Plastikářský klastr

byl založen v únoru 2006 formou zájmového sdružení právnických osob s cílem vytvořit komunikační fórum pro své členy – zpracovatele plastů. Hlavními důvody k založení klastru byla především tradičně silná pozice plastikářského průmyslu ve Zlínském kraji (spolu s gumaři představuje nejvýkonnější průmyslový segment regionu), na druhé straně však nedostatek kvalifikované pracovní síly, chybějící výzkumné a vývojové zázemí pro zpracovatele plastů, potřeba odpovídající vyjednávací pozice při nákupu služeb a produktů a účinného prosazování zájmů odvětví.

SLUŽBY

Všechny aktuality

Aktuálně

Plastr získal prestižní ocenění ZLATÝ KLASTR

Národní klastrová asociace (NCA) udělila Plastikářskému klastru čestné ocenění ZLATÝ KLASTR 2018 za dlouhodobé excelentní výsledky v rozvoji klastru s přínosem pro výzkum a vývoj, inovace, internacionalizaci a zvyšování konkurenceschopnosti členských firem. NCA uděluje toto ocenění každoročně od...

více

Konference "To nejlepší z oblasti Industry 4.0 na VUT Brno"

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Industry 4.0. – To nejlepší z oblasti Industry 4.0 na VUT Brno. Cílem akce je inspirovat a propojit výrobní firmy s experty nabízející řešení v oblasti digitalizace výroby a představení konkrétních příkladů úspěšné spolupráce. Konference proběhne...

více