Projekt OP VVV

Činnost klastru je průběžně finančně podpořena EU díky realizovaným projektům:

Smart Akcelerátor II

Výzva 02_18_055 Smart Akcelerátor II
                                                                                                                                                                                                                                                           
​​​​​​​Název programu:
 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Výzva: 02_18_055 Smart Akcelerátor II

Předpokládané datum zahájení projektu: 1.9.2020

Předpokládané datum ukončení projektu: 31.3.2021

Příprava strategických projektů "Zelené plasty - Market Place Zlín" a "Internacionalizace Plastru v letech 2021-2023" je podpořena prostřednictvím poskytnutí voucherů asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor Zlínského kraje II, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016072, financovaného z prostředků investičních fondů a Zlínského kraje.