Středisko pro modelování výrobků

You are here:

Progresivní modelování ve výrobě

V našem Středisku pro modelování výrobků nabízíme unikátní zařízení, která nejsou dostupná ani na Univerzitě Tomáše Bati (UTB) ani u dalších členů Plastru. Prohlídka pracoviště je možná po předchozí domluvě během provozních hodin klastru, které jsou od pondělí do pátku mezi 8:00 a 14:00 hodin. Upozorňujeme, že je nutné předem se domluvit s pracovníkem VaV a rezervovat si termín.

stredisko-pro-modelovani-vyrobku
sqr031-col1
sqr031-col2

Přístrojové vybavení laboratoří

Objektivní vyhodnocování barev

Spektrofotometr CM-2500c, známý také jako “analyzátor barev”, je přenosný a jednoduše ovladatelný přístroj, který poskytuje vysokou přesnost měření barev.

Tento přístroj je navržen pro širokou škálu aplikací, včetně měření barevnosti u granulátů a plastových výlisků, hodnocení barev v interiérech automobilů, na plastových a textilních komponentách, stejně jako pro zkoumání barevných povrchů, jako jsou nátěry, kovové povrchové úpravy, vysoce viditelné oblečení a pro aplikace v tiskařství a obalovém průmyslu.

Termografická analýza ve zpracování plastů

Termografická kamera je efektivním nástrojem pro bezkontaktní měření a zobrazení teplotního rozložení na povrchu strojních a elektrozařízení. Je ideální pro kontrolu rozvaděčů elektrické energie, kabelových svazků a transformátorů, s možností použití na různé vzdálenosti díky výměnným objektivům.

Naše termografická infračervená kamera FLIR T 425 je nepostradatelným nástrojem pro detailní a přesné zobrazení teplotních rozdílů na površích strojů a elektrozařízení, což je klíčové pro monitorování a optimalizaci procesů v zpracování plastů. Díky její vysoké citlivosti a možnosti použití na různé vzdálenosti s výměnnými objektivy je kamera vhodná pro širokou škálu průmyslových aplikací. Kamera nabízí také pokročilé funkce jako zvukové a textové poznámky, periodické ukládání dat a možnost tvorby videozáznamů a reportů, což zvyšuje její užitečnost v průmyslových procesech.

Základní technické parametry:

Detektor
320 x 240 bodů
Citlivost
< 0,05°C
Frekvence
9 nebo 30 Hz
Rozsah
– 20 až 1200°C
Zvukové a textové poznámky
ANO (Bluetooth)
Periodické ukládání
ANO
Videozáznam, tvorba reportu
ANO

Přesné měření tloušťkových profilů

Yamabun TOF-5R je zařízení určené pro přesné a snadné měření tloušťky materiálů. Připojení k PC umožňuje efektivní zobrazení a analýzu naměřených dat. Tento přístroj je ideální pro různé aplikace, od laboratorních měření až po terénní testování.

Zařízení Yamabun TOF-5R představuje efektivní řešení pro off-line měření tloušťky profilů. Připojené k PC, umožňuje uživatelům snadno zobrazovat a analyzovat naměřená data. Součástí systému je softwarový balík Yamabun, který nabízí vyhodnocení měření v grafické podobě, včetně grafů a histogramů, což usnadňuje porozumění a interpretaci výsledků měření. Toto zařízení je ideální pro přesné určování tloušťky různých profilů v rámci výrobních procesů a kontroly kvality.

Základní technické parametry:

Měřící zařízení
200 x 325 x 325 mm (š x v x h)
Rozsah měření
0,02 – 0,2 mm
Délka měření
10 – 11,998 mm
Opakovatelnost
± 2 μm nebo méně (rozlišení ±0,1 μm)

Testování reflexních materiálů

Multi Geometry Retroreflectometer je přístroj určený k hodnocení reflexních vlastností materiálů. Vyznačuje se vysokou přesností a flexibilitou pro použití jak v laboratoři, tak v terénních podmínkách. Tento přístroj je nepostradatelný pro odborníky, kteří se věnují analýze a kontrole kvality reflexních materiálů.

Retroreflektometr je specializované zařízení navržené pro přesné měření a testování reflexních vlastností různých materiálů. Tento přístroj je flexibilní a lze ho používat jak v terénu, tak v laboratorních podmínkách. Je ideální pro profesionály, kteří potřebují spolehlivě hodnotit reflexní charakteristiky materiálů, ať už pro výzkumné účely, kontrolu kvality nebo pro specifické průmyslové aplikace.

Měření vzpěrové pevnosti

Náš digitální siloměr Mecmesin, model AFG, je špičkovým laboratorním přístrojem speciálně určeným pro přesné měření vzpěrové pevnosti. Tento vysoce specializovaný nástroj je nezbytný pro testování a ověřování mechanických vlastností materiálů, což je klíčové pro zajištění kvality a bezpečnosti v různých průmyslových aplikacích. Jeho digitální technologie umožňuje detailní a přesné měření, což je nezbytné pro výzkumné a vývojové týmy zaměřené na inovace v oblasti materiálů.

Pokročilé měření viskozity materiálů

Náš viskozimetr Brookfield DV2TRV je vybavený digitálním programem PG Flash pro přesné měření viskozity různých polymerních tavenin, včetně pryskyřic a lepidel. Tento přístroj efektivně zobrazuje klíčové parametry, jako jsou viskozita, teplota, smyková rychlost a napětí, rychlost otáčení, procento torze a typ vřetena, což je zásadní pro komplexní hodnocení materiálů.

Digitální programovatelný viskozimetr Brookfield DV2TRV je vysoce specializovaný přístroj, který je nezbytný pro podrobné měření a analýzu viskozity polymerních tavenin. Tento přístroj je ideální pro výzkumné a průmyslové aplikace, kde je důležitá přesnost a spolehlivost měření.

Základní technické parametry:

Měřící rozsah
25 – 40×106 mPa.s
Testování viskozity v teplotním režimu
5°C – 150°C
Rychlost rotace
0,1 – 200 ot/min
Měření dle standardů
ASTM D4287, ISO 2884, BS 3900 vč. ISO 2555

Hodnocení relativní hořlavosti materiálu

Dynisco LOI – Komora pro měření LKČ je moderní zařízení pro určení relativní hořlavosti plastů a dalších materiálů. Tento přístroj efektivně měří limitní kyslíkové číslo (LKČ), což je minimální koncentrace kyslíku potřebná pro udržení hoření materiálu.

Dynisco LOI je pokročilé zařízení určené pro objektivní hodnocení hořlavosti různých materiálů, včetně plastů. Toto zařízení pracuje na principu měření limitního kyslíkového čísla (LKČ), což je klíčový ukazatel pro určení, jaká koncentrace kyslíku je nezbytná pro hoření daného materiálu. Díky tomuto měření je možné přesně stanovit relativní hořlavost testovaných materiálů.

Komora pro měření LKČ Dynisco LOI je v souladu s mezinárodními normami, jako jsou ASTM D2863 a ISO 4589, což zajišťuje vysokou přesnost a spolehlivost výsledků. Tento přístroj je nezbytný pro laboratoře a výzkumné instituce, které se zaměřují na bezpečnostní studie a vývoj nových materiálů s lepšími vlastnostmi hořlavosti.

Hodnocení reologických vlastností

Dynisco Plastometr LMI 5000 je laboratorní zařízení speciálně navržené pro hodnocení reologických vlastností plastů, včetně měření indexu toku taveniny. Přístroj nabízí komplexní analýzu, poskytující data o smykovém namáhání, rychlosti smykové deformace, viskozitě a zdánlivé hustotě taveniny, což umožňuje detailní pochopení chování materiálů za různých podmínek.

Dynisco Plastometr LMI 5000 je pokročilé laboratorní zařízení, které slouží k přesnému měření a analýze reologických vlastností plastů. Tento přístroj je schopen poskytnout rozsáhlé informace o chování plastů za různých teplotních a tlakových podmínek, což je klíčové pro výzkum a vývoj v oblasti plastů.

Rapid Prototyping - vytváření náhradních dílů, prototypů, výroba 3D modelů

Naše zařízení pro Rapid Prototyping, včetně 3D tiskáren 3d-UP a bikomponentního modelu Creatr XL, umožňuje efektivní vytváření prototypů, náhradních dílů a komplexních 3D modelů. 3d-UP podporuje vytváření modelů přímo ze souborů ve formátu STL, zatímco Creatr XL s dvojitými extrudéry nabízí tisk v různých barvách a materiálech, včetně náročných sestav s použitím rozpustných podpůrných struktur.

Naše středisko pro Rapid Prototyping je vybaveno špičkovými 3D tiskárnami, které poskytují široké spektrum možností pro tvorbu 3D modelů, prototypů a náhradních dílů. S 3D tiskárnou 3d-UP lze vytvářet přesné a detailní modely přímo z digitálních dat. Bikomponentní 3D tiskárna Creatr XL zvyšuje možnosti tisku díky duálním extrudérům, které umožňují simultánní tisk s dvěma různými materiály nebo barvami. Tato funkce je ideální pro tvorbu složitých modelů s podpůrnými konstrukcemi, které lze po tisku rozpustit ve vodě.

Základní technické parametry:

Rozměr tisk
230 x 270 x 600 mm
Materiál
ABS, PA, PLA, PVA
Software
Simplify3D

Digitalizace součástek/výrobků

Náš 3D optický skener ATOS Compact Scan 5M je schopen rychle měřit objekty různých velikostí, a to i v obtížně přístupných místech jako jsou dutiny nebo skryté geometrie. Tento přístroj efektivně zpracovává a analyzuje data, což je klíčové pro rozměrovou inspekci, porovnání s CAD modely a rekonstrukci tvarů.

3D optický skener ATOS Compact Scan 5M představuje pokročilé technologické řešení pro digitalizaci a měření součástek a výrobků. Tento vysoce přesný skener je ideální pro aplikace, kde je požadována detailní měření a analýza, včetně komplexních a obtížně přístupných geometrií.

Skener je schopen efektivně měřit objekty od malých součástek po velké komponenty, a to i v stísněných prostorách, což umožňuje flexibilitu v různých výrobních a výzkumných prostředích. Jeho schopnosti zahrnují kvalitní zpracování a vyhodnocení dat, umožňující rozměrové inspekce, porovnání naměřených dat s existujícími CAD modely, včetně vizualizace geometrie a barevných map.

Tento nástroj je neocenitelným pomocníkem v náročných úkolech kontroly kvality, ve výrobních procesech, stejně jako v reverzním inženýrství, kde pomáhá při rekonstrukci tvarů a analýze komplexních geometrií. Jeho použití je široké, od průmyslového designu po přesnou výrobu, což z něj činí univerzální nástroj pro moderní inženýring.

Zpracování 3D skenů plastových výrobků

Využíváme pokročilý konstrukční program Triline Integra 3D CAD SolidWorks pro tvorbu virtuálních 3D modelů plastových výrobků. Tento proces nám umožňuje precizně transformovat nápady do detailních a přesných digitálních modelů.

Naše služby v oblasti 3D modelování jsou zaměřeny na zpracování skenů plastových výrobků pomocí sofistikovaného softwaru Triline Integra 3D CAD SolidWorks. Tento program nám umožňuje vytvářet vysoce přesné a detailní virtuální 3D modely, které jsou klíčové pro design, analýzu a vývoj plastových produktů.

S použitím tohoto moderního softwaru můžeme převést i složité konstrukční nápady na realistické 3D modely, což umožňuje efektivní vizualizaci a testování designu před samotnou výrobou. Tento přístup zvyšuje efektivitu vývoje produktů, snižuje náklady na prototypování a zkracuje čas potřebný k uvádění výrobků na trh. Využití SolidWorks ve spojení s naším odborným týmem zajišťuje, že každý projekt je zpracován s maximální přesností a odborností, což je základem pro úspěšný vývoj kvalitních plastových výrobků.

Počítačová tomografie - vyhodnocování vnitřní struktury

Počítačová tomografie umožňuje detailní zobrazení vnitřní struktury objektů bez jejich poškození, což je klíčové pro precizní analýzu a kontrolu kvality. Pomocí naší stanice pro CT snímky a softwaru VG StudioMAX 2.2 můžeme efektivně detekovat pórovitost, inkluze a určit orientaci vláken v materiálu.

Naše počítačová tomografie poskytuje podrobné informace o vnitřní struktuře sledovaných objektů, což umožňuje vyhodnotit různé aspekty materiálů, jako je pórovitost a orientace vláken. Díky použití pokročilého softwaru VG StudioMAX 2.2 dokážeme detekovat póry a inkluze v materiálech, přičemž výstupem analýzy je statistické vyhodnocení velikosti a celkové porozity defektů. Analýza také umožňuje určit orientaci vláken v součástce, poskytujíc barevnou mapu orientace a histogram množství vláken v určeném směru.

Základní technické parametry:

Max. velikost vzorku
50 kg
Max. hmotnost vzorku
ABS, PA, PLA, PVA
Max. rozlišení
2 048 x 2 048 x 2 048 voxelů
Max. rozlišitelnost
1 μm

Klimatické zkoušky

Naše klimatická komora Angelantoni Discovery DY 250 je navržena pro provádění rozmanitých klimatických zkoušek v souladu s platnými mezinárodními normami, jako jsou ČSN, ISO, IEC, nebo speciálními předpisy VW PV 1200. Komora umožňuje detailní simulaci různých klimatických podmínek, včetně teploty a vlhkosti vzduchu, a je vhodná pro testování širokého spektra výrobků, od automobilových součástek po stavební materiály.

Klimatická komora Angelantoni Discovery DY 250 je vybavena pro pokročilé klimatické testy, které umožňují přesné nastavení a kontrolu teplotních a vlhkostních podmínek. Tato komora je ideální pro provádění zkoušek, které vyžadují rychlý ohřev, chlazení a přesnou regulaci vlhkosti vzduchu.

Základní technické parametry:

Využitelný objem
226 l
Vnitřní rozměry
601 x 545 x 692 mm (š x h x v)
Teplotní rozsah
-40 až +180°C
Rozsah vlhkosti vzduchu
vzduchu od 10% do 98% v teplotním rozsahu +5 až +95°C

Vývoj prototypových forem a nástrojů

Naše vertikální 3-osé obráběcí centrum MCV 1000 SPRINT od MAS Kovosvit je určeno pro precizní přípravu prototypových forem a nástrojů. Stroje této řady jsou navrženy s nosným rámem ve tvaru C pro vysokou tuhost a stabilitu, a s lineárním vedením ve všech osách pro zajištění potřebné přesnosti a dynamiky při obrábění.

Naše vrtací a frézovací centrum je klíčové zařízení pro tvorbu kvalitních prototypových forem a nástrojů. Řada MCV je speciálně konstruována tak, aby zaručovala maximální tuhost a stabilitu stroje, což je nezbytné pro precizní a efektivní obrábění. Lineární vedení ve všech osách umožňuje dosahovat vysoké přesnosti a rychlosti, což je důležité pro různé typy obrábění.

Základní technické parametry:

Zdvih v osách X/Y/Z
1016 x 610 x 720 mm
Upínací plocha stolu
1300 x 670 mm
Maximální zatížení stolu
1200 kg
Vřeteno HSK
A63
Maximální otáčky vřetena
18000 min-1

Zařízení pro testy fyzikálního lehčení polymerů

Promix Foam System A1 je laboratorní zařízení navržené pro fyzikální lehčení různých typů polymerů, včetně PP, LDPE, HDPE, PS a ABS. Toto zařízení vyniká speciální konfigurací statického mixéru s nástřikem plynu, což zajišťuje vysokou homogenizaci roztavených polymerů a plynu.

Promix Foam System A1 je vysoce specializované laboratorní zařízení, které umožňuje efektivní fyzikální lehčení široké škály polymerů. Díky unikátnímu designu statického mixéru s možností nástřiku plynu ve 12 bodech, je zařízení schopné dosáhnout vysokého stupně homogenizace roztavených polymerů s plyny.

Základní technické parametry:

Hmotnost zařízení
4000 kg
Rozměry zařízení
1500 x 1500 x 2200 cm
Celkový instalovaný příkon
100+5 kW
Výkon
300-400 kg/h (pro kabelářskou drť mokrou)
Rozsah otáček
500-8500 ot/min na každý rotor
Hlučnost zařízení
120 dB (jednotku nutno umístit do izolovaného prostoru a při provozu dbát pokynů výrobce a bezpečnostních opatření)

Dezintegrační zařízení pro recyklaci směsných plastů

Naše vysokootáčkové mlecí zařízení je speciálně navrženo pro efektivní zpracování směsných plastů. S jeho pomocí dosahujeme velmi jemného mletí, díky čemuž je ideální pro recyklační procesy. Zařízení je vybaveno nosnou konzolou pro přesné nastavení mlecí komory, pohonů rotorů a dávkovacího mechanismu, zatímco dezintegrační komora zajišťuje efektivní dochlazování materiálů.

Naše dezintegrační zařízení je klíčovým nástrojem pro recyklaci směsných plastů, poskytující vysokou efektivitu a kvalitu mletí. Jeho robustní konstrukce a pokročilé funkce zajišťují optimální výsledky při zpracování různých druhů plastů.

Základní technické parametry:

Hmotnost zařízení
4000 kg
Rozměry zařízení
1500 x 1500 x 2200 cm
Celkový instalovaný příkon
100+5 kW
Výkon
300-400 kg/h (pro kabelářskou drť mokrou)
Rozsah otáček
500-8500 ot/min na každý rotor
Hlučnost zařízení
120 dB (jednotku nutno umístit do izolovaného prostoru a při provozu dbát pokynů výrobce a bezpečnostních opatření)