Zelené plasty Market Place

Zelené plasty
Market Place
Odpadní plasty a jejich příběh
Zodpovědné chování a PLASTY
Naše PLASTY

6-7.9.2021 Hradec Králové

21. 06. 2021 | Projekt RegioPlast 2030 přináší další výstupy

Projekt RegioPlast 2030, zaměřený na podporu vzdělávání pro plastikářský průmysl v příhraničním území Zlínského a Trenčianského kraje, pokročil do další fáze řešení a přináší aktuální informace - viz článek v odborném periodiku Strojárstvo/Strojírenství 6/2021, str. 63. Plné znění je k dispozici na tomto odkazu: https://www.engineering.sk/archiv/20405-strojarstvo-strojirenstvi-6-2021-2.

05. 05. 2021 | Zlin Design Week

Přinášíme pozvánku studentů Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín na festival Zlin Design Week, který odstartuje už v pátek 7. 5. 2021. Týdenní festival plný designu i dalších, souvisejících oborů a odvětví, vytváří prostor pro nečekaná spojení, inspiraci a nové talenty. Hned v úvodu Vás čeká vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže Best in Design, mezi jejímiž finalisty jsou i studenti UTB. Celý přenos bude moderovat herec a zpěvák Jan Cina a můžete ho sledovat od 19:00 na Youtube kanálu Zlin Design Weeku. Součástí programu je také Konference, která letos probíhá v rámci celého týdne formou videí a podcastů. Do nového formátu se převlékly i výstavy, workshopy nebo koncerty. Celý program najdete na webu festivalu.

23. 04. 2021 | Mýty o obalech (zdroj: udrzitelnyobal.cz)

Sdílíme článek na téma "Mýty o obalech: Plasty škodí životnímu prostředí a je jich zbytečně moc" - plné znění k dispozici zde: Mýty o obalech: Plasty škodí životnímu prostředí a je jich zbytečně moc - Udržitelný obal (udrzitelnyobal.cz). Zdroj: www.udrzitelnyobal.cz.

.

22. 04. 2021 | Pozvánka na workshop na téma Společenská odpovědnost firem

Přinášíme pozvánku na workshop na téma "Společenská odpovědnost firem" pořádaný Technologickým inovačním centrem a Zlínským krajem. Akce se uskuteční dne 27.4.2021 9:00 - 12:00 online formou, přednášející je Zdenka Barošová, certifikovaná manažerka společenské odpovědnosti, Podrobné informace včetně možností přihlášení jsou k dispozici zde.

02. 03. 2021 | Inspirativní setkání s Tomášem Kozubkem na téma využití superpočítačových technologií

Přinášíme pozvánku Technologického inovačního centra na inspirativní setkání s osobností - prof. Ing. Tomášem Kozubkem, Ph.D., vědeckým ředitelem IT4Innovations národního superpočítačového centra při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Setkání se uskuteční online dne 4. března 2021 od 9:00 do 12:00. Tomáš Kozubek Vás blíže seznámí s tím, jak je možné s využitím superpočítačových technologií akcelerovat proces vývoje produktu, inovovat výrobní postupy, vytvářet digitální dvojčata, vyvíjet nové materiály i léčiva a s dalšími zajímavostmi. Akce je realizována z projektu Smart Akcelerátor Zlínského kraje II. Podrobné informace jsou k dispozici v příloze nebo na https://www.ticzlin.cz/event/inspirativni-setkani-s-tomasem-kozubkem-z-it4innovations/. 

19. 02. 2021 | Plastikářský klastr slaví kulatiny

V letošním roce Plastikářský klastr slaví 15 let od svého vzniku v únoru roku 2006. V tomto "juniorském" věku si přejeme nadále spokojené a aktivní členy, nové zájemce a úspěšné a zajímavé projekty:) Krásné životní jubileum také oslaví první ředitel Plastru, Ing. Jaroslav Toufar, kterému také touto cestou patří veliká gratulace!

17. 02. 2021 | Využití počítačové tomografie pro zefektivnění cyklu korekce forem

Přinášíme nabídku CEITEC VUT Brno pro využití počítačové tomografie v oblasti korekcí forem. Podrobnější informace viz přiložený leták.

20. 01. 2021 | ClusterXchange webinář SPK na téma Plasty a cirkulární ekonomie

Přinášíme pozvánku Slovenského plastikárského klasteru (SPK) na webinář zaměřený na téma Plasty a cirkulární ekonomie. Akce bude pořádána dne 2. února 2021 9:00-14:00 online formou. Podrobnosti včetně programu a témat jednotlivých přednášek jsou k dispozici v příloze.

22. 10. 2020 | Štíty pro Fakultní nemocnici Brno

Plastr daroval 15 štítů pro Fakultní nemocnici Brno. Doufáme, že pomohou zdravotníkům v této nelehké době.

24. 07. 2020 | Projekt RegioPlast - Plastikářské technologie zajímavě i pro děti

Projekt RegioPlast 2030 (http://regioplast.6f.sk/), řešený v rámci OP Interreg V-A SR-ČR, vstupuje do další fáze, která zahrnuje pořádání vzdělávacích seminářů pro pedagogy odborných předmětů středních a základních škol s cílem prezentovat plastikářskou technologii zajímavou a interaktivní formou tak, aby byli schopni předat tyto poznatky svým studentům a probudit v nich zájem o studium těchto a příbuzných oborů. Věříme, že se ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě podařilo připravit obohacující program, který bude mmj. zahrnovat praktické ukázky využití jednotlivých technologií - od vstřikování po 3D tisk. Školení proběhne ve dnech 18.8. – 19.8.2020 v Otrokovicích a Zlíně a 21.8.2020 v Nitře a je otevřeno všem zájemcům z řad pedagogů základních a středních škol. Tisková zpráva k této aktivitě je k dispozici v příloze.

30. 06. 2020 | Nový projekt Plastikářského klastru v rámci programu OP PIK Inovační vouchery

V průběhu měsíce června vydalo MPO ČR Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021862 Hodnocení kvality postkonzumních recyklátů (zkráceně Forte-Q-post), podaného v rámci IV. výzvy OP PIK Inovační vouchery. Realizace projektu bude zahájena 1.9.2020 a doba trvání je plánována na 8,5 měsíců. Cílem projektu je vypracování metodiky hodnocení složení materiálů metodou LIBS a uplatňování inovativních přístupů k hodnocení kvality plastových odpadů a recyklátů

03. 06. 2020 | BIO Plasty - rozumíme tomu správně?

Přikládáme zajímavé video - viz link: https://www.youtube.com/watch?v=Tb24cLo0WuY

08. 04. 2020 | Projekty podané do VI. výzvy OP PIK - Spolupráce - Klastry splnily první fázi hodnocení

Žádosti projektů Plastr 2020 - VaV, Plastr 2020 - Rozvoj klastru a Plastr 2020 - Infrastruktura podaných do VI. výzvy OP PIK - Spolupráce - Klastry splnily formální náležitosti a podmínky přijatelnosti. Následovat bude posuzování z věcného hlediska odbornými hodnotiteli MPO a předložení Výběrové komisi, která projekty doporučí / nedoporučí k poskytnutí dotace.

17. 02. 2020 | V Trenčíně proběhl Kick-off meeting projektu RegioPlast 2030

Zahajovací setkání projektových partnerů projektu RegioPlast 2030 proběhlo dne 3.2.2020 v Trenčníně. Hlavním cílem byla diskuse aktivit a harmonogramu projektu, který je řešen v rámci OP Interreg V-A SR-ČR a jehož řešitelské konsorcium zahrnuje Slovenský plastikársky klaster (vedoucí partner), Plastikářský klastr (hlavní přeshraniční partner) a Slovenská obchodná a priemyselná komora (partner projektu). Projekt je zaměřený na výměnu zkušenosti při náborech žáků základních škol pro plastikářské obory, dále na vzdělávání pedagogů nových studijních a učebních oborů v oblasti zpracování plastů a výměnu zkušenosti mezi pedagogy z ČR a SR. Výstupy projektu zahrnují přípravu elektronické příručky pro pedagogy a tvorbu promovidea pro podporu plastikářského odvětví v ČR a SR. Tisková zpráva z jednání je k dispozici v příloze. Více informací o projektu viz http://regioplast.6f.sk/.

14. 11. 2019 | Plastr získal prestižní ocenění ZLATÝ KLASTR

Národní klastrová asociace (NCA) udělila Plastikářskému klastru čestné ocenění ZLATÝ KLASTR 2018 za dlouhodobé excelentní výsledky v rozvoji klastru s přínosem pro výzkum a vývoj, inovace, internacionalizaci a zvyšování konkurenceschopnosti členských firem. NCA uděluje toto ocenění každoročně od roku 2014, více informací je k dispozici zde

14. 10. 2019 | Konference "To nejlepší z oblasti Industry 4.0 na VUT Brno"

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Industry 4.0. – To nejlepší z oblasti Industry 4.0 na VUT Brno. Cílem akce je inspirovat a propojit výrobní firmy s experty nabízející řešení v oblasti digitalizace výroby a představení konkrétních příkladů úspěšné spolupráce. Konference proběhne v prostorách JIC v Brně dne 14. listopadu 2019 a po skončení B2B jednání bude možné v odpoledních hodinách navštívit vybraná výzkumná pracoviště fakult VUT Brno. Více informací a program na I40konference.ceitec.cz, případně katerina.vlkova@ceitec.vutbr.cz.

13. 10. 2019 | Seminář SPK z cyklu "Trendy v plastikárskom priemysle"

Přinášíme pozvánku Slovenského plastikářského klastru, který bude ve dnech 19.-20.11.2019 pořádat odborný seminář z cyklu „Trendy v plastikárskom priemysle“, tentokrát na téma „Inovácie v oblasti produktov, materiálov a technológií, recyklácia odpadov z plastov v zmysle požiadaviek koncepcie EU, obehová ekonomika a súčasná prax v SR“. Podrobné informace jsou k dispozici v příloze.

09. 10. 2019 | Workshop na téma digitalizace firemních procesů

Přinášíme pozvánku Technologického inovačního centra Zlín, které dne 23.10.2019 pořádá interaktivní workshop na téma digitalizace firemních procesů, který povede lektor Filip Plevač. Akce je zaměřena na oblasti jako jsou senzorika a informace z procesů firmy, softwarová integrace, zpracování a vizualizace dat, strategie v oblasti digitalizace. Cena je 1.800,- Kč na osobu (včetně DPH), pro členy Plastikářského klastru je cena zvýhodněná na 1.400,- Kč. Podrobné informace jsou k dispozici na odkazu https://inovacnipodnikani.cz/digitalizace-firemnich-procesu/.

02. 09. 2019 | 11. Autodesk Moldflow Workshop společnosti SMARTPLAST s.r.o.

Společnost SMARTPLAST s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na 11. Autodesk Moldflow Workshop, který je určen pro designery plastových dílů, technology, konstruktéry forem, managery projektů a managery kvality. Podrobné informace včetně programu jsou k dispozici v příloze. Účast na workshopu je bezplatná.

02. 09. 2019 | Nabídka SPŠ Otrokovice - profesní kvalifikační kurzy Elektrikář pro zaměstnance firem

SPŠ Otrokovice nabízí pro zaměstnance Vašich společností v tomto školním roce možnost zahájení studia pro získání úplného vzdělání pro obor Elektrikář ve zkráceném běhu do jednoho roku formou profesních kvalifikací a provedení závěrečné zkoušky spolu s vyhláškou č. 50. V souhrnu se jedná o 5 dílčích zkoušek, které jsou zpoplatněny a závěrečná zkouška je již bezplatná. SPŠ Otrokovice je autorizovaným subjektem pro tento obor. Podrobnější informace v případě zájmu podá Dr. Deštěnská - tel. 577 925 078/227 nebo e-mail destenska@spsotrokovice.cz.

01. 09. 2019 | Pozvánka na 3. Central European Plastics Meeting

Přinášíme informace o nadcházející akci společnosti myCEPPI, která bude v termínu 23.-24.9.2019 ve slovenském Šamorínu pořádat 3. Central European Plastics Meeting (3. CEPM). Bližší informace jsou k dispozici v přiložených souborech nebo na www.plasticsmeeting.com. Kontaktní osoba: Ms. Andrea Nagy (M +36 70 428 5140,  E andrea.nagy@myceppi.com).

Resumé: The aim of this event is to gather the CE plastics industry players, provide a place for them to

...DO BUSINESS cost&time effectively at the B2B section
...LEARN about actual industry challenges in the CONFERENCE section
...EXPLORE further ideas at the EXHIBITION section

18. 07. 2019 | Konference Lidé - výzva pro budoucnost podnikání - Baťův odkaz Evropě

Předáváme pozvání na konferenci na téma "Lidé - výzva pro budoucnost podnikání - Baťův odkaz Evropě", kterou bude dne 18.9.2019 pořádat Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Nadace Tomáše Bati za spoluúčasti řady významných partnerů. Díky příspěvkům 50ti výrazných osobností z firemního, akademického a veřejného života v moderovaných diskusích na plenárním zasedání a v 7 sekcích, se jedná o ojedinělou příležitost pro setkání a vytvoření živé a kreativní platformy pro výměnu a sdílení názorů, zkušeností a dobrých praktik v živém a aktuálním tématu „Lidé“. Podrobné informace jsou k dispozici v přiložené pozvánce.

08. 07. 2019 | Podnikatelská mise jižní Vietnam

Přinášíme pozvánku Centrra pro hospodářskou spolupráci s Čínou (součást KCVT při HK ZK) k účasti na podnikatelské misi do jižního Vietnamu, coby v mnoha směrech podnikatelsky zajímavé destinace. Podrobné informace, včetně programu cesty, který zahrnuje např. návštěvu plastikářského veletrhu, B2B jednání s vytipovanými partnery nebo exkurzi do výrobního podniku, jsou k dispozici v příloze. 

26. 06. 2019 | Odborná konference Novel Trends in Rheology VIII

Přinášíme pozvánku na již 8. ročník mezinárodní konference Novel Trends in Rheology, která se bude konat ve dnech 30.-31. července 2019. Akce je pořádána Centrem polymerních materiálů Fakulty technologické UTB ve Zlíně ve spolupráci s Odbornou skupinou reologie (Česká společnost chemická) a divizí Aplikované reologie organizace Society of Plastics Engineers (SPE). Konference je věnována problematice nestabilních toků vznikajících při zpracování polymerních materiálů, modelování toku, experimentální a teoretické reologii makromolekulárních látek, mechanice nenewtonských kapalin a polymerním nanovláknům. Součástí konference je doprovodná výstava, na které je možné se seznámit s novinkami v oblasti experimentálních zařízení určených pro hodnocení tokového chování polymerních materiálů. Registrace je možná na tomto odkazu, finální program konference je k dispozici zde (kliknutím na název přednášky v programu je možné nahlédnout na abstrakt).

02. 05. 2019 | Daňový odpočet pro podporu VaV 2019

Předáváme pozvánku společnosti Ayming na dvě pracovní snídaně (22.5.2019 v Praze nebo 24.5.2019 v Brně) na téma nové legislativy v daňovém odpočtu na Výzkum a vývoj. Podrobné informace jsou k dispozici zde nebo v příloze.

10. 04. 2019 | Česko-německé kooperační fórum Strojírenství

Přinášíme pozvánku ČNOPK na Česko-německé kooperační fórum Strojírenství 2019, které se bude konat dne 15. května v Praze. Cílem akce je výměna znalostí a zkušeností mezi českými a německými firmami a navázání nových obchodních kontaktů. V rámci fóra zazní odborné příspěvky německých i českých referentů, a také se zde představí devět německých firem se svými produkty a službami. Akce je určena zejména pro výrobní a obchodní firmy působící ve strojírenském, automobilovém, leteckém, plastikářském a kovozpracujícím průmyslu, zástupce technického a ekonomického tisku, odvětvových svazů a technických vysokých škol. 

Se zástupci německých firem je možné domluvit si prostřednictvím ČNOPK ve dnech 15.-17. května 2019 individuální obchodní schůzku. Účast na kooperačním fóru i kooperačních rozhovorech je zdarma, podléhá však registraci předem. Kapacita omezena. Fórum je simultánně tlumočeno ČJ/NJ. V případě potřeby bude prostřednictvím ČNOPK zdarma poskytnuto tlumočení i pro Vaše kontaktní rozhovory.

Veškeré informace viz příloha.

25. 03. 2019 | Seminář společnosti Velox na téma "Prevence vad, řešení potíží, úspora nákladů a inovace pro vstřikování plastů"

Přinášíme pozvánku na seminář na téma "Prevence vad, řešení potíží, úspora nákladů a inovace pro vstřikování plastů", který bude ve dnech 9.-10.4.2019 pořádat společnost Velox CMS s.r.o. ve spolupráci s firmou INCOE. Podrobné informace jsou k dispozici v přiložené pozvánce.

 

14. 03. 2019 | Novinka společnosti Fillamentum - PVC upravené pro 3D tisky

Člen Plastikářského klastru, společnost Fillamentum, která patří ke světové špičce ve výrobě strun do 3D tiskáren, uvádí do prodeje dlouho očekávaný filament Vinyl 303. Jedná se o samozhášivý materiá, který se vyznačuje skvělými mechanickými vlastnostmi (např. tvrdost srovnatelná s Nylonem CF 15 Carbon, což je struna posílená o mikrokarbonová vlákna). Vinyl 303 najde své uplatnění zejména v průmyslové sféře, při prototypování či výrobě komponentů do výroby. Více informací v příloze.

14. 03. 2019 | Konference Jak ochránit svou firmu před kyberútoky

Přinášíme pozvánku na konferenci na téma Jak ochránit svou firmu před kyberútoky, která se bude konat dne 21.3.2019. Cílem akce je sdílet zkušenosti firmy, která byla napadena útokem hackerů a předat informace, jak lze firmy účinně chránit. Hlavními řečníky budou Ing. Aleš Špidla, expert na kybernetickou bezpečnost a Ing. Jiří Berger, soudní znalec v oboru kybernetiky. Videopozvánku na akci naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici v přílohách.

13. 03. 2019 | Seminář Průmyslová 3D metrologie v plastikářských procesech

Přinášíme pozvánku na seminář Průmyslová 3D metrologie v plastikářských procesech, který bude dne 10.4.2019 pořádat společnost MCAE Systems. Podrobnosti jsou k dispozici zde.

26. 02. 2019 | Pozvánka na konferenci TechDay - POZOR ZMĚNA TERMÍNU

Přinášíme pozvánku na konferenci "TechDay", kterou bude dne 22.3.2019 (aktualizovaný termín) pořádat PLASTR společně s firmou NWT a.s. Cílem akce je představit zajímavé a aktuální téma z oblasti práce s informacemi/daty v rámci pracovních kolektivů, jejich údržbu, ochranu a možnosti pro zjednodušení práce s nimi. TechDay je vhodný pro TOP management firem (střední, malé ale i velké), Výrobní management (VŘ, vedoucí výroby, mistr…), IT pracovníky, vedoucí daných pracovních kolektivů i z jiných oblastí a také pro zástupce SŠ a VŠ. Pozvánka a program viz přílohy.

 

26. 02. 2019 | Semináře, které představí aktuální výzvy OP PIK a programů TAČR a novou výzvu pro MSP

Přinášíme pozvánku na dva semináře pořádané Technologickým inovačním centrem Zlín. První (datum konání 5. 3. 2018 od 9:00 hodin) s názvem "Dotace, granty aneb jak získat finance" je zaměřen na získání informací o aktuálních výzvách z OP PIK a grantových možnostech z nabídky programů Technologické agentury ČR.  Druhá akce (datum konání 12. 3. 2018 od 9:00 hodin) nazvaná "Technologie průmysl 4.0" je určen pro žadatele o dotaci z programu podpory OP PIK - Technologie Průmysl 4.0 a cílí tedy na malé a střední podniky, které mají možnost získat finanční prostředky na nákup strojů, zařízení, technologií, software a hardware, data, databázi i licence a upgradovat tak výrobu na úroveň Průmyslu 4.0.  Novou výzvu přijedou prezentovat zástupci MPO a budou probrány veškeré aspekty podávání projektů, vč. hodnocení. Pozvánky s podrobným programem jsou k dispozici v příloze.

04. 01. 2019 | Společnost Parzlich nově jako Fillamentum Manufacturing Czech

Hulínská společnost Parzlich s.r.o., která se specializuje na výrobu 3D tiskových strun značky Fillamentum a dále trubek a extrudovaných hadic, se rozhodla pro změnu názvu na Fillamentum Manufacturing Czech s.r.o. V současné době značka Fillamentum patří mezi top 5 globálních výrobců 3D tiskových strun a byla mmj. oceněna ziskem exportní ceny DHL Unicredit pod záštitou agentury Czechtrade. Více informací - viz přiložená tisková zpráva.

19. 12. 2018 | Konference Fenomén 4.0 - jen technologie nestačí

Přinášíme pozvánku na konferenci s názvem "Fenomén 4.0 - jen technologie nestačí", která se bude konat dne 24.1.2019 od 8:30 hod v prostorách Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Více informací v přiložené pozvánce nebo na webu akce www.fenomen40.cz. Cílem konference je představit koncept Průmysl 4.0, jeho zavádění a s ním související procesy v celé společnosti. Proto neváhejte a přizvěte své kolegy manažery či specialisty napříč odděleními.

12. 11. 2018 | Inspirativní setkání na téma virtuální a rozšířené reality

Přinášíme pozvánku Technologického inovačního centra a Zlínského kraje v rámci cyklu "Inspirativní setkání s osobností ZK" - tentokrát na téma virtuální a rozšířené reality. Setkáte se a diskutovat můžete s panem Martinem Kotkem, zakladatelem a prezidentem Asociace virtuální a rozšířené reality AVRAR, Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky. Akce se koná 21.11.2018 od 11:00 hod v prostorách TIC, Vavrečkova 5262, Zlín. Pozvánka je k dipozici v příloze.

07. 11. 2018 | Inovační vouchery Zlínského kraje

Zlínský kraj vyhlásil další kolo "Inovačních voucherů" (http://www.objevtesmer.cz/). Cílem programu je podpořit navazování nové spolupráce podnikatelských subjektů s výzkumně-vývojovými institucemi při realizaci inovačních aktivit podnikatelských subjektů ve Zlínském kraji, posilujících jejich konkurenceschopnost. Žádosti se přijímají od 22.10.2018 do 31.1.2019 do 12:00 hodin. Maximální míra dotace činí 70% z celkových způsobilých výdajů projektu. Kompletní informace jsou k dispozici zde: https://www.kr-zlinsky.cz/rp15-19-inovacni-vouchery-zlinskeho-kraje-aktuality-15133.html.

07. 11. 2018 | PLATINN - expertní a koučinkový program pro malé a střední podniky

PLATINN je expertní a koučinkový program, který umožní technologickému malému a střednímu podniku získat přístup ke spolupráci se špičkovými experty. Úlohou experta je pomoci vedení firmy naplánovat potřebné změny a podpořit jejich efektivní implementaci, a to převážně v oblastech Business development jako jsou např. strategické řízení, rozvoj obchodu, zvýšení prodeje, hledání nových prodejních kanálů, péče o zákazníky nebo Organisation jako např. nastavení interních procesů, zvyšování produktivity, optimalizace a využívání zdrojů atd. Převažující způsoby spolupráce jsou koučink a facilitativní mentorink. Vstupem do programu získá podnik zdarma 40 hodin spolupráce s expertem na dané téma. Bližší informace www.platinn.cz a v příloze. Kontaktní osoba pro Zlínský kraj: Ing. Daniel Hajda, 734 443 877, hajda@ticzlin.cz, Technologické inovační centrum s.r.o.

31. 10. 2018 | Tisková zpráva asociace EUPC: "Single Use Plastics: A Negative Result for the European Market and Local Jobs"

Evropská asociace zpracovatelů plastů, EuPC, vydala tiskovou zprávu v souvislosti se schvalováním evropské směrnice týkající se používání plastových výrobků na jedno použití. Celá zpráva je k dipozici v příloze nebo přímo na webových stránkách EuPC zde.

31. 10. 2018 | Společná výzva evropských průmyslových asociací směrem k novým kandidátům a členům EU parlamentu

"Zasaďme se, aby se průmysl stal jádrem budoucnosti EU!" - to je motto iniciativy Industry4Europe, která je zaměřena na dlouhodobou podporu evropského průmyslu tak, aby přinášel užitek všem Evropanům nyní i v budoucnu.

Plastikářský klastr se, ve spolupráci s evropskou asociací EuPC, podílel na přípravě manifestu - Společné výzvy kandidátům pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019, jehož cílem je apelovat na budoucí členy EP, aby se zavázali k podpoře a prosazování zakotvení průmyslu na přední místo priorit Evropské komise a to vč. předložení dlouhodobé průmyslové strategie EU. Celé znění výzvy je k dispozici v příloze nebo také na stránkách Industry4Europe, kde jsou k mmj. také odkazy na originální překlady do všech jazyků EU.

24. 10. 2018 | Změna sídla společnosti COMPUPLAST s.r.o.

Přinášíme aktuální informaci o změně sídla členské firmy Plastikářského klastru - společnosti COMPUPLAST s.r.o. Novým sídlem a současně novou korespondenční a fakturační adresou je: COMPUPLAST s.r.o., J. A. Bati 5542, 760 01 Zlín. Na dané adrese (42. budova areál Svit) je kromě kancelářských prostor situován také showroom a dílna, kde bude k dispozici testovací linka nejen pro interní účely společnosti COMPUPLAST, ale také pro případné testování dle požadavků zákazníků. Více informací je k dispozici v příloze. 

 

16. 10. 2018 | Fillamentum Industrial - nový brand společnosti Fillamentum

Fillamentum, česká značka, která na světovém trhu patří k absolutní špičce ve výrobě strun do 3D tiskáren, představuje novou značku pro materiály k profesionálnímu použití s příznačným názvem Fillamentum Industrial.  Již od svého založení v roce 2011 se společnost věnuje vývoji a výrobě 3D strun pro různá průmyslová využití jako jsou automobilový průmysl, potravinářství, zdravotnictví, stavebnictví a mnoho dalších. 

Společně s německou společností RESITECH GERMANY GMBH Fillamentum vyvinulo jako jeden z prvních zbrusu nový filament z polyvinylchloridu a uvádí ho na trh pod názvem Vinyl 303. Produkt je vhodný nejen pro prototypování, ale díky svým excelentním mechanickým i chemickým vlastnostem také pro tisk předmětů, které splňují náročné podmínky pro průmyslové užití. Dalšími z mnoha předností Vinylu 303 jsou jeho tiskové vlastnosti, odolnost vůči vlivům počasí a samozhášivost.

Více informací je k dispozici v příloze.

10. 10. 2018 | ZLINTECH - první konference zaměřená na Průmysl 4.0 ve Zlínském kraji

Technologické inovační centrum s.r.o. pořádá ve středu 14. listopadu 2018 ve zlínském hotelu Baltaci Atrium konferenci ZLINTECH. Jejím cílem je seznámit s trendy vývoje v oblasti hlavních průmyslových odvětví Zlínského kraje (dopolední část) a představit firemní projekty, které se již nyní zabývají nastupujícím trendem Průmyslu 4.0. Návštěvníky konference budou zástupci firmem a podnikatelé Zlínského kraje, případně studenti technických oborů. Více informací a registrace na www.zlin.tech.

17. 09. 2018 | Podzimní semináře: "Jak úspěšně exportovat do Skandinávie?" a "Aktuální možnosti financování podnikání a inovací"

Přinášíme pozvánku Technologického inovačního centra na dva semináře: 

 • „Jak úspěšně exportovat do Skandinávie“, který Vás seznámí s aktuální situací na trhu ve Švédsku, Norsku či Dánsku a dozvíte se informace o obchodních příležitostech pro české podnikatele. Termín konání: 27. 9. 2018, Místo: Technologické inovační centrum, Vavrečkova 5262, Zlín, kancelář 312.
 • „Aktuální možnosti financování podnikání a inovací“ - přijďte si poslechnout, jaké jsou aktuální výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.  Agentura pro podnikání a inovace představí programy Aplikace, Inovace, Potenciál, Partnerství znalostního transferu, Nemovitosti, ICT a sdílené služby a také programy Úspory energií a Obnovitelné zdroje. Zlínský kraj poté představí program Inovační vouchery Zlínského kraje, který podporuje firmy při navazování spolupráce v oblasti inovací s výzkumně-vývojovými institucemi. Termín konání: 11. 10. 2018, Místo: Technologické inovační centrum, Vavrečkova 5262, Zlín, 4 NP.

Semináře jsou bezplatné, registrace na emailu: kostelnikova@ticzlin.cz. Bližší informace v přiložených pozvánkách.


 

07. 09. 2018 | Seminář na téma Financování výzkumu, vývoje a inovací

Přinášíme pozvánku Technologického inovačního centra na seminář zaměřený na možnosti financování výzkumu, vývoje a inovací. Akce proběhne 2.10.2018 v 9:00 - 17:00 hod v prostorách TIC, Vavrečkova 5262, Zlín. Pozvánka s podrobným programem - viz příloha, registrace nejpozději do 27.9.2018 na cerna@ticzlin.cz.

 

03. 09. 2018 | Společné prohlášení 68 asociací působících v segmentu obalového průmyslu

68 asociací ze všech oborů v obalářství vydalo společné prohlášení, které připomínkuje evropskou směrnici ve vztahu k používání tzv. SUP (Single Use Plastics). Celé znění prohlášení, včetně seznamu signatářů zahrnujícího mmj. asociaci European Plastics Converters (EuPC), jíž je Plastikářký klastr členem, je k dispozici v příloze. Následnou aktivitou bude společná konference všech zainteresovaných asociací s účastí zástupců evropského parlamentu a komise, která se bude konat v Bruselu dne 25.9.2018 - více na https://www.packagingportal.eu/conference.

03. 08. 2018 | Inspirativní setkání - Ing. Kamil Košťál, MBA

Přinášíme pozvánku na akci s názvem "Transformace firem a institucí na novou ekonomiku - Jste připraveni?" s podtitulem "Inspirativní setkání s Ing. Kamilem Košťálem, MBA", kterou pořádá Zlínský kraj v rámci projektu Smart akcelerátor. Akce se uskuteční 30.8.2018 od 14 hod v prostorách Technologického inovačního centra. Podrobnosti včetně možnosti registrace jsou v k dispozici v přiložené pozvánce.

28. 05. 2018 | Nabídka stáží ve španělském technologickém centru Leartiker

Předáváme nabídku španělského technologického centra LEARTIKER zaměřeného na technologii a podnikání v oboru polymerů - možnost stáží v rámci svého studijního programu TEP (Technology Entrepreneurship Program). Program je vhodný pro absolventy technických škol se zaměřením na materiály, chemii a biomedicínu a představuje dobrou příležitost pro ty, kteří se chtějí stát odborníky v dané oblasti. Stážisté neplatí žádný poplatek a bude jim zdarma poskytnuto ubytování v areálu kampusu včetně hrazení stravování. Stážisté si hradí pouze náklady na dopravu. Více informací včetně kontaktů pro registraci je k dispozici v přiloženém dokumentu.

23. 05. 2018 | Další ročník soutěže Inovační firma Zlínského kraje je zahájen!

Odstartoval další ročník projektu Inovační firma Zlínského kraje, jehož cílem je ocenit a zviditelnit nejlepší podnikatelské subjekty v oblasti inovací. Firmy, které během loňského roku významným způsobem inovovaly produkt, služby či proces a získaly tak náskok před konkurencí, se už nyní mohou do soutěže přihlásit. Termín uzávěrky přihlášek je 28. září, na 14. listopadu je pak plánováno slavnostní vyhlášení. Soutěž je vyhlašována Zlínským krajem a pořádáním je tradičně pověřeno Technologické inovační centrum Zlín. Podrobné informace jsou k dispozici v příloze.

14. 05. 2018 | Seminář Lean Management - Kreativní metody řízení

Přinášíme pozvánku Technologického inovačního centra na seminář "Lean Management - Kreativní metody řízení". Akce se bude konat 31.5.2018 v prostorách TIC, Vavrečkova 5262, Zlín. Více informací viz příloha.

09. 05. 2018 | EuPC Focus May 2018 - Automotive/Transport

Asociace EuPC vydala další brožuru z řady "FOCUS", tentokrát zaměřenou na sektor Automotive/Transport. Publikace je k dispozici na následujícím odkazu https://docs.wixstatic.com/ugd/2eb778_72cc2964eaeb4b939f9dd4490a9731a7.pdf

07. 05. 2018 | Regionem za výzkumem

Přinášíme pozvánku agentury Czechinvest na akci "Regionem za výzkumem", která se bude konat dne 15.5.2018 v Technologickém parku Progress v Holešově. Agentura CzechInvest spolu s partnery představí možnosti podpory inovací, aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Současně budou prezentovány příklady dobré praxe firem ze Zlínského a Olomouckého kraje. Bližší informace jsou v přiložené pozvánce.

25. 04. 2018 | Pozvánka společnosti Labtech Engineering na NPE 2018

Přinášíme pozvánku společnosti Labtech Engineering k návštěvě jejich stánku při příležitosti výstavy NPE 2018 v Orlandu na Floridě. Více informací (vč. přehledu vystavovaného zařízení) je v přiložených souborech a níže.


Dears,
We are pleased to inform you that our principal Labtech Engineering is again exhibiting at NPE during May 7 to 11. We attach for your kind reference our invitation letter with details on the many machines which will be shown running with polymers during all show hours. It would be very nice if you could visit our booth in the event that you intend to come to the NPE exhibition and we welcome such a visit very much.We will of course also be pleased to give you details on any of our many machines and we look forward to hear from you further.
Labtech Engineering Team

 

06. 04. 2018 | Nabídka VaV zařízení - spektrofotometr Konica Minolta

V případě zájmu o zaslání cenové nabídky nebo specifikací nabízeného zařízení spektrofotometr Konica Minolta CM-2500cCT - viz bližší informace v příloze - se neváhejte obrátit na: horakova@plastr.cz, +420 774 505 344. Zařízení bylo pořízeno v roce 2012 a původní cena byla 444.000,- Kč bez DPH.

 

04. 04. 2018 | Odborný workshop Plastikářského klastru

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na odborný workshop Plastikářského klastru na téma "Problem Solving in Extrusion and Injection Molding with the Help of Rheology and Computer Simulation", který se bude konat dne 4.5.2018 od 9:30 hod v prostorách CPS UTB ve Zlíně. Je nám velkou ctí, že naše pozvání přednášet přijal profesor John Vlachopoulos McMaster University (Hamilton, Kanada), který patří ke světové špičce v oblasti využití počítačové simulace pro procesy vstřikování a vytlačování plastů. Více informací v přiložené pozvánce (registrace na vopatova@plastr.cz). Budeme se těšit na Vaši účast!

29. 03. 2018 | Pozvánka na veletrh Věda, výzkum, inovace

Přinášíme pozvánku na veletrh Věda, výzkum, inovace, jehož 3. ročník se bude konat ve dnech 15.-17.5.2018 v Pavilonu P brněnského výstaviště BVV. Veletrh poskytuje platformu pro propojení vědecko-výzkumné akademické sféry s podnikatelskou praxí a napomáhá rozvoji projektové spolupráce. Dává prostor k osobnímu setkání, diskuzi, načerpání nových poznatků a navázání nových kontaktů. Více informací - viz příloha.

01. 03. 2018 | Seminář pro vstřikování plastů

Přinášíme pozvánku společnosti VELOX CMS, která bude ve dnech 10.-11.4.2018 pořádat seminář se zaměřením na prevenci vad, řešení potíží, úspory nákladů a inovace při vstřikování plastů. Podrobné informace vč. programu jsou v přiložené pozvánce.

01. 03. 2018 | Příklad hodný následování...?!

Přinášíme čerstvou aktualitu týkající se nových inovativních přístupů k používání plastových obalů, resp. redukce jejich spotřeby. O ukázce ojedinělé aktivity si můžete přečíst v následujícím odkazu https://www.theguardian.com/environment/2018/feb/28/worlds-first-plastic-free-aisle-opens-in-netherlands-supermarket.

 

 

25. 02. 2018 | Aukce použitých strojů a/nebo nepotřebných zásob

Dovolujeme si informovat o nabídce firmy Troostwijk - největší B2B aukční společnosti v EU (více info viz webové stránky nebo brožura v příloze)která nabízí pro Vaše využití zapojení do aukcí použitých strojů a/nebo nepotřebných zásob. Postup je následující:

 1. On-line aukce trvá 30 dní na největším aukčním portálu v Evropě: www.troostwijkauctions.com – má 550 000 kupujících v databázi, které se hned osloví.
 2. Je nutné přichystat kvalitní popis jednotlivých strojů a dobré fotky.
 3. Draží se nejvíce až poslední 2 dny před uzavřením aukce.
 4. Prodávající dostává svoje peníze do 7 dní od ukončení aukce na jeho účet.
 5. Stroje si Kupující odváží a demontuje na jeho náklady až je zaplaceno.
 6. Provizi 18% za aukci platí Kupující.
 7. Doporučení finanční kumulativní objem aukce je 1,5 mil. Kč a více.
 8. Prodávající může kdykoliv od aukce odstoupit.

Kontakty pro bližší informace a Vaše nabídky:   

Jan Antonín

Tel.: +420 773 445 221

www.troostwijkauctions.com

j.antonin@troostwijkauctions.com

 

David Hausner

Tel.:  +420 775 505 343

hausner@plastr.cz

 

25. 02. 2018 | Laserové navařování

Přinášíme nabídku společnosti Kasko-Formy spol. s r.o., která nabízí službu navařování laserem pomocí laserového přístroje HTS Mobile 160. Laserové navařování je v současnosti nejdůležitějším pomocníkem při opravách a technologických změnách ve výrobě forem a lisovacích nástrojů.


Navařovat lze:

- všechny druhy nástrojových ocelí, ampcoloye aj.

- plochy, hrany

- po předchozí domluvě je možno též na počkání (dle rozsahu návaru)

- předností je zachování požadované tvrdosti po navaření, bez rozměrových deformací a při minimálním teplotním ovlivněním

Navařování probíhá ve společnosti Kasko - Formy po dodání dílce, na kterém se má vaření provádět.

 

Kontakt:

Kasko-Formy spol. s r. o.

Slavkov 151

687 64  Horní Němčí

 

Marek Hrdina – vedoucí výroby

mobil: +420 602 487 957

email: hrdina@kaskoformy.cz

 

Ing. Jiří Katrňák – technolog

mobil: +420 725 755 074

email: katrnak@kaskoformy.cz

12. 02. 2018 | Mobilní služba čištění a údržby nástrojů technologií MCLaser

Společnost MAJOLA s.r.o. nabízí mobilní službu čištění a údržby nástrojů technologií Mobile Cleaning Laser (MCLaser).

Jedná se o:

- neabrazivní čištění povrchu pomocí laseru

- čištění, ke kterému není zapotřebí žádné čistící medium 

- čištění povrchu nevytvářející žádný odpad ani žádné emise

- aplikace služby v prostorách zákazníka

 

Probíhá přímo na stroji; čištění od koroze, degradovaných materiálů, solí, laků, mastnot a jiných nánosů nečistot. Nejsou zde zapotřebí demontáže a přepravy zařízení k čištění. 

Video ke zhlédnutí:  https://www.youtube.com/watch?v=MME1OVKIDWQ

 

Kontakt:

MAJOLA s.r.o.

Na Třešňovce 2209

347 01 Tachov

Jaroslav Zbranek - jednatel

mobil: +420 602 429 796

email: zbranek@mc-laser.com

29. 01. 2018 | Business den a obchodní mise: Srbsko

Přinášíme pozvánku Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, která bude pořádat dvě iniciativy se zaměřením na spolupráci se Srbskem. První je seminář "Business den: Srbsko", který se uskuteční 9.2.2018 - viz informace v přiložené pozvánce. Mimo jiné budou představeny aktuální obchodní příležitosti v Srbsku a předány praktické zkušenosti firem, které se Srbskem spolupracují. Druhou akcí je obchodní mise do Srbska plánovaná na 17.-20.4.2018, která bude rovněž přestavena na výše zmíněném semináři.  Program mise proběhne v Bělehradě a Čačku se zaměřením na firmy z oblasti stavebnictví, strojírenství, automobilového, chemického a plastikářského průmyslu a zemědělství. Firmy z oblasti stavebnictví mají možnost navštívit veletrh SEEBBE v Bělehradě. Pro firmy z dalších oblastí podnikání bude zorganizován seminář a individuální obchodní jednání v prostorách velvyslanectví. V Čačku je plánován podobný program, se zaměřením na různé oblasti podnikání. 

17. 01. 2018 | Iniciativa "The European Plastics Industry Circular Economy Voluntary Commitments. Towards 50% Plastics Waste Recycling"

Asociace EuPC, jíž je Plastikářský klastr členem, spolu s dalšími významnými evropskými platformami - Plastics Recyclers Europe, VinylPlus, Petcore Europe, The European Carpet and Rug Association a PCEP Europe - přijali dobrovolný závazek v oblasti přístupu k recyklaci plastů. Dokument byl vytvořen ve spolupráci s Evropskou komisí na její požadavek v rámci "Plastics Strategy" a definuje hlavní cíl - dosáhnout 50% míry recyklace plastového odpadu a 70% míry recyklace plastových obalů.  Plné znění textu a tisková zpráva jsou k dispozici v příloze.

 

21. 11. 2017 | Business den: Írán

Přinášíme pozvánku na aci "Business den: Írán" pořádanou Krajskou hospodářskou komorou dne 22.11.2017. Akce je zaměřená na zahraniční spolupráci s Íránem. Představeny budou obchodní příležitosti a perspektivní průmyslové sektory, vliv zásadních opatření a sankcí na zahraniční obchod s Íránem, konkrétní výstupy z podnikatelských misí, program „Brána do Persie“ a další zajímavá témata. S příspěvky vystoupí zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Hospodářské komory ČR a bankovního sektoru. Zúčastní se také firmy, které již mají zkušenosti z tohoto trhu. Pozvánka je k dispozici v příloze.

13. 11. 2017 | Stanovisko EuPC a národních klastrových asociací k hrozbě zařazení TiO2 jako karcinogenní látky ze strany ECHA

Přinášíme aktuální materiál - stanovisko EuPC a národních klastrových asociací k hrozbě zařazení TiO2 jako karcinogenní látky ze strany ECHA (European Chemical Agency). Dokument je k dispozici v příloze.

06. 11. 2017 | Odprodej skladových zásob polymerů a MB

Nabízíme přehled skladových materiálů, které jsou k dispozici k případnému odkupu - viz příloha. Většina polymerů je pro vstřikování, ale MB jsou využitelné i pro extruzi. Obracejte se na nás (hausner@plastr.cz) v případě zájmu.

27. 10. 2017 | Baťova manažerská škola

Přinášíme pozvání na kurz Baťova manažerská škola, který se bude konat ve dnech 30.11.-1.12.2017 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tématem již 13. běhu kurzu je: Budujme lidi, ne stroje. Jednotlivé části kurzu přinesou posluchačům informace o současných moderních metodách řízení a zhodnocení možností využití principů systému řízení Baťa v současných podmínkách. Přednášejícími jsou prof. Milan Zelený, Ing. Krištofovič, prof. Košturiak a Ing. Zatoukal. Součástí programu je také komentovaná prohlídka \"Poznávejme baťovskou architekturu města Zlína\" pod vedením kurátorky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Bc. Karolíny Juřicové. Veškeré informace v přiložených souborech nebo na www.batovaskola.cz

26. 10. 2017 | CHINAPLAS 2018

Další ročník významného světového veletrhu pro oblast plastikářského průmyslu, CHINAPLAS 2018, se bude konat v termínu 24.-27.4.2018 v Shanghai. Program akce se odráží v samotném názvu: Cutting-edge technology, High-tech machineries, International suppliers & buyers, Networking platform, Advanced materials, Practical solutions, Latest market trends, Application oriented, Sustainable development. Pro zájemce je již k dispozici sborník důležitých informací - viz příloha.

23. 10. 2017 | Industry4Europe – strategie EU v oblasti podpory průmyslu a inovací

Přinášíme aktuální materiál iniciativy Industry4Europe týkající se strategie EU v oblasti podpory průmyslu a inovací. Dokument je k dispozici v příloze.

21. 09. 2017 | Den klastrů ve Zlínském kraji

Dovolujeme si Vás pozvat na "Den klastrů ve Zlínském kraji". Akce pořádaná Národní klastrovou asociací se bude konat dne 4.10.2017 v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Představeny budou výsledky spolupráce firem, univerzit a výzkumných institucí v klastrových organizacích Zlínského kraje a celé ČR. Můžete se těšit na zajímavé projekty, prezentace a vystoupení odborníků. Bližší informace, včetně programu a přímého linku pro jednoduchou registraci, jsou k dispozici v přiložené pozvánce.

19. 09. 2017 | Další kolo Inovačních voucherů ZK

Zlínský kraj vyhlásil další kolo tzv. Inovačních voucherů, tentokrát zaměřených na podporu Produktového designu a marketingu. V případě zájmu jsou podrobnosti k dispozici zde https://www.kr-zlinsky.cz/rp15-17-inovacni-vouchery-zlinskeho-kraje-aktuality-14284.html

17. 07. 2017 | Změna na pozici ředitele Plastikářského klastru

Při příležitosti Valné hromady Plastikářského klastru č. 32, která proběhla 27.6.2017, došlo ke změně na pozici ředitele klastru. Ing. Jaroslav Toufar odstoupil z funkce a novým ředitelem byl zvolen Ing. David Hausner. Gratulujeme! Zároveň děkujeme Ing. Toufarovi za dlouholetou úspěšnou spolupráci.

19. 05. 2017 | Vzdělávací workshop

Dne 6.6.2017 od 13:00 si Vás dovolujeme pozvat na workshop zaměřený na plastikářské firmy představující nové trendy v oblasti biopolymerů a biokompozitů. V programu budou zahrnuta témata: Polymery vs. biopolymery, Biodegradace a biodegradabilní polymery, Biokompozity - vlastnosti, aplikace a tržní nabídka a dále bude pozornost zaměřena na WPC kompozity. 

Dále srdečně zveme na navazující akci pořádanou Technologickým inovačním centrem v rámci cyklu přednášek Technologické trendy, tentokrát zaměřenou na Prototypování, 3D tisk a reverzní inženýrství. Budou představeny aspekty virtuálního a fyzického prototypování.

Registrace je možná do 30.5.2017 na vopatova@plastr.cz, případně telefonicky +420 775 505 348. Místo konání: Technologické inovační centrum, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (budova č. 23). Těšíme se na Vaši účast!

28. 04. 2017 | Seminář "Možnosti financování VaV a Inovací"

Dovolujeme si přinést pozvánku na seminář "Možnoosti financování VaV a inovací". Akce je pořádaná Technologickým inovačním centrem Zlín dne 3.5.2017. Podrobné informace naleznete v příloze, zájemci se mohou registrovat na cerna@ticzlin.cz.

11. 04. 2017 | 12. běh kurzu Baťova manažerská škola

Přinášíme pozvání na kurz Baťova manažerská škola, který se bude konat ve dnech 1. a 2. června 2017 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Téma 12. běhu kurzu je "Celostní přístup v managementu". Přednášejícími jsou známý ekonom prof. Milan Zelený, historici PhDr. Zdeněk Pokluda a Mgr. Miroslava Štýbrová. Druhý den kurzu je svým výkladem doplní Ing. Ivan Baťka a Leoš Kubíček. Součástí programu je také prohlídka expozice "Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost" a výjezd v legendární pojízdné kanceláři a výklad na terase bývalé Správní budovy firmy Baťa – „Baťův mrakodrap". Veškeré informace v přiložených souborech nebo na www.batovaskola.cz

10. 04. 2017 | Podání žádostí o podporu v rámci III. výzvy Spolupráce - Klastry OP PIK

Dne 7.4.2017 jsme úspěšně zaregistrovali 3 žádosti o podporu v rámci OP PIK, III. výzvy SPOLUPRÁCE-KLASTRY. Jedná se o projekty:

 1. Plastr 2017 – INFRASTRUKTURA (výzva 01_16_080 SPOLUPRÁCE - KLASTRY - III. VÝZVA - SDÍLENÁ INFRASTRUKTURA, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_080/0008787)
 2. Plastr 2017 – VaV (Průmyslový vývoj v oblasti plastových odpadů a nových aplikací plastů, výzva 01_16_079 SPOLUPRÁCE - KLASTRY - III. VÝZVA - KOLEKTIVNÍ VÝZKUM, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_079/0008788)
 3. Plastr 2017 - INTERNACIONALIZACE (výzva 01_16_081 SPOLUPRÁCE - KLASTRY - III. VÝZVA - INTERNACIONALIZACE, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_081/0008704)

16. 02. 2017 | Schválení dalšího projektu OP PIK Spolupráce - Klastry - Výzva I.

Dne 14.2.2017 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytutí dotace pro čtvrtý projekt Plastikářského klastru připravený v rámci Výzvy I OP PIK Spolupráce - Klastry. Jedná se o projekt kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet s názvem "Pokročilé systémy úpravy povrchů pro kontrolu a snížení opotřebení nástrojů při zpracování polymerů plněných přírodními vlákny"(CORNET SmartNFR, výzva 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0001161).

10. 01. 2017 | Tři projekty OP PIK Spolupráce - Klastry finálně schváleny!

Tři projekty OP PIK, které Plastikářský klastr připravil do 1. výzvy programu Spolupráce - Klastry, byly finálně schváleny (jsou vydána "Rozhodnutí o poskytnutí dotace"). Jedná se o:

 1. Rozvoj „Střediska pro modelování výrobků z plastů“ (Plastr 2015 – infrastruktura, výzva 01_15_008 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Sdílená infrastruktura, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_008/0001226)
 2. Výzkum a vývoj pro plastikářskou výrobu (Plastr 2015 - VaV, výzva 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0002305)
 3. Plastr 2015 – rozvoj klastru (Plastr 2015 – rozvoj klastru, výzva 01_15_012 Spolupráce – Klastry – I. výzva – Rozvoj klastru, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_012/0001230)

24. 11. 2016 | Další ročník European Plastics Innovation Awards 2017

Society of Plastics Engineers a PlasticsEurope pořádá další ročník cen European Plastics Innovation Awards. Soutěží se v 8 kategoriích - Best Plastic Application Design, Best Design for End-of-Life, Intelligent and Smart Plastics, Material Innovation, Hybrid Product, Best Application for Enhanced Sustainability, Best Lightweight Innovation, New Surfaces for Plastic Parts. Termín pro zasílání přihlášek je 9.12.2016, více informací v příloze nebo na http://www.plasticseurope.org/information-centre/news/latest-news/spe-society-of-plastics-engineers-and-plasticseurope-announcing-the-2017-edition-of-the-european-plastics-innovation-awards.aspx.

02. 11. 2016 | Veletrh pracovních příležitostí Business Days - příležitost nejen pro studenty UTB

Dne 1.11.2016 jsme se zúčastnili veletrhu pracovních příležitostí Business Days. Akci pořádalo Job Centrum UTB ve Zlíně jako jedinečnou příležitost navázat spolupráci mezi studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na jedné straně a zástupci zaměstnavatelů na straně druhé. Naším cílem bylo prezentovat možnost zprostředkování stáží v našich členských firmách a velmi nás těšil zájem studentů - zejména z řad Fakulty technologické a Fakulty managementu a ekonomiky - o tuto formu spolupráce. Pevně věříme, že podobně jako v minulém roce se podaří získané kontakty přeměnit v úspěšně realizované stáže.

01. 11. 2016 | Semináře TIC Zlín - různé aspekty VaVaI

Dovolujeme si přinést pozvánku na následující semináře pořádané Technologickým inovačním centrem Zlín v období listopad - prosinec 2016.

29.11.2016 Právní povědomí pro oblast VaVaI, přednášející: Dr. Mgr. Aleš Vlk (ze společnosti ALEVIA) + JUDr. Karel Zuska (AK HOLEC, ZUSKA)

6.12.2016 Systémy pro sledování vědecké činnosti, přednášející: prof. Ing. Berenika Hausnerová, doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D., Ing. Jarmila Strážnická (UTB ve Zlíně)

8.12.2016 Finanční nástroje VaVaI, možnosti finanční podpory podnikání prezentují: Agentura pro podnikání a inovace, Technologické centrum AV ČR, TAČR

Podrobné informace naleznete v přiložených souborech, zájemci se mohou registrovat na cerna@ticzlin.cz.

 

11. 10. 2016 | 11. běh kurzu Baťova manažerská škola

Přinášíme pozvání na kurz Baťova manažerská škola, který se bude konat ve dnech 1. a 2. prosince 2016 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Téma 11. běhu kurzu je "Překonáváním překážek k úspěchu". Přednášejícími jsou známý ekonom prof. Milan Zelený, historici PhDr. Zdeněk Pokluda a Mgr. Miroslava Štýbrová, a úspěšní podnikatelé Mgr. Václav Novák a Ing. Stanislav Martinec. Veškeré informace v přiložených souborem nebo na www.batovaskola.cz

19. 09. 2016 | Setkání věnované obchodní spolupráci s Indií

Máte zájem rozšířit své aktivity na nových zahraničních trzích? Zúčastněte se setkání věnovaného obchodní spolupráci s Indií! Dovolujeme si Vás pozvat na obchodní setkání s názvem „Business den: Indie“, které se uskuteční ve Zlíně 27. 9. 2016 od 10 hod. v budově č. 23 (sál ve 4. etáži), Vavrečkova 5262.

Během setkání pořádaného Krajskou hospodářskou komorou Vám bude představeno podnikatelské prostředí v Indii, zvyklosti při obchodování s indickými partnery, exportní příležitosti pro české firmy, možnosti podpory státu a další témata související s tímto dynamicky se rozvíjejícím trhem. Mezi perspektivní oblasti pro české exportéry patří například automobilový, energetický, chemický, civilní letecký, obranný, zdravotnicky nebo strojírenský průmysl.

Se zajímavými  příspěvky vystoupí Ing. Miloslav Stašek, náměstek ministra zahraničních věcí a bývalý velvyslanec ČR v Indii, Ing. Jiří Janíček, zástupce Odboru ekonomické diplomacie MZV ČR a bývalý obchodní rada Velvyslanectví ČR v Indii a další hosté. Zástupci vybraných firem předají praktické zkušenosti z obchodování s indickými partnery. Setkání představuje možnost individuálního setkání s pozvanými hosty a zapojení se do diskuse.

Přihlásit na akci se můžete nejpozději do 26.9.2016 na kontaktech: konecna@khkzk.cz, tel.: +420 572 154 554, mobil: +420 725 596 631. Pozvánku s podrobnějšími informacemi naleznete v příloze.

12. 09. 2016 | Seminář Technologické trendy - PIM technologie

Přinášíme pozvánku na seminář "Technologické trendy" pořádaný Technologickým inovačním centrem Zlín dne 7.10.2016, jehož hlavním tématem je představení PIM technologie. Podrobné informace jsou uvedeny v příloze.

06. 09. 2016 | Workshop Inovativní technologie v podnikání

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop v rámci cyklu "Inovativní technologie v podnikání" s tématem "Digitální inovace", který pořádá UTB ve Zlíně a TIC Zlín dne 15.9.2016. Přednášejícími zajímavého programu (viz příloha) jsou Filip Dřímalka a Ján Kušturiak. Více informací podá Ing. Hana Záhorovská (zahorovska@rektorat.utb.cz, tel.: 576 032 224).

02. 09. 2016 | Možnosti spolupráce s Fraunhoferovou společností

Přinášíme pozvánku na konferenci na téma „Německo-český dialog o technologiích s Fraunhoferovou společností“, kterou pořádá Velvyslanectví SRN dne 19. října 2016 v Praze. Německá Fraunhoferova společnost je evropskou špičkou mezi vědeckými institucemi, které se zabývají aplikovaným výzkumem (roční vědecký obrat v hodnotě 2,1 miliardy eur). Na této konferenci budou představeny aktivity Fraunhoferovy společnosti ve vybraných oblastech, program tvoří čtyři souběžné workshopy a diskuse s experty a potencionálními partnery. Plastikářský klastr je v rámci svých VaV aktivit s pracovišti Fraunhofer v přímém kontaktu.  

Veškeré informace o akci jsou k dispozici v příloze, registrace je možná zde www.prag.diplo.de/FTD

25. 08. 2016 | Seminář Inovační vouchery

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Inovační vouchery, pořádaný dne 14.9.2016 Technologickým inovačním centrem ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace. Cílem je představit program Inovační vouchery v rámci OP PIK a také nabídku služeb Technologického invačního centra v oblasti podpory inovací. Účast na akci je zdarma, vešekré informace jsou v přiložené pozvánce.

16. 08. 2016 | Mezinárodní konference o strategickém nákupu

Přinášíme pozvánku Česko-německé obchodní a průmyslové komory na 3. ročník Mezinárodní konference o strategickém nákupu, která se bude konat 19.10.2016 v Praze. Konference prostřednictvím svého bohatého programu s řadou přednášek, diskuzí, workshopů a setkání „Meet & Greet“ nabízí fundovanou platformu pro strategický nákup v oblasti střední a východní Evropy. Je také příležitostí pro setkání specialistů nákupu z Německa s potenciálními dodavateli z České republiky. Dodavatelé také budou mít možnost být zařazeni do matchmakingu s profesionály z oblasti nákupu (v případě zájmu - viz příložený dotazník). Veškeré informace jsou k dispozici v přiložené pozvánce nebo u pana Davida Parkmanna (AHK Services s.r.o., Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer |Česko-německá obchodní a průmyslová komora, +420 221 490 317, parkmann@dtihk.czhttp://tschechien.ahk.de)

 

28. 07. 2016 | Podnikatelská mise firem Zlínského kraje do Jaroslavské oblasti

Přinášíme pozvánku Krajské hospodářské komory ZK na podnikatelskou misi firem Zlínského kraje do Jaroslavské oblasti (Rusko). Cesta se uskuteční v termínu od 17. do 20. října 2016 při příležitosti „Dnů průmyslu Jaroslavské oblasti“, které pořádá Samospráva Jaroslavské oblasti ve spolupráci s Jaroslavskou obchodně-průmyslovou komorou a Manažer klubem. Všechny uvedené subjekty jsou partneři Zlínského kraje a Krajské hospodářské komory Zlínského kraje.

V rámci „průmyslových dnů“ se představí přední ruské společnosti z oblasti automobilového průmyslu, které chtějí navázat nové kontakty a spolupráci s českými firmami – konkrétně s výrobci součástek, materiálů, zařízení a technologií pro automobilový průmysl. Pořadatelé projevili zájem přizvat firmy ze Zlínského kraje, které působí v oblasti plastikářství

Součástí programu je účast na obchodní konferenci, prezentace firem, účast v diskusních panelech, individuální jednání s vybranými firmami, možnost prezentace na společném stánku Zlínského kraje (např. formou propagačních materiálů), návštěvu ve firmách, setkání s představiteli samosprávy Jaroslavské oblasti a další možnosti.

Organizátory mise z české strany jsou Kontaktní centrum pro východní trhy při KHK ZK a Zlínský kraj. Firmy, které se mise zúčastní, obdrží finanční příspěvek ve výši 10 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s technicko-organizačním zajištěním cesty. 

Hlavním cílem podnikatelské mise je najít nové obchodní partnery a navázat s nimi spolupráci. Pozvánk a seznam ruských které se během akce představí a je možné se s nimi setkat viz přiložené soubory.

Termín pro přihlášení: 26.8.2016.

Kontaktní osoba: 

Bohdana Konečná

Kontaktní centrum pro východní trhy při Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje

tel.:  +420 572 154 554

GSM:  +420 725 596 631

e-mail: konecna@khkzk.cz

http: www.kcvt.cz

 

26. 07. 2016 | Podpořte svůj export pomocí Katalogu firem Zlínského kraje!

Katalog firem Zlínského kraje prezentuje kraj jako průmyslový region, zprostředkuje nové obchodní příležitosti na tuzemských i zahraničních trzích a podporuje export regionálních firem. Katalog administruje zlínské Technologické inovační centrum s.r.o.

Distribuce probíhá ve spolupráci s partnerskými institucemi, při podnikatelských misích do zahraničí, na veletrzích, obchodních setkáních i mezinárodních konferencích. Firmy zaregistrované v katalogu mj. specifikují výrobky a služby určené na vývoz, země současného exportu, teritoria, kde mají zájem expandovat a případné nabídky a poptávky po spolupráci.

V katalogu lze vyhledat firmy dle oboru, ve kterém působí či do kterého oboru dodávají své výrobky a služby.

Firmy, které mají zájem se v katalogu zaregistrovat a využívat tak služby s registrací spojené, tak mohou učinit zdarma přímo na webu a následně si přes klientské rozhraní svůj firemní profil editovat, přidávat výrobky či služby včetně fotodokumentace, a tím udržovat informace o své společnosti neustále aktuální.

Katalog najdete na doménách www.katalogfiremzk.cz a www.zlinregioncompanies.com.  K dispozici je i CD ROM s off-line prezentací.

Pro další informace kontaktujte Petru Al Azawy na alazawy@ticzlin.cz.

05. 05. 2016 | Britský den ve Zlíně - příležitost síťování pro MSP

Přinášíme pozvánku Technologického inovačního centra na akci "Britský den ve Zlíně", která je pořádána Britskou obchodní komorou v ČR. Jedná se o půldenní přednáškovou a networkingovou akci pro malé a střední podniky ze Zlínského kraje, jež se uskuteční ve středu 25. května 2016. Celá akce se koná pod záštitou MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje, a MUDr. Miroslava Adámka, primátora statutárního města Zlína, a je rovněž podpořena Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, Technologickým inovačním centrem s.r.o. anebo Oddělením obchodu a investic Britského velvyslanectví. Podrobné informace (včetně odkazu na registraci) jsou k dispozici v přílohách.

 

30. 03. 2016 | Odborná konference Plastko 2016

Univerzitní institut Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádá ve dnech 20.-21.4.2016 další ročník odborné konference Plastko. Cílem akce je prezentace výsledků výzkumu a vývoje, výstupů inovačních projektů a zhodnocení trendů v oblasti polymerní chemie a plastikářského průmyslu. Mezi přednášejícími jsou také zástupci Plastikářského klastru a jeho členských firem. Veškeré informace jsou k dispozici na http://www.plastko.utb.cz/.

15. 03. 2016 | Projektové žádosti do OP PIK splnily formální náležitosti a podmínky přijatelnosti

Všech pět projektů OP PIK, které Plastikářský klastr připravil do 1. výzvy programu Spolupráce - Klastry, se nachází ve stavu "Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti" a v současné době u nich probíhá věcné hodnocení odbornými hodnotiteli. Jedná se o projektové žádosti:

 1. Pokročilé systémy úpravy povrchů pro kontrolu a snížení opotřebení nástrojů při zpracování polymerů plněných přírodními vlákny (CORNET SmartNFR, výzva 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0001161)
 2. Rozvoj „Střediska pro modelování výrobků z plastů“ (Plastr 2015 – infrastruktura, výzva 01_15_008 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Sdílená infrastruktura, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_008/0001226)
 3. Plastr 2015 – internacionalizace (Plastr 2015 – internacionalizace, výzva 01_15_009 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Internacionalizace, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_009/0001228)
 4. Výzkum a vývoj pro plastikářskou výrobu (Plastr 2015 - VaV, výzva 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0002305)
 5. Plastr 2015 – rozvoj klastru (Plastr 2015 – rozvoj klastru, výzva 01_15_012 Spolupráce – Klastry – I. výzva – Rozvoj klastru, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_012/0001230)

17. 02. 2016 | Mobility project s Polskem byl schválen

Začátkem února byl schválen projekt s názvem "Mobile on the labour market - a vocational activation program for young people from the kujawsko-pomorskie region", podporovaný EU – ESF, Operational Programme: Knowledge Education Development. Jeho cílem je zvýšit uplatitelnost dlouhodobě nezaměstnaných mladých lidí na trhu práce prostřednictvím řady aktivit: jazykové a odborné školení, mentoring, účast na zahraniční stáži (partnerem této části je, spolu s dalšími 3 zahraničními institucemi, také Plastikářský klastr), asistence s hledáním zaměstnání po návratu do Polska. V současné době probíhá podepisování smlouvy o spolupráci (The transnational cooperation agreement) s hlavním partnerem projektu, Polish Economic Society Subsidiary in Bydgoszcz.

07. 12. 2015 | Obrat k lepšímu pro technické vzdělávání v ČR?

Dne 3.12.2015 v Praze proběhla Závěrečná konference Roku průmyslu a technického vzdělávání (http://www.rokprumyslu.eu/aktualne/rok-prumyslu-a-technickeho-vzdelavani-v-cr-400-akci-7944/), kterou pořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR. Cílem bylo prezentovat výsledky celoroční kampaně zaměřené na popularizaci technických oborů a snažící se o obrat vzdělávacího systému směrem k podpoře technického vzdělávání. K dílčím aktivitám se přihlásili zástupci firem, škol a mnoha organizací a institucí, ale i vládní politici, kteří slibují pokračovat v podpoře technického vzdělávání a zejména v požadovaných úpravách financování školství. Představeny byly velmi zajímavé výstupy, např. průzkum mezi rodiči žáků ZŠ (http://www.rokprumyslu.eu/soubory/pdf/zaverecna-konference-rptv-ipsos-pruzkum.pdf) poukazující na přetrvávající bariéry ve vnímání technických oborů, nebo příručka Almanach technického vzdělávání, která by měla pomoci rodičům při rozhodování o tom, na jakou střední školu polytechnického zaměření mají poslat své děti. Veškeré informace jsou k dispozici na webové stránce www.rokprumyslu.eu.

30. 11. 2015 | Biodegradabilní plasty nejsou řešením pro znečištění oceánů

Biodegradable plastics and marine litter – misconceptions, concerns and impact on the marine environment’ – to je název zprávy United Nations Environmental Programme (UNEP), jejímž cílem je shrnout aktuální situaci v oblasti znečištění moří a oceánů plastovým odpadem a v této souvislosti pozornost věnuje zejména tématu biodegradabilních plastů. Zpráva shrnuje že: "The adoption of plastic products labelled as ‘biodegradable’ will not bring about a significant decrease either in the quantity of plastic entering the ocean or the risk of physical and chemical impacts on the marine environment". Organizace Waste Free Oceans (WFO) vydala při této příležitosti tiskovou zprávu, která je, spolu s celým dokumentem, k dispozici v příloze nebo na odkazu http://www.wastefreeoceans.eu/press/wfo-applauds-unep-reportbiodegradable-plastics-marine-litter.

23. 11. 2015 | Předběžné žádosti projektů podávaných do OP PIK úspěšně přijaty!

Předběžné žádosti našich projektů podávaných do OP PIK splnily veškeré formální náležitosti a podmínky přijatelnosti a byly nám vráceny k rozšíření na plnou žádost. Plastikářský klastr byl rovněž zařazen mezi exceletní klastrové organizace.

Jedná se o následující žádosti o podporu (více informací na http://www.plastr.cz/strategie-op-pik.php):

Pokročilé systémy úpravy povrchů pro kontrolu a snížení opotřebení nástrojů při zpracování polymerů plněných přírodními vlákny (CORNET SmartNFR, výzva 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0001161)

Rozvoj „Střediska pro modelování výrobků z plastů“ (Plastr 2015 – infrastruktura, výzva 01_15_008 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Sdílená infrastruktura, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_008/0001226)

Plastr 2015 – Internacionalizace (Plastr 2015 – internacionalizace, výzva 01_15_009 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Internacionalizace, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_009/0001228)

Výzkum a vývoj pro plastikářskou výrobu (Plastr 2015 - VaV, výzva 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0002305)

Plastr 2015 – rozvoj (Plastr 2015 – rozvoj klastru, výzva 01_15_012 Spolupráce – Klastry – I. výzva – Rozvoj klastru, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_012/0001230)

 

 

 

23. 11. 2015 | Přednáška Schwing Fluid Technik

Přinášíme pozvánku na přednášku (v anglickém jazyce) o možnostech termálního čištění plasty znečištěných kovových dílů v plastikářském průmyslu. Akce se koná 2.12.2015 v 10 hod v prostorách Centra polymerních systémů UTB ve Zlíně. V případě Vašeho zájmu kontaktujte: Jan Král (Tel: +420 577 601 375, Mobil: +420 602 796 912, E-mail: jkral@compuplast.cz), COMPUPLAST s.r.o. - zástupce firmy Schwing Fluid Technik v ČR a SR. Více informací v přiložené Pozvánce.

04. 11. 2015 | Veletrh pracovních příležistostí Business Days 2015

Dne 4.11.2015 jsme se zúčastnili veletrhu pracovních příležitostí Business Days, pořádaného Job Centrum UTB ve spolupráci se Studentskou unií UTB. Cílem veletrhu je zprostředkovat osobní kontakt mezi studenty a absolventy UTB a firmami – potenciálními zaměstnavateli. Podařilo se nám náborovat zájemce o zapojení se do programu studentských stáží/praxí, které pro naše členské firmy koordinujeme. Více o akci na http://businessdays.utb.cz/.

12. 10. 2015 | Volné kapacity vstřikovacích strojů - OBZOR

Člen Plastikářského klastru, společnost OBZOR, v.d., nabízí volné kapacity vstřikovacích strojů - viz specifikace v příloze. Zpracovávané materiály: PA, PE, PP, PS, PC, PPO, PBT, POM, ABS, do 30% obsahu skla. V případě zájmu kontaktuje pana Tomáše Slováčka (Tel.: +420 577 195 185, Mobil: +420 739 489 358, E-mail: tomas.slovacek@obzor.cz). Více informací také na www.obzor.cz.

09. 10. 2015 | Volné kapacity vstřikolisování - TRYMAT

Člen Plastikářského klastru, společnost Trymat spol. s r.o., nabízí volnou kapacitu vstřikolisování na dvou strojích Haitian o maximálním uzavíracím tlaku 530 tun. Hlavní specializací Trymatu je oblast vstřikování PVC, na což je k dispozici strojní vybavení včetně: tvrzených antikorozních šneků na lisech, výkonného odsávání nebezpečných látek vznikajících při lisování PVC, pomaloběžného drtiče na výrobní odpady z PVC, zajištění odběru nedrtitelných odpadů. V případě zájmu kontaktujte pana Adama Milatu (+420 602 767 093, adam@trymat.cz). Více informací také na webových stránkách http://www.trymat.cz/lisovani-plastu-z-pvc/.

06. 10. 2015 | Statistický monitoring evropského plastikářského průmyslu

Plastics Europe, evropská asociace zpracovatelů plastů, vydala nové číslo analýzy plastikářského průmyslu EU28 s názvem "Statistical Monitoring of the European Plastics Industry". Zpráva poskytuje zajímavé informace vč. popisu situace v jednotlivých sektorech nebo vývoje cen a trendů v obchodování s primárními surovinami. Dokument je k dispozici v příloze.

30. 09. 2015 | Podání předběžných žádostí projektů OP PIK

Úspěšně jsme zaregistrovali předběžné žádosti 4 projektů do programu OP PIK: 1. Pokročilé systémy úpravy povrchů pro kontrolu a snížení opotřebení nástrojů při zpracování polymerů plněných přírodními vlákny (CORNET SmartNFR, výzva 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.2.0.15_007.01163), 2. Rozvoj „Střediska pro modelování výrobků z plastů“ (Plastr 2015 – infrastruktura, výzva 01_15_008 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Sdílená infrastruktura, registrační číslo projektu CZ.01.1.2.0.15_008.01228), 3. Plastr 2015 – Internacionalizace (výzva 01_15_009 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Internacionalizace, registrační číslo projektu CZ.01.1.2.0.15_009.01230), 4. Výzkum a vývoj pro plastikářskou výrobu (Plastr 2015 - VaV, výzva 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.2.0.15_007.02356). Příjem plných žádostí bude realizován od 1.12.2015.

18. 09. 2015 | Seminář Troubleshooting Extrusion

Ve dnech 16.-17. září 2015 jsme pořádali seminář Troubleshooting Extrusion, jehož přednášejícím byl přední světový odborník na problematiku vytlačování, Dr. Chris Rauwendaal.

13. 07. 2015 | Regionální sektorová dohoda pro Zlínský kraj v oblasti gumárenské a plastikářské výroby je podepsána!

Hlavním cílem regionální sektorové dohody, která byla podepsána ve čtvrtek 9.7.2015, je dosáhnout v tradičním odvětví Zlínského kraje - gumárenské a plastikářské výrobě - stavu, kdy bude na trhu práce k dispozici dostatek kvalifikovaných lidí (maturantů a vyučených), kteří budou schopni pokrýt úbytek pracovních sil u zaměstnavatelů způsobený jak demografickým vývojem, tak přirozenou fluktuací. V akčním plánu, který je součástí regionální sektorové dohody, jsou obsaženy konkrétní aktivity stanovené k naplnění cílů, jako například medializace gumárenského a plastikářského průmyslu a jeho perspektiv ve Zlínském kraji u žáků základních škol připravujících se na volbu povolání a u lidí hledajících práci i u široké veřejnosti. K realizaci akčního plánu se svým podpisem přihlásil také Plastikářský klastr. Tisková zpráva z podpisu je k dispozici v příloze.

25. 06. 2015 | EU Sustainable Energy Week - Plastics Construction Solutions

Dne 24.6.2015 v Bruselu proběhla, v rámci EU Sustainable Energy Week, konference "EU Investing in its Future – Plastics Construction Solutions". Akce byla pořádána společnostmi European Plastics Converters (EuPC) and PlasticsEurope a setkali se na ní lídři evropského plastikářského průmyslu se zaměřením na sektor stavebnictví, který představuje druhý největší trh pro plasty v Evropě. Jedním z přednášejících byla Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu. Tisková zpráva z akce je k dispozici v příloze.

24. 06. 2015 | Business Days 2015

Přinášíme pozvánku Job Centra Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, které dne 3. listopadu 2015 pořádá veletrh pracovních příležitostí "Business days 2015". Cílem akce je zprostředkovat osobní kontakt mezi studenty a absolventy UTB a firmami – potenciálními zaměstnavateli. Veletrh se uskuteční v prostorách nové budovy Fakulty technologické a účast na něm je zdarma. Veškeré informace, včetně Manuálu pro vystavovatele, jsou k dispozici na webových stránkách http://businessdays.utb.cz.

03. 06. 2015 | Den techniky a řemesel

Zajímavou akci pro žáky, rodiče a děti pořádá otrokovická průmyslovka ve svém areálu Kvítkovice U letiště 1583. V sobotu 13. června od 9 do 14 hodin zde budou připraveny ukázky řemeslných dovedností a předvedení nejlepších technik a technologií používaných v gumárensko-plastikářských a strojírensko-technických oborech. Budou tu k vidění takové poutavosti jako je závodní Formule Kaipan, diagnostika motorů Bosch, vstřikovací forma, model domů a řešení izolací v něm, ukázky výrobků zúčastněných firem, ukázka spojování potrubních systémů, kamión plný motorů a spoustu dalších zajímavostí. Všichni si budou moci vyzkoušet svou šikovnost a důvtip při soutěžení v netradičních disciplínách, při tvůrčích řemeslných pokusech o výrobek a při řešení kvízů a ti úspěšní budou oceněni drobnými dárečky. Zájemci budou mít možnost nahlédnout i do areálu největší firmy Zlínského kraje, Continental Barum s.r.o. Pro všechny účastníky je zajištěno občerstvení. Zajímavý den připravila Střední průmyslová škola Otrokovice a spolu pořádající SPŠP-COP Zlín a nejvýznamnější partnerské firmy uvedených oborů. Pozvánka v příloze.

02. 06. 2015 | Reologická konference Novel Trends in Rheology VI

Centrum polymerních materiálů Fakulty technologické UTB ve Zlíně bude ve dnech 28.-29.7.2015 pořádat mezinárodní reologickou konferenci "Novel Trends in Rheology VI" (http://noveltrends6.ft.utb.cz/home.html). Akce je věnovaná převážně problematice nestabilních toků vznikajících při zpracování polymerů (skluz na stěně, lom taveniny, tokem indukovaná frakcionace, die drool, degradace, stokové čáry, neck-in) a reologii polymerních materiálů; součástí bude také doprovodná výstava, na které se bude možné seznámit s novinkami v oblasti experimentálních zařízení určených pro reologické hodnocení polymerů. Na konferenci vystoupí řada vynikajících odborníků z USA, Kanady, Německa, Francie, Portugalska, Rakouska, Ruska, Slovenska a v neposlední řadě z České republiky. Předchozí ročník této konference zhodnotil bývalý prezident Society of Rheology, profesor Jeffrey Giacomin z Queen's University (Kanada), následovně: „The conference organization leaves no room for improvement! Most importantly, the technical program is second to none, with the rare format of no parallel sessions. In this setting, everyone gets to know everyone. Many nations represented, nice mix of industrial and theoretical content, many new developments presented for the first time. And Zlin, often mistaken for an industrial city, is a charming friendly place on a river, in a spectacular historic rural setting. The countryside vistas on my rides from Vienna, or to Prague were unforgettable.“ Předběžný program je dostupný na http://noveltrends6.ft.utb.cz/programme.html (po kliknutí na název příspěvku se rozbalí abstrakt). Registrace je možná na http://noveltrends6.ft.utb.cz/registration.html.

11. 05. 2015 | Testování speciální 9-ti vrstvé linky na tubulární fólie

Společnost Labtech Engineering nabízí do konce května 2015 zajímavou příležitost testování speciální 9-ti vrstvé linky na tubulární fólie. Více informací v přílohách - Pozvánce a Popisu zařízení. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat na honkova@plastr.cz.

10. 05. 2015 | Inovační fórum: Možnosti financování VaVaI a jejich daňové aspekty

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Technologickým inovačním centrem s.r.o. a partnery si dovolují pozvat na seminář, jehož cílem je představit možnosti finanční podpory pro VaV a inovační projekty jak z českých, tak i evropských zdrojů, a také nastínit možnosti daňových odpočtů na položky VaV. Akce se koná dne 27.5.2015, pozvánka s programem je k dispozici v příloze.

20. 04. 2015 | Plastikářský klastr podal mezinárodní projekt

Plastikářský klastr podal projektový návrh s názvem "Central-East Inter-Cluster" (akronym CEIC) do výzvy COS-CLUSTER-2014-3-03 – Cluster Go International v rámci programu COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-Sized Enterprises). Projektové konsorcium je dále zastoupeno plastikářskými klastry ze Slovenska (Slovenský plastikársky klaster), Polska (Bydgoszcz Industrial Cluster) a Maďarska (Branch Association Polymers). Cílem projektu je vytváření nových evropských strategických klastrových partnerství a podpora síťování a internacionalizačních aktivit.

15. 04. 2015 | Konference Rozvoj a hodnocení klastrů - 23. 4. 2015

Dne 23.4.2015 bude Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně pořádat konferenci "Rozvoj a hodnocení klastrů". V rámci programu vystoupí mmj. zástupci MPO ČR na téma Podpora klastrů v OP PIK – Program Spolupráce a manažeři vybraných klastrů budou prezentovat úspěšné klastrové organizace. V závěru setkání bude předáno ocenění ZLATÝ KLASTR 2014. Pozvánka s programem je k dispozici v příloze.

01. 04. 2015 | Video PRE a EuPC: How to increase plastics recycling in Europe?

Organizace PRE (Plastic Recyclers Europe) ve spolupráci s EuPC (European Plastics Converters) vytvořila informační video na téma recyklace plastového odpadu v kontextu EU. Video je k dispozici na odkazu http://plastics-recyclers-europe.prezly.com/how-to-increase-plastics-recycling-in-europe#video12562.

20. 02. 2015 | Firemní přednášky pro studenty Ústavu výrobního inženýrství

Stejně jako v minulém roce se i letos Plastikářský klastr spolu se svými členy zapojil do výuky předmětu Laboratoř oboru, který navštěvují studenti 4. ročníku Ústavu výrobního inženýrství Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Firmy zde mají možnost představit svoje aktivity a mezi posluchači mohou rekrutovat nové zaměstnance. Studenti se touto cestou seznámí s nejnovějšími realizacemi inovací v oblasti plastikářského průmyslu. Harmonogram přednášek je v příloze, vybrané prezentace jsou k dispozici v sekci "Pro členy".

15. 02. 2015 | Konference na téma propojení vysokoškolského vzdělávání s podnikovou praxí

Dne 12. února 2015 jsme se v rámci pokračující spolupráce s našimi slovenskými partnery odvozené od společného řešení projektu AUTOPLAST v Bratislavě zúčastnili konference národního projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti s názvem "Ako efektívne prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov". Přednáška Ing. Toufara, kterou prezentoval v panelu s názvem "Najlepšie skúsenosti a odporúčania pre posilnenie prepojenia vysokoškolského vzdelávania s podnikovou praxou" je spolu s ostatními příspěvky k dispozici zde: https://vysokoskolacidopraxe.cvtisr.sk/sk/aktuality/konferencia-ako-efektivne-prepajat-vysokoskolske-vzdelavanie-potrebami-zamestnavatelov.html.

 

09. 02. 2015 | Pozvánka na workshop věnovaný problematice měření lokální svalové zátěže

Zajímavou akci pořádá Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FaME UTB) spolu s Moravskoslezským automobilovým klastrem Ostrava a dalšími partnery (Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav rehabilitace; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství; PREVENTADO medical s.r.o., Zlín). Workshop je určen především pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, personalisty, ergonomy, průmyslové inženýry a zaměstnavatele a uskuteční se v prostorách FaME UTB ve dvou termínech - úterý 10.2.2015 od 15 do 17 hodin a pátek 20. 2. 2015 od 13 do 15 hodin. Více informací viz Pozvánka v příloze.

30. 01. 2015 | Plastikářský klastr podal přihlášku do celoevropského sdružení ERP

Plastics Recyclers Europe (ERP) sdružuje národní asociace a individuální členské společnosti a svojí základnou pokrývá 80% evropského průmyslu zaměřeného na recyklaci plastů. Ten představuje na 1 000 firem s 30 000 zaměstnanci a 3 miliony tun zpracovatelské kapacity. Činnost ERP zahrnuje aktivity v rámci pracovních skupin, společná setkání a účast v EU projektech. Více informací na www.plasticsrecyclers.eu.

17. 01. 2015 | Rok 2015 je vyhlášen rokem průmyslu a technického vzdělávání

Jednou z doprovodných akcí bylo setkání s názvem „Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl“, který dne 15. 1. 2015 uspořádaly společně Individuální projekt národní KREDO, Svaz chemického průmyslu České republiky, Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Pilotní akce se účastnilo přes osmdesát delegátů z akademické, veřejné i podnikové sféry, vč. zástupců Plastikářského klastru. Setkání poukázalo na několik zásadních problémů, s nimiž se potýká tuzemský chemický průmysl, především pokud jde o vzdělávání a s tím související image odvětví. Ačkoli chemie prorůstá celým zpracovatelským průmyslem a chemičtí odborníci jsou požadovaní i v jiných technických oborech, není o studium chemie potřebný zájem. Více informací o akci viz http://kredo.reformy-msmt.cz/chemickym-firmam-chybeji-odbornici.

15. 12. 2014 | Obnovení Bronzové známky klastrové excelence pro Plastikářský klastr

Na základě benchmarkingové analýzy a interview s expertem na klastrovou problematiku jsme ke dni 11.11.2014 získali prodloužení naší Bronzové známky "Bronze Label" klastrové excelence na další dva roky. Známky jsou udělované pod záštitou European Cluster Excellence Initiative - více informací na www.cluster-analysis.org. Certifikát je k nahlédnutí v příloze.

25. 11. 2014 | Tisková zpráva EuPC

Organizace EuPC vydala tiskovou zprávu reagující na schválení směrnice k problematice plastových odnosných tašek Radou Evropy dne 21.11.2014. Text zprávy je k dispozici v příloze.

22. 11. 2014 | Mezinárodní konference transferu znalostí

Dne 20.11.2014 jsme se v polském Bydgoszczi zúčastnili mezinárodní konference k transferu znalostí, kterou pořádal Bydgoszcz Industrial Cluster. Prezentovali jsme naše aktivity a diskutovali možnosti další spolupráce v oblasti společných inovačních projektů.

12. 11. 2014 | Podnikatelská mise do Japonska - příležitost pro české klastry a jejich členské MSP

Dovolujeme si upozornit na možnosti internacionalizačních aktivit v Japonsku. Match-makingové aktivity se budou týkat zejména nanotechnologií, biotechnologií a informací, jak se orientovat v japonském tržním prostředí. Více informací na záložce Aktuality na webových stránkách agentury Czechinvest - http://www.czechinvest.org/aktuality-klastry nebo v příloze.

10. 11. 2014 | EuPC EU Issues - October 2014

Organizace EuPC (European Plastics Converters) vydala dokument EuPC EU Issues za měsíc říjen 2014 - viz příloha. Společnost EuPC, jejímž řádným členem je i Plastr, na evropské úrovni zaštiťuje zájmy zpracovatelů plastů a v současné době reprezentuje přibližně 51 národních a evropských průmyslových asociací zastupujících na 50 000 výrobních společností, které každým rokem zpracovávají přes 45 miliónů tun plastů. Více informací o aktivitách EuPC naleznete na http://www.plasticsconverters.eu/.

04. 11. 2014 | Pozvánky na zajímavé akce

Předáváme pozvánky na zajímavá setkání konaná v průběhu měsíců listopadu a prosince. První akcí je seminář „Jak pečovat o nehmotný majetek firmy“, který pořádá Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně dne 20.11.2014. Druhou je konference na téma „Podpora exportu – Agentura CzechTrade, Exportní garanční a pojišťovací společnost, Česká exportní banka“ pořádaná dne 2.12.2014 agenturou Czechinvest.

30. 10. 2014 | Novinky z EuPC - divize Packaging

Přinášíme aktuální informace o aktivitách organizace EuPC týkající se divize Packaging. Podrobné informace v přiloženém souboru.

26. 08. 2014 | Industrial Info Day on Horizon 2020

Přinášíme pozvánku na potenciálně zajímavé setkání, které 4.9.2014 pořádá organizace EuPC ve spolupráci s Fraunhofer ICT (Pfinztal, Německo). Posláním akce je představit možnosti EU fondů pro R&D projekty. Pozvánka v příloze.

24. 08. 2014 | Pozvánka na setkání na téma "Povrchové úpravy pro zpracovatele plastů"

Dne 24.9.2014 od 13 hodin proběhne v sídle Plastikářského klastru mini-konference na téma "Povrchové úpravy pro zpracovatele plastů". Svoje aktivity představí jednak rakouská výzkumná instituce se zaměřením na povrchové úpravy JOANNEUM RESEARCH a dále také společnost CEPLANT, která je regionálním VaV centrem Masarykovy univerzity pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy. Po skončení prezentací je možno sjednat s hosty z obou institucí dvoustranná jednání, v rámci nichž je možné diskutovat konkrétní náměty, aplikace atd. V případě Vašeho zájmu o účast na setkání nás kontaktujte, pozvánku naleznete v příloze.

19. 08. 2014 | Vzdělávací a tréninkový workshop

Plastikářský klastr připravuje tréninkový a vzdělávací workshop s názvem "Teorie a praxe extruzních technologií" určený pro technology, provozní technology a seřizovače. Výuka je organizována ve 2 blocích (Nauka o materiálech, Technologie) a je garantována zkušenými lektory z Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Harmonogram workshopu v příloze.

15. 08. 2014 | Podnikatelská mise českých firem do Peru

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Limě, obchodní komorou v Limě a další institucemi a organizacemi v říjnu 2014 plánuje podnikatelskou misi českých firem do Peru. Akce je určena všem českým firmám, které mají zájem rozšířit svoje aktivity na trhu v Jižní Americe. Vzhledem k tomu, že některé průmyslové sektory a obory, vč. plastikářského průmyslu, jsou v Peru nedostatečně pokryty, by navázání spolupráce mohlo pro české firmy představovat zajímavou obchodní příležitost. Podrobné informace viz příloha.

13. 08. 2014 | Spolupráce s JOANNEUM RESEARCH - MATERIALS

Dne 13.8.2014 proběhlo jednání s rakouskou společností JOANNEUM RESEARCH - MATERIALS na téma potenciální spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Prezentace specifikující jednotlivé představené VaV aktivity (Micro- and Nanostructuring, Light and Optical Technologies, Laser Processing, Sensor Systems, Functional Surfaces) je k dispozici v sekci "Pro členy".

18. 04. 2014 | Evropský parlamet odhlasoval směrnici omezující prodej a používání odnosných plastových tašek

Dne 16.4.2014 odhlasoval Evropský parlament směrnici omezující prodej a používání odnosných plastových tašek. Tiskové prohlášení společnosti EUPC (European Plastics Converters) k této problematice naleznete v příloze.

10. 04. 2014 | Plastikářský klastr na Plastku 2014

Ve dnech 8.-9.4.2014 jsme se zúčastnili odborné konference Plastko, pořádané Univerzitním institutem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Prezentovaný poster Plastru v příloze, fotogalerie z akce k dispozici na www.plastko.utb.cz - Konference.

27. 03. 2014 | Novela směrnice 94/62/EC - Interpelace

Dne 27.3.2014 jsme k rukám poslanců EP zaslali interpelaci ve věci nadcházejícího hlasování k novele směrnice 94/62/EC o obalech a o obalových odpadech. Její znění (Open letter.pdf) je k dispozici v příloze spolu s dokumenty Annex 1 (Společné stanovisko EuPC adresované jednotlivým stálým zástupcům členských zemí při EU; v případě ČR panu Jakubu Durrovi) a Annex 2 (Společný kompromisní návrh na znění směrnice vypracovaný ve spolupráci evropských asociací EuPC (European Plastics Converters) a PRE (Plastics Recyclers Europe)), který obsahuje původní návrh EK, modifikovaný nebo doplněný text k jednotlivým paragrafům ze strany ENVI komise EP a v levé části dokumentu je text kompromisního znění tak, jak navrhují národní i celoevropské asociace zpracovatelů plastů. Interpelací reprodukujeme názory jednak naší národní asociace, ale také EuPC a PRE a v neposlední řadě také stanovisko našich členských firem, které produkují PE odnosné tašky.

04. 03. 2014 | Problematika biodegradabilních tašek a sáčků v Evropském parlamentu

Německý spolek na ochranu životního prostředí Deutsche Umwelthilfe zaslal oficiální dopis k rukám eurokomisaře pro ŽP, Janeze Potočnika, ve věci biodegradabilních tašek a sáčků, jehož snahou je připomínkovat návrh novelizace směrnice Evropského parlamentu o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek. Znění dopisu viz příloha.

12. 02. 2014 | EraSME/CORNET Partnering Event

Ve dnech 10.-11.2.2014 jsme se v německém Chemnitzi zúčastnili EraSME/CORNET Partnering Event pořádaného organizací EraSME ve spolupráci s Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology. Hlavním tématem setkání bylo hledání partnerských vztahů a možností pro nové projekty v rámci programů EraSME a CORNET. Společně s partnery z Fraunhofer Institut byla nalezena témata pro další spolupráci, která budou dále projednávána na valné hromadě Plastru.

25. 01. 2014 | Vzdělávací a tréninkový workshop

Plastikářský klastr připravil tréninkový a vzdělávací workshop s názvem "Teorie a praxe extruzních technologií" určený pro technology, provozní technology a seřizovače. Výuka je organizována ve 3 blocích (Nauka o materiálech, Technologie, Praxe) a je garantována zkušenými lektory z akademické i průmyslové sféry. První kolo workshopu probíhá v těchto dnech, v případě zájmu dostatečného počtu nových účastníků je možné otevřít jeho pokračování (kontaktujte Ing. Radmilu Horákovou - horakova@plastr.cz). Harmonogram workshopu naleznete v příloze.

17. 01. 2014 | Internacionalizace činnosti klastru pokračuje

"To create a good trading environment for Plastics Converters in Europe" - to je posláním organizace EuPC (European Plastics Converters), jíž se stal Plastikářský klastr počátkem ledna řádným členem.  Společnost EuPC na evropské úrovni zaštiťuje zájmy zpracovatelů plastů a v současné době reprezentuje přibližně 51 národních a evropských průmyslových asociací zastupujících na 50 000 výrobních společností, které každým rokem zpracovávají přes 45 miliónů tun plastů. Více informací naleznete na http://www.plasticsconverters.eu/.

13. 01. 2014 | Pokračování workshopů Plastrové čtvrtky

Dne 9.1.2014 proběhl další z "Plastrových čtvrtků" tentokrát určený pro technické pracovníky členských firem klastru. Program zahrnoval prezentaci plánovaných investic a aktivit Plastru v oblasti VaV, možností spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a v neposlední řadě byl také představen koncept pravidelných stáží studentů 4. a 5. ročníků UTB ve firmách Plastru. Hlavní část semináře byla věnována odborné přednášce na téma „Nové trendy v oblasti síťování polymerů“.

08. 01. 2014 | Odborná konference Plastko 2014

Univerzitní institut Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádá ve dnech 8.-9.4.2014 v Kongresovém centru Zlín další ročník odborné konference Plastko. Cílem konference je prezentace výsledků výzkumu a vývoje, výstupů inovačních projektů a zhodnocení trendů v oblasti polymerní chemie, plastikářského průmyslu a dalších souvisejících aspektů jako jsou inovace a možnosti jejich financování. Odborným garantem akce je rektor UTB prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Zájemci o účast na konferenci Plastko 2014 mají možnost aktivního vystoupení a to v následujících tématických okruzích: 1/ Příprava a charakterizace nových polymerů, polymerních směsí, kompozitů a nanokompozitů, 2/ Kontinuální a cyklické procesy ve výrobě polymerů, 3/ Polymery-zkoušení, modelování a design, 4/ Biokompozity a biopolymery. Bližší informace jsou k dispozici na www.plastko.utb.cz, přihláška účastníka nebo příspěvku je možná na http://www.plastko.utb.cz/index.php/organizacni-pokyny/prihlaseni.

03. 12. 2013 | Valná hromada č. 25 Plastikářského klastru

Dne 28.11.2013 proběhla Valná hromada Plastikářského klastru. Kromě interního jednání členů Plastru proběhly také zajímavé příspěvky pozvaných hostů: Současný stav čerpání projektů OPPI a výhledy na příští období (Ing. Daniel Hajda, Czechinvest), Systém otevřených inovací (Ing. Jaroslav Kamenčák, Technologické inovační centrum), Odpočitatelné položky na VaV (Ing. Miroslav Palička, Smartech). Zápis z jednání je umístěn v sekci "Pro členy".

27. 11. 2013 | Prodej divize DuPont GLS/Vinyls společnosti Kuraray

Společnosti Kuraray a DuPont dne 21.11.2013 oznámily podpis konečné dohody o prodeji divize DuPont Glass Laminating Solutions/Vinyls (GLS/Vinyls), která je součástí DuPont Packaging & Industrial Polymers, společnosti Kuraray za 543 milionů amerických dolarů a hodnotu zásob. Dokončení prodeje se očekává do poloviny roku 2014 po schválení regulačními úřady. Podrobnosti v přiložené tiskové zprávě.

 

26. 03. 2013 | Získali jsme European Cluster Excellence Initiative Bronze Label Certificate

Účast Plastikářského klastru v benchmarkingové analýze pořádané European Secretariat for Cluster Analysis v rámci European Cluster Excellence Initiative byla odměněna získáním bronzového certifikátu Cluster Management Excellence. 

06. 03. 2013 | STŘEDISKO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBLAST ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ

Dne 1. 9. 2012 se v Uherském Brodě rozběhl projekt Středisko profesního vzdělávání pro oblast zpracování plastů. Tento projekt je realizován Krajským centrem dalšího profesního vzdělávání a Centrem uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s.

Hlavním cílem projektu je vzájemnou spoluprací s firemní sférou přispět k prohloubení nabídky dalšího vzdělávání (DV), posílení informovanosti o nabídce DV a tím i vytvoření kompaktního systému DV ve Zlínském kraji. Zaměření celého projektu vychází z analýzy potřeb provedené mezi zaměstnavateli ZLK působících v oblasti plastikářské výroby.

Dle potřeb kooperujících firem z oblasti zpracování plastů bude vytvořeno 5 výukových programů rozčleněných do 33 modulů. V rámci těchto modulů budou zkušení lektoři předávat své poznatky o nejmodernějších technologiích a trendech v dané oblasti zaměstnancům firem z daného odvětví. Přidanou hodnotou projektu je vytvoření velkého množství výukových materiálů a pomůcek pro účastníky DV – prezentace, odborné texty, výukové filmy a praktické příklady.

Více o projektu naleznete na www.kcdpv.cz.

10. 02. 2012 | Firma COMPUPLAST s.r.o.

 Firma COMPUPLAST s.r.o. Zlín navrhuje, vyrábí a dodává nástroje, zařízení a linky na vytlačování plastů již od roku 1991 (http://www.compuplast.cz). Na přelomu ledna a února 2012 se stala firma COMPUPLAST výhradním zástupcem thajské firmy Labtech Engineering (http://www.labtechengineering.com) - výrobce laboratorních zařízení v oblasti vytlačování a vyfukování plastů. Produkce firmy je postavena na základech vysoké kvality a bezpečnosti svých produktů, které splňují přísné evropské bezpečnostní normy a směrnice.

Produkty firmy Labtech jsou vhodné jak pro laboratorní účely univerzit, vysokých a střední škol, tak i pro laboratorní, výzkumné a poloprovozní účely středních a velkých podniků. Na všechny výrobky se vztahuje dvouletá  záruka včetně CE prohlášení o shodě.

Více informací o produktech najdete zde.

05. 09. 2011 | Pozvánka - Závěrečná konference projektu Autoplast

Plastikářský klastr, jako hlavní přeshraniční partner projektu Autoplast - "Vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre potreby automobilového priemyslu v oblasti plastov" - Vás zve, spolu s partnery Mestem Trnava, Automobilovým klasterom západné Slovensko a STU MTF, na závěrečnou konferenci.

Spolupráce klastrů - účinný nástroj v oblasti vzdělávání a inovací pro zpracování plastů v automobilovém průmyslu

Datum: 4.10.2011 10:00 - 13:00
Místo:    Sál 103, Administrativní budova, veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, Brno 647 00

26. 04. 2011 | Závěrečná konference projektu CERADA

Dne 19.4.2011 se uskutečnila v Ostravě závěrečná konference projektu CERADA - Central European Research and Development Area, který byl řešen v rámci 7. rámcového programu Evropské unie. Byly prezentovány výstupy, udržitelnost a navazující aktivity projektu. Konference se zúčastnili projektoví partneři, zástupci firem, univerzit a veřejných institucí z Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje, Trenčianskeho samospravneho kraja (SK) a Slezského vojvodství (PL).

Dne 18.4. předcházel konferenci workshop "Fiše klastrových iniciativ", kterého se zúčastnili projektoví partneři, hosté a odborníci. Výstupem tohoto workshopu byly návrhy dalších společných aktivit v rámci regionu CERADA.

Konferenci zahájila ing. Petra Chovanioková, ředitelka Agentury pro regionální rozvoj Ostrava. Z pozice koordinátora představila projekt CERADA.
Následující prezentace:
 - Lucas Jannses - zástupce Evropské komise představil možnosti financování ze 7. rámcového programu včetně výhledů do budoucnosti.
- Mgr. Tomáš Lodňan z Vedecko-technologického parku Žilina představil e-katalog vedecko-výzkumných institucí a firem. Nastínil možnosti rozvíjení katalogu po skončení projektu CERADA a především propagaci firmám a VaV institucím.
- Célia Gavaud - Velká Británie (PERA), koordinátorka tréninkového programu s tématem Technologický transfer a předávání příkladů dobré praxe. V rámci této prezentace vystoupil také Ing. Ladislav Glogar z Moravskoslezského automobilového klastru a Ing. David Pawera z Agentury pro regionální rozvoj Ostrava. Podělili se o své zkušenosti z absolvovaného tréninkového programu.
- Artur Ochojski, Ph.D. (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach) představil společný akční plán projektu CERADA a budoucí možné oblasti spolupráce v rámci regionů zapojených v tomto projektu, a to s participací nejen dosavadních partnerů projektu, ale hlavně firem, VaV institucí a dalších relevantních subjektů.

Více o projektu: www.cerada.org

12. 04. 2011 | Plastrové čtvrtky - Technický workshop

Dne 7.4.2011 jsme v rámci projektu Plastikářský klastr pořádali prezentaci firmy Zeiss na téma "Využití počítačové tomografie v oblasti plastikářského průmyslu". Představovaná technologie může pozitivně zasáhnout do nákladů spojených s vývojovými aktivitami nových výrobků, ale i prostředků vázaných na prováděnou technologickou kontrolu.

29. 03. 2011 | Pozvánka - Závěrečná konference projektu CERADA

Vážení členové Plastikářského klastru,

Od března 2009 do dubna 2011 je Plastikářský klastr zapojen do řešení 7. rámcového projektu Evropské Unie s názvem CERADA - Central European Research and Development Area. Dovolujeme si Vás a Vaše kolegy pozvat na závěrečnou konferenci, která se uskuteční:

Datum:      19.4.2011
Místo:         Ostrava, Hotel Imperial, kongresový sál
Pořadatel: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ve spolupráci s partnery

Program:
8:00 - 9:30 Fiše klastrových iniciativ (workshop pro zainteresované účastníky) Dr. Artur Ochojski, Ekonomická univerzita Katowice
(Polsko)
10:00 - 10:15 Přivítání Ing. Petra Chovanioková, ředitelka, ARR Ostrava
10:15 - 11:00 Nabízíme znalosti (prezentace analytických výstupů) Ing. Juraj Kavecký, ředitel, Vědeckotechnologický park Žilina (Slovensko)
11:00 - 12:00 Nabízíme kontakty a znalosti (prezentace vzdělávacích aktivit) Célia Gavaud, PERA (Velká Británie), zkušenosti účastníků tréninků
12:00 - 13:00 Oběd
13:00 - 14:00 Nabízíme spolupráci (prezentace Joint Action Plan) Dr. Artur Ochojski, Marcin Baron, Ekonomická univerzita Katowice (Polsko)
14:00 - 15:00 Diskuze, závěr

Simultánní překlad mezi českým a anglickým jazykem bude zajištěn

11. 02. 2011 | Plastrové čtvrtky - Technický workshop

Dne 10.2.2011 jsme pořádali, v rámci cyklu "Plastrové čtvrtky", technický workshop pro členské firmy Plastru. Byla prezentována přednáška na téma: Povrchové úpravy plastových výrobků plazmou. Ing. Ondřej Hudeček, Ing. Tomáš Sedláček PhD. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
Ing. David Hausner informoval, o již avizovaném záměru Plastikářského klastru, o zpracování  a podání projektu do 7FP - Capacities, Activity: 2.2. Research for the Benefit of SME and Associations, na téma: Raw Material and Technological Research Involved in Surface Treatment for Specific Plastic Products.
Dále byli zástupci firem informováni o plánu nákupu skenovacího tomografu pro využití 3D analýzy ve firmách Plastru.

15. 10. 2010 | AUTOPLAST: Síťování klastrů

Dne 13.10.2010 jsme pod záštitou projektu AUTOPLAST (OP přeshraniční spolupráce SR-ČR) pořádali v pořadí již druhý Informační seminář, tentokrát s podtitulkem "Síťování klastrů". Na akci představily svoje aktivity a možnosti pro spolupráci zrcadlově zaměřené klastry z obou stran hranice: Plastikářský klastr Zlín - Slovenský plastikárský klaster Nitra, Moravskoslezský automobilový klastr Ostrava - Automobilový klaster západné Slovensko Trnava. Součástí programu byla také prohlídka Vědeckotechnologického parku při UTB ve Zlíně.
Více informací viz přílohy.

12. 10. 2010 | Plastrové čtvrtky II - Technický workshop

Dne 7.10.2010 jsme v rámci pokračování Plastrových čtvrtků (cyklu seminářů pro odborné pracovníky členských firem) pořádali Technický workshop II. Byly prezentovány přednášky na téma "Možnosti PVD povlakování forem pro vstřikování plastů" (Oerlikon Balzers Coating Austria GmbH) a "Digitální 3D technologie pro výrobu prototypů výrobků z plastů (MCAE Systems). Dále byl představen záměr Plastikářského klastru zapojit se do projektů 7.RP "Research for the Benefit of SME Associations".

24. 09. 2010 | Společné jednání PLASTR-UTB-ZK-TIC

Dne 22.9.2010 proběhlo Společné jednání zástupců Plastikářského klastru a jeho členských firem, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Zlínského kraje a Technologického inovačního centra s cílem diskutovat možnosti spolupráce. Ze strany klastru bylo prezentováno jeho postavení v rámci regionu, univerzita představila svoji nabídku v oblasti R&D pro aplikační sféru. Představitelé ZK a TIC mmj. informovali o připravovaných nástrojích podpory spolupráce firem-univerzit, např. formou "inovačních voucherů".

22. 09. 2010 | Projekt AUTOPLAST: Předání ceny za "Nejlepší projekt v oblasti plastů v rámci STU, UTB"

Dne 22.9.2010 jsme Ing. Lukáši Jiránkovi (absolvent Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně) za diplomovou práci na téma "Testing mold design for investigation of powder-binder separation during powder injection molding" předali cenu v soutěži za "Nejlepší projekt v oblasti plastů v rámci STU, UTB". Jedná se o 1. ročník soutěže pořádané pod záštitou řešeného projektu AUTOPLAST (OP PS SR-ČR 2007-2013), ve které se utkají práce studentů z obou stran hranice, tedy Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty technologické a Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Materiálovotechnologické fakultě v Trnavě. Srdečné gratulace!

30. 06. 2010 | Závěrečná konference projektu CLUSTERPLAST

Ve dnech 28.-29.6.2010 proběhla v Lyonu na půdě koordinátora projektu CLUSTERPLAST, Region Rhones-Alpes, závěrečná konference na téma "Toward a common European and regional strategy for plastic clusters". Akce se zúčastnilo přes 90 zástupců klastrů, firem, veřejné správy a vědecko-výzkumné sféry; Zlínský region byl reprezentován nejenom partnery projektu - Plastikářským klastrem a Technologickým inovačním centrem - ale i zástupci Zlínského kraje (Ing. David Mareček) a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (Ing. Martina Hudečková). Více informací včetně prezentovaných přednášek je k dispozici na www.clusterplast.eu.

23. 06. 2010 | Projekt CERADA: 1st Interregional Workshop

Dne 22.6.2010 se pod záštitou projektu CERADA konal 1st Interregional Workshop. Setkání proběhlo na půdě koordinátora projektu, Agentury pro regionální rozvoj Ostrava. Program, složený z řady brainstormingů a moderovaných diskusí, se týkal především definování "CERADA area".

21. 06. 2010 | CERADA: Tréninkový program "Inovačních praktiků" zahájen!

Ve dnech 14.-18.6.2010 proběhla pod záštitou projektu CERADA v Melton Mowbray (UK) další část tréninku v oblasti inovací a transferu technologií (Technology Transfer Training Programme). Obsahovou část školení garantuje partner projektu, společnost Pera Innovation. Více informací www.cerada.org.

15. 06. 2010 | Plastrové čtvrtky - Personální workshop

Dne 10.6.2010 se konal třetí workshop v rámci cyklu "Plastrových čtvrtků", tentokrát se zaměřením na personální oblast. V rámci odborného programu představily zástupkyně Úřadu práce ve Zlíně projekt "SeZam - Rozvoj služeb a spolupráce ÚP se zaměstnavateli v měnících se podmínkách na trhu práce" a dále téma "Příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti". V rámci diskuse si účastníci sdělili svoje zkušenosti např. s projektem Vzdělávejte se!

31. 05. 2010 | Plastrové čtvrtky - Ekonomický workshop

Dne 27.5.2010 jsme pořádali druhé setkání v rámci cyklu workshopů pro odborné pracovníky členských firem klastru  "Plastrové čtvrtky" - tentokrát zaměřené na ekonomickou oblast. V hlavní části programu zazněly zajímavé příspěvky na téma Daňové podpory výzkumu a vývoje (Hana Hughes - ALMA Consulting Group) a Možnosti specializovaného benchmarkingu pro firmy klastru (prof. Drahomíra Pavelková a Ing. Petra Škodáková, Ph.D. - FaME UTB ve Zlíně), nechyběla ani diskuse (nejen) k dané problematice.

19. 05. 2010 | Plastikářský klastr publikoval ve Světe plastů

Článek o aktivitách klastru je možné nalézt v 1. čísle časopisu "Svět plastů" - elektronická verze viz příloha ke stažení. K dané publikaci existují i webové stránky www.svetplastu.eu.

18. 05. 2010 | Plastrové čtvrtky - Technický workshop

Dne 13.5.2010 jsme pořádali, v rámci cyklu "Plastrové čtvrtky", Technický workshop pro členské firmy a hosty Plastru. V rámci odborného programu byla představena oblast Rapid prototypingu a reverzního inženýrství (Ing. Michal Staněk, Ph.D. - Ústav výrobního inženýrství FT UTB ve Zlíně) a Zlepšení vlastností plastových dílů radiačním síťováním (Ing. Michal Daněk - Beta-Gamma-Servise GmbH & Co KG). Věříme, že akce byla dobrým základem pro založení tradice těchto setkání!

11. 05. 2010 | Projekt CERADA: Konference Inovačný rozvoj regiónov

Dne 10.5.2010 jsme se zúčastnili konference "Inovačný rozvoj regiónov" pořádané pod záštitou projektu CERADA. Cílem konference bylo představení trendů v inovacích a inovačních řešeních se zaměřením na regionální úroveň (Žilinský, Zlínský, Moravskoslezský kraj a Horní Slezsko) zejména v oblasti ICT, dopravy, automobilového, leteckého a materiálového průmyslu. Součástí akce byly workshopy, prezentace případových studií, představení společností a projektů, dále pak vyhlášení výsledků soutěže "Inovácia Žilinského kraja 2009". V rámci dopoledního programu proběhl workshop projektu CERADA spojený s uvedením do tématiky tréninku v oblasti "Technology Transfer".
 

06. 05. 2010 | Cyklus workshopů "Plastrové čtvrtky"

V termínech 13.5., 27.5. a 10.6.2010 budeme pořádat cyklus workshopů "Plastrové čtvrtky". Jednotlivé díly jsou tématicky zaměřeny na  novinky v technické, ekonomické a personální oblasti. Více informací v přiložené pozvánce a registrace pomocí formuláře (zaslaného na honkova@plastr.cz).

04. 05. 2010 | Plastikářský klastr spolupořádal soutěž Creativity & Innovation Challenge

Dne 28.4.2010 v prostorech Academia Centra UTB proběhla soutěž Creativity & Innovation Challenge, na jejímž pořádání se Plastikářský klastr podílel. Soutěže se zúčastnilo na 110 středoškoláků, kteří si vyzkoušeli týmovou práci, přípravu podnikatelského záměru a prezentaci svých nápadů před odbornou porotou. Tématem soutěže (utajeným do samého začátku akce) bylo Jak motivovat žáky základních škol (a jejich rodiče) ke studiu na středních technických školách se zaměřením na zpracování plastů. 
Rozhovor o akci, odvysílaný v Českém rozhlase v den konání akce, si můžete poslechnout na odkazu http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2040880&drm=

23. 04. 2010 | CERADA: Newsletter No. 1/2010

Vyšlo první číslo Newsletteru projektu CERADA. Ke stažení zde nebo viz domovské stránky www.cerada.org

15. 04. 2010 | Plastikářský klastr na konferenci PLASTKO 2010

Ve dnech 13.-14.4.2010 jsme se zúčastnili konference PLASTKO 2010 pořádané Univerzitním institutem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Odkazy na videozáznam z konference jsou k dispozici na:
1.den: http://158.196.160.186/content/utb/20100413-085717-1
2.den: http://158.196.160.186/content/utb/20100414-085656-1

12. 04. 2010 | Článek o klastru a projektu AUTOPLAST v Inovačním bulletinu

Dubnové číslo Innovačního bulletinu (7/2010), vydávaného Technologickým inovačním centrem, bylo věnováno oboru plastikářského průmyslu a souvisejících oblastí. Obsahuje také příspěvky představující Plastikářský klastr a aktivity v rámci řešení projektu AUTOPLAST. Ke stažení na http://www.ticzlin.cz/kestazeni.php .

03. 03. 2010 | AUTOPLAST v Bratislavě - Veletrh CARPLAST

Počátkem března se Plastikářský klastr v rámci řešení projektu AUTOPLAST, podporovaného z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013, zúčastnil veletrhu CARPLAST v Bratislavě zaměřeného na plastikářský a především automobilový průmysl. V rámci doprovodného odborného programu proběhla konference s názvem „Súčasnosť a budúcnosť plastového priemyslu na Slovensku“. O aktuálnosti tématiky svědčí vysoký zájem o setkání, kterého se zúčastnilo na 70 zástupců firem, vědecko-výzkumných institucí a politických reprezentantů regionu.

V příspěvcích byla velká pozornost věnována popisu trendů vývoje v plastikářském a automobilovém průmyslu na Slovensku a také srovnání stavu v ČR. Prezentace jsou k dispozici na zde.

13. 01. 2010 | CLUSTERPLAST v Linzi

Ve dnech 13.-14.1.2010 proběhlo setkání řešitelského týmu projektu CLUSTERPLAST v rakouském Linzi. Projednáván byl postup přípravy společného akčního plánu (JAP), který obsahuje 7 nosných témat - Sdílení vědecko-výzkumných infrastruktur, Transferu znalostí, Mobility, Společných výzkumných projektů, Nástrojů podpory podnikání, Vzdělávacích strategií, Sdílení zkušeností a mentoringu. Byl také prezentován veřejný dokument obsahující první výsledky projektu – SWOT analýza za jednotlivé regiony spolu s doporučeními pro tvorbu JAP. Soubor je k dipozici na zde. 

Při této příležitosti proběhlo také setkání se členy tzv. Satelitní skupiny, kterou tvoří odborníci z institucí mimo projektové konsorcium. Jejím posláním je připomínkování a konzultace jednotlivých výstupů projektů a zejména akčního plánu. Členem satelitní skupiny je mmj.  Automobilový klaster Západné Slovensko, partner Plastikářského klastru v projektu AUTOPLAST.

02. 10. 2009 | Informační seminář

30.9.2009

Informační seminář se zástupci výzkumných a vývojových regionálních center a klastrů

 Plastikářský klastr pořádal dne 30.9.2009 setkání výzkumných a vývojových center, klastrů a firem z plastikářského průmyslu. Akce proběhla v rámci řešení projektu AUTOPLAST – „Vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre potreby automobilového priemyslu v oblasti plastov“ spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. Věříme, že odborné setkání bylo dobrou příležitostí pro spolupráci mezi akademickou půdou a průmyslem.

 
Ke stažení:
Program s kontakty a profily představených institucí

Prezentace účastníků
 

 

Projekt Autoplast – Plastikářský klastr

UTB ve Zlíně - Centrum polymerních materiálů
UTB ve Zlíně - Ústav výrobního inženýrství
UTB ve Zlíně - Ústav inženýrství polymerů
STU MTF v Trnavě – Katedra tvárnenia
VÚSAPL, a.s. Nitra
Innomia, a.s.
Moravskoslezský automobilový klastr
Slovenský plastikárský klaster
Automobilový klaster Západné Slovensko

28. 09. 2009 | CLUSTERPLAST: 1st Dissemination Event and European Tooling Forum

Ve dnech 24.-25.9.2009 proběhlo setkání partnerů projektu CLUSTERPLAST v italské Tortoně a Miláně. Akce byla spojená s prezentováním cílů a dosavadních výstupů projektu zástupcům zainteresovaných stran (komerční firmy - vědecko-výzkumné instituce - orgány veřejné správy). Součástí byla také technická konference na téma nových trendů v oblasti vstřikování a exkurze do italského klastru PROPLAST.
Druhou část akce představovalo "European Tooling Forum" pořádané ve spolupráci s asociací ISTMA Europe, která je součástí platformy Manufuture.

Prezentace jsou k dispozici na www.clusterplast.eu - News and Events - CLUSTERPLAST: 1st Dissemination Event and European Tooling Forum.

31. 08. 2009 | Projekt "Plastikářský klastr" schválen!

Dne 31.8.2009 byla schválena dotace z Operačního programu Podnikání a inovace MPO ČR - Spolupráce - Klastry pro projekt "Plastikářský klastr". Zahájení realizace 1.1.2010.

24. 06. 2009 | Exkurze - Innomia, Jaroměř

Dne 24.6.2009 proběhla exkurze klastru a zájemců z řad členů do firmy Innomia, vývojového a zkušebního centra klastru Omnipack, a seznámení s technologií DMLS - Direct metal laser sintering.

17. 06. 2009 | AUTOPLAST ve Zlíně

Dne 17.6.2009 proběhlo setkání partnerů projektu AUTOPLAST ve Zlíně.

10. 06. 2009 | CLUSTERPLAST v Alicante

Ve dnech 6.-8.6.2009 proběhlo setkání parterů projektu CLUSTERPLAST ve španělském Alicante.

05. 06. 2009 | AUTOPLAST v Trnavě

Dne 3.6.2009 proběhlo setkání partnerů projektu AUTOPLAST v Trnavě. Při této příležitosti byla podepsána Dohoda o spolupráci.

30. 04. 2009 | Podána plná žádost projektu "Plastikářský klastr"

Dne 30.4.2009 byla podána plná žádost o finanční podporu z Operačního programu Podnikání a inovace MPO ČR - Spolupráce - Klastry pro projekt "Plastikářský klastr".

18. 04. 2009 | Kick-off meeting projektu CERADA

Ve dnech 15.-16.4.2009 proběhlo zahajovací setkání partnerů projektu CERADA v Ostravě.

03. 04. 2009 | Podána plná žádost projektu "PROPLASTR"

Dne 3.4.2009 byla podána žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro projekt "Komunikační strategie PROPLASTR pro podporu studia technických oborů".

09. 02. 2009 | Kick-off meeting projektu CLUSTERPLAST

Ve dnech 5.-6.2.2009 proběhlo zahajovací setkání partnerů projektu CLUSTERPLAST ve francouzském Lyonu.