Plastikářský klastr

byl založen v únoru 2006 formou zájmového sdružení právnických osob s cílem vytvořit komunikační fórum pro své členy – zpracovatele plastů. Hlavními důvody k založení klastru byla především tradičně silná pozice plastikářského průmyslu ve Zlínském kraji (spolu s gumaři představuje nejvýkonnější průmyslový segment regionu), na druhé straně však nedostatek kvalifikované pracovní síly, chybějící výzkumné a vývojové zázemí pro zpracovatele plastů, potřeba odpovídající vyjednávací pozice při nákupu služeb a produktů a účinného prosazování zájmů odvětví.

SLUŽBY

Všechny aktuality

Aktuálně

Projekt RegioPlast 2030 přináší další výstupy

Projekt RegioPlast 2030, zaměřený na podporu vzdělávání pro plastikářský průmysl v příhraničním území Zlínského a Trenčianského kraje, pokročil do další fáze řešení a přináší aktuální informace - viz článek v odborném periodiku Strojárstvo/Strojírenství 6/2021, str. 63. Plné znění je k dispozici na...

více

Zlin Design Week

Přinášíme pozvánku studentů Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín na festival Zlin Design Week, který odstartuje už v pátek 7. 5. 2021. Týdenní festival plný designu i dalších, souvisejících oborů a odvětví, vytváří prostor pro nečekaná spojení, inspiraci a nové talenty. Hned v úvodu Vás čeká...

více