Plastikářský klastr

byl založen v únoru 2006 formou zájmového sdružení právnických osob s cílem vytvořit komunikační fórum pro své členy – zpracovatele plastů. Hlavními důvody k založení klastru byla především tradičně silná pozice plastikářského průmyslu ve Zlínském kraji (spolu s gumaři představuje nejvýkonnější průmyslový segment regionu), na druhé straně však nedostatek kvalifikované pracovní síly, chybějící výzkumné a vývojové zázemí pro zpracovatele plastů, potřeba odpovídající vyjednávací pozice při nákupu služeb a produktů a účinného prosazování zájmů odvětví.

SLUŽBY

Všechny aktuality

Aktuálně

Štíty pro Fakultní nemocnici Brno

Plastr daroval 15 štítů pro Fakultní nemocnici Brno. Doufáme, že pomohou zdravotníkům v této nelehké době.

více

Projekt RegioPlast - Plastikářské technologie zajímavě i pro děti

Projekt RegioPlast 2030 (http://regioplast.6f.sk/), řešený v rámci OP Interreg V-A SR-ČR, vstupuje do další fáze, která zahrnuje pořádání vzdělávacích seminářů pro pedagogy odborných předmětů středních a základních škol s cílem prezentovat plastikářskou technologii zajímavou a interaktivní formou...

více