Laboratoř počítačové tomografie CEITEC

You are here:

Průkopník v mikro a nanotomografii

Laboratoř počítačové tomografie CEITEC, významný pilíř Středoevropského technologického institutu, se specializuje na revoluční výzkum v oblasti rentgenové mikro a nanotomografie. Založená na synergie mezi špičkovými univerzitami a výzkumnými instituty v roce 2011, CEITEC rychle vzrostla v prestižní vědecké centrum, které se dnes řadí mezi evropskou špičku. Zaměřujeme se na rozvoj a aplikaci tomografických metod, které umožňují přesnou 3D analýzu a metrologii materiálů.

ceitec
sqr031-col1
sqr031-col2
vyuziti-tomografickych-dat
sqr031-col1
sqr031-col2

Využití tomografických dat

V CEITEC se naše výzkumné úsilí soustředí na širokou škálu analýz pomocí CT měření, které přesahují tradiční hranice poznání. Od analýzy struktury materiálů až po přesné měření rozměrů, naše laboratoř poskytuje detailní pohled na vnitřní strukturu vzorků, podporujíc inovace ve výrobě, materiálovém výzkumu a kvalitě.

Analýza pórů a Inkluzí

Specializujeme se na podrobnou analýzu pórů a inkluzí podle průmyslových standardů, což umožňuje hlubší pochopení materiálových vlastností a zlepšení výrobních procesů.

Měření rozměrů a geometrických tolerancí

Nabízíme přesné měření rozměrů a geometrických tolerancí, což je nezbytné pro zajištění kvality a přesnosti výrobků.

Tloušťkové měření

Poskytujeme specializované služby v oblasti měření tlouštěk, které hrají klíčovou roli v hodnocení materiálové integrity a výkonnosti.

Srovnání s CAD modely

Umožňujeme srovnání skutečných výrobků získaných z CT dat s jejich nominálními CAD modely, což je zásadní pro identifikaci odchylek a optimalizaci designu.

Analýza vlákny zpevněných kompozitů

Provádíme analýzu vlákny zpevněných kompozitů, což přispívá k lepšímu pochopení jejich strukturálních vlastností a zlepšení materiálového vývoje.

Studium pěnových materiálů

Zaměřujeme se na studium pěnových materiálů, jejichž struktura má významný vliv na jejich mechanické vlastnosti a aplikace.