Osobní ochranné pomůcky

Ochranný obličejový štít


Vzorek štítů PLASTR byl darován Fakultní nemocnici Brno.