Plastikářský klastr

byl založen v únoru 2006 formou zájmového sdružení právnických osob s cílem vytvořit komunikační fórum pro své členy – zpracovatele plastů. Hlavními důvody k založení klastru byla především tradičně silná pozice plastikářského průmyslu ve Zlínském kraji (spolu s gumaři představuje nejvýkonnější průmyslový segment regionu), na druhé straně však nedostatek kvalifikované pracovní síly, chybějící výzkumné a vývojové zázemí pro zpracovatele plastů, potřeba odpovídající vyjednávací pozice při nákupu služeb a produktů a účinného prosazování zájmů odvětví.

SLUŽBY

Všechny aktuality

Aktuálně

Projekt RegioPlast - Plastikářské technologie zajímavě i pro děti

Projekt RegioPlast 2030 (http://regioplast.6f.sk/), řešený v rámci OP Interreg V-A SR-ČR, vstupuje do další fáze, která zahrnuje pořádání vzdělávacích seminářů pro pedagogy odborných předmětů středních a základních škol s cílem prezentovat plastikářskou technologii zajímavou a interaktivní formou...

více

Nový projekt Plastikářského klastru v rámci programu OP PIK Inovační vouchery

V průběhu měsíce června vydalo MPO ČR Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021862 Hodnocení kvality postkonzumních recyklátů (zkráceně Forte-Q-post), podaného v rámci IV. výzvy OP PIK Inovační vouchery. Realizace projektu bude zahájena 1.9.2020 a doba trvání je...

více