Plastikářský klastr

byl založen v únoru 2006 formou zájmového sdružení právnických osob s cílem vytvořit komunikační fórum pro své členy – zpracovatele plastů. Hlavními důvody k založení klastru byla především tradičně silná pozice plastikářského průmyslu ve Zlínském kraji (spolu s gumaři představuje nejvýkonnější průmyslový segment regionu), na druhé straně však nedostatek kvalifikované pracovní síly, chybějící výzkumné a vývojové zázemí pro zpracovatele plastů, potřeba odpovídající vyjednávací pozice při nákupu služeb a produktů a účinného prosazování zájmů odvětví.

SLUŽBY

Všechny aktuality

Aktuálně

Inspirativní setkání s Tomášem Kozubkem na téma využití superpočítačových technologií

Přinášíme pozvánku Technologického inovačního centra na inspirativní setkání s osobností - prof. Ing. Tomášem Kozubkem, Ph.D., vědeckým ředitelem IT4Innovations národního superpočítačového centra při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Setkání se uskuteční online dne 4. března...

více

Plastikářský klastr slaví kulatiny

V letošním roce Plastikářský klastr slaví 15 let od svého vzniku v únoru roku 2006. V tomto "juniorském" věku si přejeme nadále spokojené a aktivní členy, nové zájmce a úspěšné a zajímavé projekty:) Krásné životní jubileum také oslaví první ředitel Plastru, Ing. Jaroslav Toufar, kterému také touto...

více