VaV služby - Katalog zařízení a metod

VaV služby - Katalog zařízení a metod

Pro potřeby Vašich VaV projektů zajistíme měření, testování, analýzy a další ať již v klastrovém Středisku pro modelování výrobků z plastů nebo na zařízeních našich partnerů – viz seznam přístrojového vybavení jednotlivých laboratoří (viz níže). V případě zájmu nás kontaktujte:

Ing. Radmila Horáková
tel.: +420 774 505 344
e-mail: horakova@plastr.cz

Ing. David Hausner
tel.: +420 775 505 343
e-mail: hausner@plastr.cz


Středisko pro modelování výrobků z plastů (PLASTR)

Naše testovací a vývojové středisko vybavujeme jen zařízeními, která nejsou k dispozici na UTB nebo u členů Plastru. Pracoviště lze navštívit po předchozí dohodě v provozní dobu kanceláře klastru: pondělí pátek v časech 8:00  14:00 hod.

UPOZORNĚNÍ: Vždy předem kontaktujte VaV pracovníka (http://www.plastr.cz/kontakty/) pro rezervaci konkrétního termínu. 

Ceník je k dispozici zde.

V současnosti jsou k dispozici přístroje pro:

Objektivní vyhodnocování barvy (Spektrofotometr CM-2500c)

Spektrofotometr "analyzátor barev" je přenosný přístroj, který se vyznačuje vysokou přesností měření a jednoduchostí manipulace. Je určen pro měření barevnosti granulátů, plastových výlisků, měření v interiérech automobilů, plastových nebo textilních součástí, ale také pro měření barevných nátěrů, povrchových úprav kovů, oblečení s vysokou viditelností nebo pro využití v tiskařském a obalovém průmyslu.

Termografická analýza procesů při zpracování plastů (Termografická infračervená kamera FLIR T 425)

Kamera pro zobrazení teplotního pole je spolehlivým bezkontaktním nástrojem, který je schopen snímat a zobrazit rozložení teploty celého povrchu strojního i elektrozařízení rychle a přesně. Hlavní využití těchto kamer je zejména při měření v rozvaděčích elektrické energie, kontrole kabelových svazků, svorkovnic, transformátorů. Kameru lze pomocí výměnných objektivů použít jak na kratší, tak i na delší vzdálenosti. Zaostřování je možné jak ruční, tak i automatické.


Základní technické parametry:


Detektor320 x 240 bodů
Citlivost< 0,05°C
Frekvence9 nebo 30 Hz
Rozsah- 20 až 1200°C
Zvukové a textové poznámkyANO (Bluetooth)
Periodické ukládáníANO
Videozáznam, tvorba reportuANO


Off-line přesné měření tloušťkových profilů (zařízení Yamabun TOF-5R)

Off-line rychlé a snadné měření tloušťky. Zařízení Yamabun TOF-5R je připojeno k PC, kde se zobrazují naměřená data. Tloušťky profilů se vyhodnotí v SW Yamabun, který umožňuje zobrazení v podobě grafu a histogramu.


Základní technické parametry:


Měřící zařízení200 x 325 x 325 mm (š x v x h)
Rozsah měření0,02 – 0,2 mm
Délka měření10 – 11,998 mm
Opakovatelnost± 2 μm nebo méně (rozlišení ±0,1 μm)


Testování reflexních vlastností materiálů (Multi Geometry Retroreflectometer)

Retroreflektometer slouží k testování reflexních vlastností materiálů. Je určen pro použití v terénu nebo v laboratoři.

Měření vzpěrové pevnosti (Digitální siloměr Mecmesins - model AFG)

Mecmesin je laboratorní zařízení pro měření vzpěrové pevnosti.

Stanovení viskozity polymerních tavenin, včetně polyesterových a epoxidových pryskyřic a lepidel na bázi reaktoplastů
(Viskozimetr Brookfiled DV2TRV)

Digitální programovatelný viskozimetr řady s programem PG Flash zobrazuje viskozitu, teplotu, smykovou rychlost, smykové napětí, rychlost otáčení, % torze a vřeteno.

Základní technické parametry:

Měřící rozsah25 – 40x106 mPa.s
Testování viskozity v teplotním režimu5°C – 150°C
Rychlost rotace0,1 – 200 ot/min
Měření dle standardůASTM D4287, ISO 2884, BS 3900 vč. ISO 2555


Hodnocení relativní hořlavosti materiálu (Dynisco LOI – Komora pro měření LKČ)

Moderní LKČ komora pro měření limitního kyslíkového čísla přesně určí relativní hořlavost plastů a jiných materiálů metodou měření minimální koncentrace kyslíku potřebné k hoření. Vyhovuje normě ASTMD 2863, ISO 4589-1, ISO 4589-2.

Hodnocení reologických vlastností (Dynisco Plastometr LMI 5000)

Laboratorní zařízení pro měření indexu toku taveniny. Dokáže poskytnout širokou škálu dat, která zahrnují dále také smykové namáhání, rychlost smykové deformace, viskozitu a zdánlivou hustotu taveniny, a kromě toho nabízí i širokou škálu testovacích podmínek. Vyhovuje mezinárodním normám ASTM D1238 a D3364, ISO 1133, BS2782, DIN 53735, JIS K7210.

Rapid Prototyping - vytváření náhradních dílů, prototypů, výroba 3D modelů
(3D tiskána 3d-UP a bikomponentní 3D tiskárna Creatr XL)

3d-UP
vytváří 3D prototypové modely přímo z programů podporujících formát *STL.

Creatr XL (bikomponentní 3D tiskárna)
3D tiskárna "Creatr XL" je vybavena dvojitými extrudéry, což dává možnost tisknout dvě barvy, nebo dva druhy materiálů. Díky duálnímu extrudéru lze tisknout velice náročné výrobky a sestavy dílů (použít jeden extrudér na PLA a druhým extrudérem vytvořit ve vodě rozpustné podpůrné konstrukce s PVA).

Základní technické parametry:

Rozměr tisk230 x 270 x 600 mm
MateriálABS, PA, PLA, PVA
SoftwareSimplify3D

Digitalizace součástek/výrobků (3D optický skener ATOS Compact Scan 5M)

3D optický skener umožní rychlé měření libovolných objektů od malých po velké velikosti a to i v úzkých a stísněných prostorách nebo obtížně přístupných oblastech (díry, dutiny, skryté geometrie). Kvalitně zpracuje a vyhodnotí data, umožní rozměrovou inspekci, porovnání dat s CAD (vč. geometrie, barevných map) a následnou rekonstrukci tvarů. Pomáhá řešit náročné úkoly při kontrole kvality, výrobních procesech a reverzním inženýrství.

Zpracování 3D skenů plastových výrobků (Počítač Triline Integra 3D CAD SolidWorks)

Konstrukční program pro tvorbu virtuálních 3D modelů.

Počítačová tomografie - vyhodnocování vnitřní struktury (Stanice pro CT snímky - software VG StudioMAX 2.2)

Počítačová tomografie, jako jedna z mála metod, umožňuje zobrazení vnitřní struktury sledovaného objektu bez nutnosti jeho poškození.

Co dokážeme vyhodnotit?
pórovitost - analýza je schopná detekovat jak póry, tak inkluze v materiálu. Výstupem analýzy je statistické vyhodnocení velikosti defektů včetně histogramu objemu a celkové porozita sledovaného objektu.

orientace vláken - analýza umožňuje určit orientaci jednotlivých vláken v součástce. Výstupem je jak barevná mapa orientace, tak histogram s množstvím vláken v daném směru.

Základné technické parametry CT CEITEC:

max. velikost vzorku50 kg
max. hmotnost vzorkuABS, PA, PLA, PVA
max. rozlišení2 048 x 2 048 x 2 048 voxelů
max. rozlišitelnost1 μm

Klimatické zkoušky (Klimakomora Angelantoni Discovery DY 250)

Zkušební klimatizační komora pro provádění klimatických zkoušek dle platných mezinárodních norem např.: ČSN, ISO, IEC nebo speciálních předpisů VW PV 1200. Splnění požadavku průběhu teplot a vlhkosti vzduchu dle normy PV1200, rychlost ohřevu a chlazení.
V této klimatizační komoře lze provádět zkoušky automobilových dílů, elektro dílů, plastových dílů i dílů pro stavebnictví.

Základné technické parametry:

Využitelný objem226 l
Vnitřní rozměry601 x 545 x 692 mm (š x h x v)
Teplotní rozsah-40 až +180°C
Rozsah vlhkosti vzduchuvzduchu od 10% do 98% v teplotním rozsahu +5 až +95°C

Jednotka pro přípravu prototypových forem/nástrojů (Vertikální 3-osé obráběcí centrum MCV 1000 SPRINT, MAS Kovosvit)

Vrtací a frézovací centrum slouží pro přípravu prototypových forem a nástrojů. Řada strojů MCV je postavena na nosném rámu ve tvaru C. Uspořádání a tvar odlitků nosného rámu strojů je optimalizováno s ohledem na požadavek na vysokou tuhost a stabilitu. Aplikace lineárního vedení ve všech lineárních osách garantuje požadovanou přesnost a dynamiku při obrábění.

Základné technické parametry:

Zdvih v osách X/Y/Z1016 x 610 x 720 mm
Upínací plocha stolu1300 x 670 mm
Maximální zatížení stolu1200 kg
Vřeteno HSKA63
Maximální otáčky vřetena18000 min-1

Zařízení pro testy fyzikálního lehčení polymerů (Promix Foam System A1)

Laboratorní zařízení umožňuje fyzikální lehčení polymerů, např. PP, LDPE, HDPE, PS, ABS a jiné. Zařízení obsahuje speciální konfiguraci statického mixéru (s nástřikem plynu se 12 místech) se schopností vysoké homogenizace roztavených polymerů a plynu.

Základné technické parametry:

Rozsah výkonu100 – 200 kg/h
Max teplota taveniny300 °C
Max tlak taveniny250 bar
Instalační délka850 – 1500 mm

Dezintegrační zařízení pro recyklaci směsných plastů

Vysokootáčkové mlecí zařízení pro zpracování směsných plastů poskytuje velmi jemné mletí. Nosná konzola fixuje a umožňuje přesné seřízení pro mlecí komoru, pohony dvou (protiběžných) rotorů a dávkovací zařízení. Dezintegrační komora zajišťuje dochlazování mletých materiálů vodou a vzduchem.

Základné technické parametry:

Hmotnost zařízení4000 kg
Rozměry zařízení1500 x 1500 x 2200 cm
Celkový instalovaný příkon100+5 kW
Výkon300-400 kg/h (pro kabelářskou drť mokrou)
Rozsah otáček500-8500 ot/min na každý rotor
Hlučnost zařízení120 dB (jednotku nutno umístit do izolovaného prostoru a při provozu dbát pokynů výrobce a bezpečnostních opatření)


Ústav výrobního inženýrství FT UTB ve Zlíně

Vědeckovýzkumné aktivity Ústavu výrobního inženýrství (ÚVI) Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pokrývají širokou oblast zpracování polymerních materiálů a úzce souvisí s pedagogickou činností. ÚVI poskytuje širokou nabídku spolupráce s institucemi a průmyslem a podílí se na řadě společných projektů. V současné době je vědeckovýzkumná činnost zaměřena zejména do těchto oblastí:

 • Navrhování a dimenzování výrobků z polymerů a kompozitů s polymerní matricí
 • Modelování mechanického chování výrobků z polymerů a kompozitů s polymerní matricí
 • Konstrukce nástrojů pro zpracování polymerů (vstřikovací formy, vytlačovací hlavy a další) včetně simulací toku polymerních tavenin
 • Simulace chování polymerních materiálů (Moldflow, Cadmould, Virtual Extrusion Laboratory)
 • Snímání rychlých dějů vysokorychlostní kamerou
 • Hodnocení kvality povrchu – kontaktní a bezkontaktní metody snímání ploch a tvarů
 • Využití moderních technologií (např. rapid prototyping) při návrhu polymerních výrobků i konstrukci nástrojů pro zpracování polymerů
 • Opotřebení polymerů, kompozitů s polymerní matricí a kovů
 • Měření mikrotvrdosti pro kovy a polymery
 • Výroba skelných a uhlíkových laminátů z polyesterových a epoxidových pryskyřic, ruční laminace a laminace vakuovou infuzí, výroba sendvičových struktur s různým typem voštin a nosných vrstev, prepreg technologie, testy mechanických a teplotních vlastností vyrobených kompozitů
 • PIM technologie – vstřikování kovových a keramických práškových materiálů
 • Studium energetické náročnosti (dielektrický ohřev, optimalizace podmínek míchacího procesu), modifikace vlastností polymerů
 • Studium struktury a morfologie polymerů (RTG difrakce – krystalinita, velikost krystalů a orientace u částečně krystalických polymerů, morfologie polymerů pomocí elektronové mikroskopie a difrakce, teplotní vlastnosti polymerů pomocí diferenční skenovací kalorimetrie
 • Výzkum elektro- a magneto-reologických suspenzí (inteligentní systémy reagující změnou tuhosti v závislosti na vnějším elektrickém resp. magnetickém poli)
 • Obrábění kovů a polymerů (konvenční, nekonvenční a dokončovací metody obrábění)
 • Mikroobrábění polymerních materiálů laserem
 • Teorie výrobních procesů
 • Monitorování procesu výroby
 • Numerické řízení automatizovaných systémů


Přístrojové vybavení ÚVI zahrnuje:


Výroba dílů z termoplastů vstřikováním (Vstřikovací stroj Arburg Allrounder 470 H 1000 – 400)

Max. objem materiálu:201 cm3
Vzdálenost mezi sloupky:470 mm
Uzavírací síla:1000 kN

Výroba dílů z termoplastů mikrovstřikováním (Vstřikovací stroj Arburg Allrounder 170 U 150)

Max. objem materiálu:10,5 cm3
Průměr šneku:15 mm
Uzavírací síla:150 kN

Výroba vstřikovaných dílů z kaučukových směsí (Vertikální vstřikovací stoj REP V27 Y125)

Max. objem materiálu:125 cm3
Průměr šneku:20 mm
Uzavírací síla:57 kN

Výroba dutých předmětů (Vytlačovací vyfukovací stroj GDK GM 251 EP)

Zařízení je určeno pro výrobu dutých předmětů do nominálního objemu 0,35 l.

Uzavírací síla:11,5 kN
Zpracovatelský výkon:7 kg/h
Max. zdvih:150 mm

Sušení a doprava polymerního granulátu (Arburg Thermolift 100-2)

Max. objem sušeného materiálu:100 l
Max. pracovní teplota:160 °C

Tepelné zpracování materiálů (Superkanthalová pec-1018S)

Maximální teplota:1800 °C
Provozní teplota:1750 °C
Vnitřní rozměry:170 x 200 x 300 mm
Materiály:keramika, sklo, kovy

Modulární robotický systém (FESTO MPS 202-ROBOTICS)

Modulární výukový systém s robotem Mitsubishi MELFA RV-2AJ s programovacím softwarem COSIMIR Robotics/Industrial.

Počet os robota:5
Přesnost polohování:± 0,02 mm
Nosnost:2 kg
Max. rychlost:2100 mm/s

Robotické zařízení (Wittmann W 711C-1050)

Průmyslový robot určený pro vstřikovací stroje. Robot je vybaven nůžkami na odstřihávání vtoků a pásovým dopravníkem.

Počet os robota:5
Verze řízení:CNC 6.2 – 7898
Nosnost:5 kg

Model plnicí linky

Výukový model plnicí linky na jogurty s řídící jednotkou na bázi PLC.

SAC 11 Soft Stop – 2 programovatelné mezipolohy. Programovací jazyk STL.


Tvarování plastových výrobků (Vakuová tvarovačka Formech 300X)

Pracovní prostor:450 x 300 mm
Max. tloušťka polotovaru:6 mm
Max. tvarovatelná výška dílu:180 mm

Sloupová vrtačka (Optimum B40 GSM)

Sloupová vrtačka s převodovým soukolím, strojním posuvem, závitovým cyklem a chlazením.

Pracovní stůl:560 x 560 mm
Otáčky:40 – 450 ot/min
Počet rychlostních stupňů:18
Max. průměr vrtáku (ocel):35 mm

Pásová pila na kov (PROMA PPK-175T)

Řezná rychlost:22/33/45/65 m/min
Rozměr pásu:2360 x 20 x 0,9 mm

CNC frézka (AZK HWT C-442 CNC)

CNC frézka s uplatněním především při výrobě grafitových elektrod, obrábění plastů, hliníku, dřeva apod.

Otáčky vřetene:2000 – 25000 ot/min
Pracovní prostor:400 x 400 x 200 mm
Max. rychlost posuvu:3000 mm/min
Programovatelný krok:0,00625 mm

Univerzální frézka (FHV-50PD)

Otáčky horizontálního vřetene:115 – 1750 ot/min
Pracovní zdvih v ose Z:380 mm
Rozsah rychlosti posuvu:18 – 300 mm/min

Vertikální a horizontální univerzální frézka (FC 16 CNC)

Max. otáčky vřetena:3600 ot/min
Pracovní prostor:300 x 160 x 350 mm
Max. rychlost posuvu:3000 mm/min
Programovatelný krok:0,001 mm

Rovinná bruska (BRH 20.03 F)

Pracovní plocha stolu:200 x 630 mm
Rozměry brus. kotouče:250 x 20 – 50 x 76 mm
Rychlost stolu:1 – 30 m/min
Otáčky brousícího vřetene:2550 1/min

Univerzální nástrojová bruska (BNU 1)

Podélný posuv stolu:100 mm
Otáčky vřetene:2000 – 15000 ot/min
Max. průměr brusného kotouče:125 mm

Univerzální hrotový soustruh (TOS Žebrák – S32)

Otáčky:20 – 3200 ot/min
Počet rychlostí:3 x 18
Točný průměr:190 mm
Vzdálenost mezi hroty:750 mm

Laserová popisovací stanice (LASERfibre LFQ20T)

Laserová vláknová ytterbiová stolní popisovací stanice.

Pulzní laser – výkon:20 W
Popisovací pole:160 x 160 mm

Laserový systém portálového typu (ILS III 100)

Pracovní plocha:610 x 475 x 200 mm
Výkon laseru:100 W

3D digitalizace objektů – reverzní inženýrství (Graphitech Copymate)

Pracovní prostor (x, y, z):380 x 1000 x 130 mm
Min. krok snímání:0,12 mm
Ohniska čočky:50 mm, 150 mm

Rapid prototyping – vyřezávací plotr (Graphtec CE3000-60)

Plotr využívá prostředí JP System 5

Pracovní šířka:600 mm
Max. rychlost řezání:1440 mm/s

Rapid prototyping (Stratasys Dimension SST 768)

Pracovní prostor (x, y, z):200 x 200 x 250 mm
Velikost vrstvy:0,254 mm
Materiál:ABS

Rapid prototyping – vyřezávací plotr (Graphtec CE3000-60)

Pracovní prostor (x, y, z):250 x 250 x 200 mm
Velikost vrstvy:0,016 mm
Materiál:pryskyřice

Měření drsnosti povrchu bezkontaktním způsobem (Taylor Hobson Talysurf CLI 500)

3D bezkontaktní drsnoměr s CLA konfokální hlavou, vybavený softwarem verze GOLD.

Pracovní prostor (x, y, z):50 x 50 x 50 mm
Nosnost:10 kg
Osové rozlišení:0,5 μm

Měření drsnosti povrchu kontaktním způsobem (Mitutoyo Surftest SJ-301)

Rychlost měření:0,25 mm/s, 0,5 mm/s
Rozsah měření:350 μm
Poloměr hrotu:2 μm

Snímání a vyhodnocování vysokorychlostních dějů (Olympus i-Speed 2)

Vysokorychlostní kamerový systém vybavený softwarem Basic.

Max. rychlost snímání:33000 snímků/s
Rozlišení:800 x 600 @ 1000 fps

Měření polohování, přímostí a vibrací (Laserový interferometr Renishaw XL80)

Max. rychlost lineárního měření:4 m/s
Přesnost systému:±0,5 ppm
Hmotnost:17 kg

Měření a sledování povrchů a studium materiálů (Inverzní metalografický stolní mikroskop Helado XJP-6A)

Pracovní plocha:180 x 155 mm
Max. zvětšení:1200x

CCD kamera


Měření a sledování povrchů a studium materiálů (Inverzní metalografický stolní mikroskop LEICA DMI3000 M)

Zařízení pro zkoumání mikrostruktury konstrukčních materiálů, zkoumání materiálového složení kompozitů a hodnocení kvality povrchu výrobků.

Maximální zvětšení:1000x
Materiály:slitiny kovů a nekovů, keramika, kompozity

Výtlačný plastometr (DYNISCO KAYENESS LMI 4003)

Objem zkušebního tělesa:8 – 12 cm3
Teplotní rozsah:425°C (+- 0,1°C)
Nominální zatížení:(1,2; 2,16; 3,8) kg
Metody:MFR, MVR

Měření dynamicko-mechanických vlastností materiálů (DMA DX04T)

Rozsah sil:-10 až 10 N
Frekvenční rozsah:0,0001 – 100 Hz
Rozsah deformací:-2 až 2 mm
Teplotní rozsah:od -120°C do +500°C

Univerzální testovací stroj pro statické a dynamické (nízkocyklové) zkoušky (ZWICK 1456)

Stroj je určen k testování polymerů (plasty, pryže) a kompozitních materiálů na polymerní bázi.

Zkoušky:tah, tlak, ohyb, smyk, creep
Teplotní rozsah zkoušek:–70°C až +290°C
Snímače síly:25 kN, 2,5 kN

Univerzální testovací stroj pro statické a dynamické (nízkocyklové) zkoušky (SHIMADZU AG – 20 KNG)

Stroj je určen k testování polymerů (plasty, pryže) a kompozitních materiálů na polymerní bázi.

Zkoušky:tah, tlak, ohyb, smyk, creep
Teplotní rozsah zkoušek:–70°C až +250°C
Snímače síly:20 kN, videoextenzometr

Univerzální zkušební zařízení pro zkoušky tahem, tlakem, ohybem (Promi-PC)

Pracovní zatížení:0 – 3000 N
Pracovní zdvih:450 mm
Rychlost posuvu:2 – 750 mm

Testování vrubové houževnatosti (CEAST Resil Impactor Junior)

Zařízení je určeno pro provádění rázových ohybových zkoušek – zkoušek vrubové houževnatosti. Instrumentované testy metodou Charpy a Izod.

Energie kladiva:7,5 J – 3,7 m/s

Zkoušky mikrotvrdosti dle Vickerse (AFFRI Microhardness DM2D)

Zařízení je vybaveno snímací kamerou s CCD čipem a automatickým vyhodnocením. Vnikací tělesa Vickers a Knoop.

Zatížení:0,01 kg – 1 kg

Zkoušky tvrdosti dle Brinella, Vickerse a Rockwella (AFFRI Integrale)

Metody:HRA, HRC, HRD, HRB, HR 15N-45N, HR 15T-45T, HV 10-60, HB 2.5-10
Zatížení:1 kg – 300 kg

Přenosný dynamický tvrdoměr (HT – 2000A)

Testovací rozsah:200 – 900 HL (Leeb Value) +- 4 HL
Metody:HRA, HRC, HRD, HRB, HR 15N-45N, HR 15T-45T, HV 10-60, HB 2.5-10
Materiály:nízkouhlíková ocel, vysoce legovaná ocel, nerezová ocel, šedá litina, tvárná litina, hliník, mosaz, bronz, měď
Poloha při testu:libovolná

Zkoušky tvrdosti metodou IRHD (AFFRI IRHD Hardness Test)

Zařízení je určeno pro testy pryží, měkkých lehčených polymerních materiálů a tvrdých materiálů.

Metody:N, H, L, Shore A, D

Zkoušky tvrdosti metodou Shore (AFFRI Shore Hardness Test)

Zařízení je určeno pro testy pryží a měkkých lehčených polymerních materiálů.

Metody:Shore A, D, 0, 00

Lineární výškoměr (Mitutoyo LH-600B)

Rozsah:0 – 972 mm
Zdvih:600 mm
Přesnost:1 μm

Ústav inženýrství polymerů FT UTB ve Zlíně

Vědeckovýzkumné aktivity Ústavu inženýrství polymerů (ÚIP) Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pokrývají širokou oblast zpracování a použití polymerních materiálů. Pro tyto účely je ústav vybaven přístrojovou a výpočetní technikou umožňující řešit celou řadu problémů. Hlavní oblasti výzkumu jsou následující:

 • Studium vztahu mezi technologickými podmínkami zpracování se strukturou a vlastnostmi polymerních systémů
 • Studium nekonvenčních metod zpracování polymerů
 • Studium chování plniv v polymerních systémech
 • Studium vytlačování a nestabilních toků polymerních materiálů
 • Termomechanická analýza polymerních systémů
 • Studium nanokompozitních systémů typu polymer/jíl z hlediska mechanismu interkalační teorie
 • Příprava kompozitu, interkalace, kompoundace
 • Korelace vlastností a mechanismů procesu
 • Studium struktur nanosystémů a jejich aplikace
 • Příprava a studium inteligentních polymerních materiálů
 • Recyklace kapalných a tuhých odpadů z koželužské prvovýroby a usňových odpadů z kožedělné druhovýroby
 • Možnosti využití kolagenních hydrolysátů, biodegradabilních a jedlých obalové materiály
 • Získávání bílkovin z netradičních zdrojů
 • Studium struktury a vlastnosti kapalných krystalů

Přístrojové vybavení ÚIP zahrnuje jednak zpracovatelské stroje gumárenské (kalandry, hnětače, lisy) a plastikářské (vytlačovací, vstřikovací, tvarovací stroje, mikrohnětič), dále pak zkušební a analytická zařízení (spektrofotometry, termální analýza, mikroskopy, reometry a charakterizace vulkanizace, analyzátory částic, zařízení pro stanovení vlastností polymerních systémů – pvT, difraktometry, dynamicko-mechanický analyzátor, tvrdoměry, měření tahových/tlakových vlastností, tensometry). Nabídka přístrojového vybavení je k dispozici na https://ft.utb.cz/ustav-inzenyrstvi-polymeru/veda-a-vyzkum/pristrojove-vybaveni/.

Centrum polymerních systémů UTB ve Zlíně

Centrum polymerních systémů (CPS) je pracoviště Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zaměřené na aplikovaný výzkum polymerů. Jeho cílem je vytvořit most spojující akademické a komerční prostředí formou poskytování široké škály možností spolupráce, včetně:

 • Realizace smluvního výzkumu
 • Řešení společných projektů výzkumu, vývoje a inovací
 • Řešení technických a technologických problémů praxe, zpracování analýz a odborných studií
 • Optimalizace technologických procesů
 • Poradenské a konzultační činnosti
 • Využití moderní přístrojové techniky
 • Technologický transfer
 • Výměna zkušeností a poznatků prostřednictvím odborných seminářů, workshopů a konferencí
 • Realizace odborných školení
 • Realizace odborných praxí, stáží

Vědecko-výzkumná činnost v Centru polymerních systémů je zajišťována kvalitním výzkumným týmem a je rozdělena do dvou programů, jmenovitě Zpracovatelství progresivních polymerních systémů a Pokročilé polymerní kompozitní systémy. Oba výzkumné programy CPS vycházejí ze společného materiálového základu makromolekulárních látek, které mají specifickou společnou znalostní základnu. Na společný znalostní základ navazuje společné technické zázemí, společné metodické postupy a vstupy specialistů různých či navazujících úseků (specialisté na polymerní procesy, materiály, přírodní vědy, biologii, průmyslový design, řízení procesu, ekonomické analýzy atd.).

Široká nabídka přístrojového vybavení zahrnuje mj. zařízení pro mechanické úpravy, míchání, kondicionování, tepelné úpravy, povrchové modifikace, dále pak přístroje pro analýzu (elektrické a magnetické vlastnosti materiálů, mechanické vlastnosti, hustota materiálů, molekulová hmostnost, plynopropustnost, odměrná analýza, povrchové vlastnosti, analýza velikosti částic, reologie, zobrazování, spektroskopie, separační metody/chromatografy, termická analýza, biologie) a technologická zařízení pro zpracování polymerních materiálů (extruze/koextruze, hnětiče, vstřikování). Kompletní nabídka přístrojového zařízení je k dispozici na http://www.cps.utb.cz/cs/veda-a-vyzkum/pristrojove-vybaveni.

Laboratoř počítačové tomografie CEITEC

CEITEC (Středoevropský technologický institut) je výzkumné centrum zaměřené na oblast živých věd, pokročilých materiálů a technologií. Vznikl v roce 2011 na základech šesti významných brněnských univerzit a výzkumných institucí. Od doby jeho nedávného vzniku se daří budovat významné vědecké centrum, a již nyní se řadí mezi špičkové evropské instituce. Mezi hlavní priority CEITECu patří udržení motivujícího a dynamického mezinárodního vědeckého prostředí, zajištění moderní a nejvyšším standardům odpovídající výzkumné infrastruktury, i politika otevřené komunikace a rovných příležitostí nejen teď, ale i do budoucna. Více informací viz  www.ceitec.cz.

Cílem výzkumného týmu Rentgenové mikro a nanotomografie je experimentální výzkum v oblasti rentgenové mikro a nanotomografie (mikro a nano CT). Výzkum zahrnuje vývoj i aplikace tomografických metod v různých oblastech. Výzkumná skupina se zabývá vývojem μCT techniky v návaznosti na spolupráci se Synchrotronem Elettra v Itálii, která probíhá od roku 2005. Na základě této, ale i dalších spoluprací a výzkumných projektů realizovaných na dalších synchrotronech v Evropě bylo přistoupeno k vytvoření nové laboratoře v rámci struktur vědeckého centra CEITEC. Laboratoř rentgenové mikro- a nanotomografie je vybavena unikátní mikrotomografickou stanicí GE v|tome|x L 240, která je v plném provozu od září 2012. Kromě využití těchto nedestruktivních zobrazovacích technik na 3D analýzu a metrologii vzorků bude výzkum zaměřen i na spojení µ a nano CT s dalšími analytickými postupy, jako například spektrometrií laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS). Kompletní nabídka služeb centra je k dispozici na ctlab.ceitec.cz/cs/.

CT měření – možnosti analýzy tomografických dat:

 • Analýza pórů/inkluzí a analýza pórů/inkluzí dle průmyslových standardů P 201/VW 50097
 • Měření rozměrů, geometrických tolerancí
 • Měření tlouštěk
 • Srovnání nominálního (CAD) a skutečného (povrch z CT dat) modelu
 • Analýza vlákny zpevněných kompozitů
 • Analýza pěnových materiálů

Seznam přístrojového vybavení Laboratoře rentgenové mikro- a nanotomografie je k dispozici na ctlab.ceitec.cz/cs/vybaveni/.

Kontaktní osoby CEITEC:

 • prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D., jozef.kaiser@ceitec.vutbr.cz, +420 541 149 700
 • Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D., tomas.zikmund@ceitec.vutbr.cz, +420 541 142 846

Doplňující informace naleznete na ctlab.ceitec.cz/cs/.