Projekt OP Z 2014-2020

Činnost klastru je průběžně finančně podpořena EU díky realizovaným projektům:

Výzva 03_16_060 Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!

Vzdělávání k rozvoji členských podniků Plastikářského klastru (výzva 03_16_060 Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!, registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005885)Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005885

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností pracovníků a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Doba realizace projektu: 1. 2. 2017 – 31. 3. 2020

Cílovou skupinu projektu tvoří zaměstnanci podniků – členů Plastikářského klastru. Do projektu se zapojí 530 osob, z toho 320 osob překročí hranici bagatelní podpory.

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:

  • Obecné IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Jazykové vzdělávání
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Technické a jiné odborné vzdělávání

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Výzva 03_19_110 Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II!

Profesní vzdělávání členských podniků Plastikářského klastru (výzva 03_19_110 Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II!, registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010917)Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010917

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Doba realizace projektu: 1. 6. 2019 – 31. 5. 2022

Celková výše projektu: 29 966 256 Kč

Cílovou skupinu projektu tvoří zaměstnanci jednotlivých členských podniků Plastikářského klastru. 

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:

  • Obecné IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Technické a jiné odborné vzdělávání
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Jazykové vzdělávání

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.