Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

You are here:

Spolupráce s UTB Zlín

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je významným partnerem Plastikářského klastru, poskytujícím odborné znalosti a technické zázemí pro výzkum a vývoj v oblasti plastů. Skrze Ústav výrobního inženýrství a Ústav inženýrství polymerů fakulty technologické, stejně jako Centrum polymerních systémů, UTB nabízí širokou škálu možností spolupráce, od smluvního výzkumu po řešení technologických problémů a optimalizaci procesů.

spoluprace-s-utb-zlin
sqr031-col1
sqr031-col2
utb-ft
sqr031-col1
sqr031-col2

Ústav výrobního inženýrství FT UTB ve Zlíně

Ústav výrobního inženýrství na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je předním centrem pro výzkum a vývoj v oblasti moderních výrobních technologií a procesů. S hlubokým zaměřením na inovace, ústav prozkoumává nové metody a technologie, které definují budoucnost výroby v plastikářském průmyslu. Tým odborníků pracuje na řešeních, která překonávají tradiční výrobní výzvy, a otevírají cestu k efektivnější, udržitelnější a kvalitativně vyšší produkci.

Pokročilé výrobní technologie

Ústav se zaměřuje na vývoj a implementaci nových výrobních technologií, které zvyšují efektivitu a snižují náklady, přičemž kladou důraz na kvalitu a udržitelnost.

Optimalizace výrobních procesů

Pracuje na metodách optimalizace procesů s cílem maximalizovat produktivitu a minimalizovat odpad, což vede k zlepšení celkové výkonnosti výrobních systémů.

Spolupráce s průmyslem

Ústav úzce spolupracuje s průmyslovými partnery na aplikovaných výzkumných projektech, které přinášejí reálné řešení výrobních problémů a podporují inovace v praxi.

Ústav inženýrství polymerů FT UTB

Ústav inženýrství polymerů (ÚIP) na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se vyznačuje svými rozsáhlými vědeckovýzkumnými aktivitami v oblasti zpracování a aplikace polymerních materiálů. Díky modernímu přístrojovému a výpočetnímu vybavení zde probíhá komplexní řešení širokého spektra výzkumných témat, od fundamentálních studií struktury a vlastností polymerů po inovativní aplikace v průmyslu.

Studium vztahu mezi technologickými podmínkami zpracování a strukturou polymerních systémů:

Průzkum a vývoj inovativních technik zpracování, včetně technologií snižujících dopad na životní prostředí, které otevírají nové možnosti pro výrobu a recyklaci plastů.

Nekonvenční metody zpracování polymerů

Průzkum a vývoj inovativních technik zpracování, včetně technologií snižujících dopad na životní prostředí, které otevírají nové možnosti pro výrobu a recyklaci plastů.

Vývoj a aplikace nanokompozitních systémů

Zkoumáme interakci mezi polymerními matricemi a nano-výplněmi, jako jsou jíly, s cílem vytvářet materiály s vylepšenými mechanickými, termálními a bariérovými vlastnostmi pro pokročilé průmyslové aplikace.

Výzkum inteligentních polymerních materiálů

Prozkoumáváme potenciál smart polymerů, které reagují na externí stimuly, jako jsou změny teploty, pH nebo elektromagnetického pole, otevírající cestu k jejich využití v široké škále aplikací od biomedicíny po elektroniku.

ft-utb
sqr031-col1
sqr031-col2
utb-cps
sqr031-col1
sqr031-col2

Centrum polymerních systémů UTB ve Zlíně

Centrum polymerních systémů (CPS) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně představuje špičkové pracoviště zaměřené na aplikovaný výzkum v oblasti polymerů. Jeho hlavním posláním je propojení akademického poznání s komerčním sektorem skrze široké spektrum spolupráce. Od smluvního výzkumu, přes společné projekty v oblasti vývoje a inovací, až po poradenské služby a technologický transfer. CPS slouží jako katalyzátor pro přenos znalostí a technologií mezi teorií a praxí.

Smluvní výzkum a společné projekty

CPS aktivně spolupracuje na realizaci smluvního výzkumu a společných vývojových projektů s průmyslovými partnery, což umožňuje rychlé aplikace vědeckých poznatků v praxi.

Technologický transfer a poradenství

Centrum nabízí služby v oblasti technologického transferu a konzultační činnosti, přispívajíc k optimalizaci technologických procesů a zlepšení produktů.

Vzdělávání a školení

CPS se věnuje také vzdělávání a odborným školením, podporuje odborné praxe a stáže, čímž připravuje novou generaci odborníků v oblasti polymerů.

Přístrojové vybavení ÚVI zahrnuje:

Výroba dílů z termoplastů vstřikováním

Vstřikovací stroj Arburg Allrounder 470 H 1000 – 400

Základní technické parametry:

Max. objem materiálu:
201 cm3
Vzdálenost mezi sloupky:
470 mm
Uzavírací síla:
1000 kN

Výroba dílů z termoplastů mikrovstřikováním

Vstřikovací stroj Arburg Allrounder 170 U 150

Základní technické parametry:

Max. objem materiálu:
10,5 cm3
Průměr šneku:
15 mm
Uzavírací síla:
150 kN

Výroba vstřikovaných dílů z kaučukových směsí

Vertikální vstřikovací stoj REP V27 Y125

Základní technické parametry:

Max. objem materiálu:
125 cm3
Průměr šneku:
20 mm
Uzavírací síla:
57 kN

Výroba dutých předmětů

Vytlačovací vyfukovací stroj GDK GM 251 EP

Uzavírací síla:
11,5 kN
Zpracovatelský výkon:
7 kg/h
Max. zdvih:
150 mm

Sušení a doprava polymerního granulátu

Arburg Thermolift 100-2

Max. objem sušeného materiálu:
100 l
Max. pracovní teplota:
160 °C

Tepelné zpracování materiálů

Superkanthalová pec-1018S

Maximální teplota:
1800 °C
Provozní teplota:
1750 °C
Vnitřní rozměry:
170 x 200 x 300 mm
Materiály:
keramika, sklo, kovy

Modulární robotický systém

FESTO MPS 202-ROBOTICS

Počet os robota:
5
Přesnost polohování:
± 0,02 mm
Nosnost:
2 kg
Max. rychlost:
2100 mm/s

Robotické zařízení

Wittmann W 711C-1050

Počet os robota:
5
Verze řízení:
CNC 6.2 – 7898
Nosnost:
5 kg

Model plnicí linky

SAC 11 Soft Stop

Výukový model plnicí linky na jogurty s řídící jednotkou na bázi PLC.

SAC 11 Soft Stop – 2 programovatelné mezipolohy. Programovací jazyk STL.

Tvarování plastových výrobků

Vakuová tvarovačka Formech 300X

Pracovní prostor:
450 x 300 mm
Max. tloušťka polotovaru:
6 mm
Max. tvarovatelná výška dílu:
180 mm

Sloupová vrtačka

Optimum B40 GSM

Pracovní stůl:
450 x 300 mm
Otáčky:
6 mm
Počet rychlostních stupňů:
180 mm
Max. průměr vrtáku (ocel):
35 mm

Pásová pila na kov

PROMA PPK-175T

Řezná rychlost:
22/33/45/65 m/min
Rozměr pásu:
2360 x 20 x 0,9 mm

CNC frézka

AZK HWT C-442 CNC

Otáčky vřetene:
2000 – 25000 ot/min
Pracovní prostor:
400 x 400 x 200 mm
Max. rychlost posuvu:
3000 mm/min
Programovatelný krok:
0,00625 mm

Univerzální frézka

PROMA FHV-50PD

Otáčky horizontálního vřetene:
115 – 1750 ot/min
Pracovní zdvih v ose Z:
380 mm
Rozsah rychlosti posuvu:
18 – 300 mm/min

Vertikální a horizontální univerzální frézka

FC 16 CNC

Max. otáčky vřetena:
3600 ot/min
Pracovní prostor:
300 x 160 x 350 mm
Max. rychlost posuvu:
3000 mm/min
Programovatelný krok:
0,001 mm

Rovinná bruska

BRH 20.03 F

Pracovní plocha stolu:
200 x 630 mm
Rozměry brus. kotouče:
250 x 20 – 50 x 76 mm
Rychlost stolu:
1 – 30 m/min
Otáčky brousícího vřetene:
2550 1/min

Univerzální nástrojová bruska

BNU 1

Podélný posuv stolu:
100 mm
Otáčky vřetene:
2000 – 15000 ot/min
Max. průměr brusného kotouče:
125 mm

Univerzální hrotový soustruh

TOS Žebrák – S32

Podélný posuv stolu:
100 mm
Otáčky vřetene:
2000 – 15000 ot/min
Max. průměr brusného kotouče:
125 mm

Laserová popisovací stanice

LASERfibre LFQ20T

Pulzní laser – výkon:
20 W
Popisovací pole:
160 x 160 mm

Laserový systém portálového typu

ILS III 100

Pracovní plocha:
610 x 475 x 200 mm
Výkon laseru:
100 W

3D digitalizace objektů – reverzní inženýrství

GraphiTech Copymate

Pracovní prostor (x, y, z):
610 x 475 x 200 mm
Min. krok snímání:
100 W
Ohniska čočky:
50 mm, 150 mm

Rapid prototyping – vyřezávací plotr

Graphtec CE3000-60

Plotr využívá prostředí JP System 5

Pracovní šířka:
600 mm
Max. rychlost řezání:
1440 mm/s

Rapid prototyping

Stratasys Dimension SST 768

Pracovní prostor (x, y, z):
200 x 200 x 250 mm
Velikost vrstvy:
0,254 mm
Materiál:
ABS

Rapid prototyping – vyřezávací plotr

Graphtec CE3000-60

Pracovní prostor (x, y, z):
250 x 250 x 200 mm
Velikost vrstvy:
0,016 mm
Materiál:
pryskyřice

Měření drsnosti povrchu bezkontaktním způsobem

Taylor Hobson Talysurf CLI 500

Pracovní prostor (x, y, z):
50 x 50 x 50 mm
Velikost vrstvy:
10 kg
Materiál:
0,5 μm

Měření drsnosti povrchu kontaktním způsobem

Mitutoyo Surftest SJ-301

Pracovní prostor (x, y, z):
50 x 50 x 50 mm
Velikost vrstvy:
10 kg
Materiál:
0,5 μm

Snímání a vyhodnocování vysokorychlostních dějů

Olympus i-Speed 2

Max. rychlost snímání:
33000 snímků/s
Rozlišení:
800 x 600 @ 1000 fps

Měření polohování, přímostí a vibrací

Laserový interferometr Renishaw XL80

Max. rychlost lineárního měření:
4 m/s
Přesnost systému:
±0,5 ppm
Hmotnost:
17 kg

Měření a sledování povrchů a studium materiálů

Inverzní metalografický stolní mikroskop Helado XJP-6A

Max. rychlost lineárního měření:
4 m/s
Přesnost systému:
±0,5 ppm
Hmotnost:
17 kg

Měření a sledování povrchů a studium materiálů

Inverzní metalografický stolní mikroskop LEICA DMI3000 M

Zařízení pro zkoumání mikrostruktury konstrukčních materiálů, zkoumání materiálového složení kompozitů a hodnocení kvality povrchu výrobků.

Maximální zvětšení:
1000x
Materiály:
slitiny kovů a nekovů, keramika, kompozity

Výtlačný plastometr

DYNISCO KAYENESS LMI 4003

Objem zkušebního tělesa:
8 – 12 cm3
Teplotní rozsah:
425°C (+- 0,1°C)
Nominální zatížení:
(1,2; 2,16; 3,8) kg
Metody:
MFR, MVR

Měření dynamicko-mechanických vlastností materiálů

DMA DX04T

Rozsah sil:
-10 až 10 N
Frekvenční rozsah:
0,0001 – 100 Hz
Rozsah deformací:
-2 až 2 mm
Teplotní rozsah:
od -120°C do +500°C

Univerzální testovací stroj pro statické a dynamické (nízkocyklové) zkoušky

ZWICK 1456

Zkoušky:
tah, tlak, ohyb, smyk, creep
Teplotní rozsah zkoušek:
–70°C až +290°C
Snímače síly:
25 kN, 2,5 kN

Univerzální testovací stroj pro statické a dynamické (nízkocyklové) zkoušky

SHIMADZU AG – 20 KNG

Zkoušky:
tah, tlak, ohyb, smyk, creep
Teplotní rozsah zkoušek:
–70°C až +250°C
Snímače síly:
20 kN, videoextenzometr

Univerzální zkušební zařízení pro zkoušky tahem, tlakem, ohybem

Promi-PC

Pracovní zatížení:
0 – 3000 N
Pracovní zdvih:
450 mm
Rychlost posuvu:
2 – 750 mm

Testování vrubové houževnatosti

CEAST Resil Impactor Junior

Zařízení je určeno pro provádění rázových ohybových zkoušek – zkoušek vrubové houževnatosti. Instrumentované testy metodou Charpy a Izod.

Energie kladiva:
7,5 J – 3,7 m/s

Zkoušky mikrotvrdosti dle Vickerse

AFFRI Microhardness DM2D

Zařízení je vybaveno snímací kamerou s CCD čipem a automatickým vyhodnocením. Vnikací tělesa Vickers a Knoop.

Zatížení:
0,01 kg – 1 kg

Zkoušky tvrdosti dle Brinella, Vickerse a Rockwella

AFFRI Integrale

Metody:
HRA, HRC, HRD, HRB, HR 15N-45N, HR 15T-45T, HV 10-60, HB 2.5-10
Zatížení:
1 kg – 300 kg

Přenosný dynamický tvrdoměr

HT – 2000A

Testovací rozsah:
200 – 900 HL (Leeb Value) +- 4 HL
Metody:
HRA, HRC, HRD, HRB, HR 15N-45N, HR 15T-45T, HV 10-60, HB 2.5-10
Materiály:
nízkouhlíková ocel, vysoce legovaná ocel, nerezová ocel, šedá litina, tvárná litina, hliník, mosaz, bronz, měď
Poloha při testu:
libovolná

Zkoušky tvrdosti metodou IRHD

AFFRI IRHD Hardness Test

Zařízení je určeno pro testy pryží, měkkých lehčených polymerních materiálů a tvrdých materiálů.

Metody:
N, H, L, Shore A, D

Zkoušky tvrdosti metodou Shore

AFFRI Shore Hardness Test

Zařízení je určeno pro testy pryží a měkkých lehčených polymerních materiálů.

Metody:
Shore A, D, 0, 00

Lineární výškoměr

Mitutoyo LH-600B

Zařízení je určeno pro testy pryží a měkkých lehčených polymerních materiálů.

Rozsah:
0 – 972 mm
Zdvih:
600 mm
Přesnost:
1 μm