Plastikářský klastr

Vznik

27.2.2006 – ustavující valná hromada

Právní forma

Zájmové sdružení právnických osob, od r. 2015 spolek

Poslání

Vytváření komunikačního fóra pro členy Plastikářského klastru

Nosné aktivity

  • Prosazování zájmů členů v oblastech podnikání, inovací a vzdělávání
  • Propagace oboru zpracování plastů
  • Vybudování technického zázemí pro aplikovaný výzkum zpracování plastů
  • Zajišťování vybraných služeb pro členy

Vize

Zlínský kraj se stane centrem inovativního zpracování plastů v Čechách