Plastikářský klastr

byl založen v únoru 2006 formou zájmového sdružení právnických osob s cílem vytvořit komunikační fórum pro své členy – zpracovatele plastů. Hlavními důvody k založení klastru byla především tradičně silná pozice plastikářského průmyslu ve Zlínském kraji (spolu s gumaři představuje nejvýkonnější průmyslový segment regionu), na druhé straně však nedostatek kvalifikované pracovní síly, chybějící výzkumné a vývojové zázemí pro zpracovatele plastů, potřeba odpovídající vyjednávací pozice při nákupu služeb a produktů a účinného prosazování zájmů odvětví.

SLUŽBY

Všechny aktuality

Aktuálně

ClusterXchange webinář SPK na téma Plasty a cirkulární ekonomie

Přinášíme pozvánku Slovenského plastikárského klasteru (SPK) na webinář zaměřený na téma Plasty a cirkulární ekonomie. Akce bude pořádána dne 2. února 2021 9:00-14:00 online formou. Podrobnosti včetně programu a témat jednotlivých přednášek jsou k dispozici v příloze.

více

Štíty pro Fakultní nemocnici Brno

Plastr daroval 15 štítů pro Fakultní nemocnici Brno. Doufáme, že pomohou zdravotníkům v této nelehké době.

více