Historie

duben 2005

dokončen projekt „Identifikace možnosti vzniku Plastikářského klastru“, zpracovaný Technologickým inovačním centrem, s.r.o. (což je společnost založená Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně). Projekt byl financován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR) z Operačního programu Průmysl a podnikání – „1.4 Klastry – Vyhledávání“ a kofinancován Zlínským krajem

září 2005

zpracování „Metodiky mapování Plastikářského klastru ve Zlínském regionu“ fy Mintzberger s.r.o. pro Technologické inovační centrum s.r.o.

únor 2006

ustavující valná hromada Plastikářského klastru, zájmového sdružení právnických osob, za účasti 18 zakládajících firem

červenec 2006

podána žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Průmysl a podnikání (OP PP) řízeného MPO ČR – 1.4. Založení a rozvoj klastrů. Název projektu: „Založení a rozvoj Plastikářského klastru“

únor 2007

MPO ČR rozhodlo o poskytnutí dotace z OP PP „Založení a rozvoj Plastikářského klastru“. Realizace projektu zahájena 1.8.2006, projekt ukončen 30.6.2008

prosinec 2008

podepsána smlouva s Evropskou komisí na řešení mezinárodního projektu „CLUSTERPLAST – Inter-Cluster Initiative to Target the Future Challenges for the European Polymer Converting Industry“, který je řešen jako součást 7. rámcového programu EU (grantová smlouva č. 230019). Realizace projektu zahájena 1.1.2009, projekt ukončen 30.6.2010

duben 2009

podána plná žádost o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OP PI) – Klastry – Výzva I, řízeného MPO ČR

červen 2009

podepsána „Dohoda o spolupráci na projekte v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013" na projektu „AUTOPLAST – Vytváranie podmienok pre zvyšovánie kvality ĺudských zdrojov pre potreby automobilového priemyslu v oblasti plastov“ (kód projektu 22410420007). Realizace projektu zahájena 1.1.2009, projekt ukončen 31.12.2011

červen 2009

podepsána smlouva s Evropskou komisí na řešení mezinárodního projektu „CERADA – Central European Research and Development Area“, který je řešen jako součást 7. rámcového programu EU (grantová smlouva č. 230017). Realizace projektu zahájena 1.3.2009, projekt ukončen 30.4.2011

říjen 2009

MPO ČR rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci OP PI – Klastry – Výzva I, pro projekt „Plastikářský klastr“. Realizace projektu zahájena 1.1.2010, projekt ukončen 31.12.2012

únor 2013

MPO ČR rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci OP PI – Klastry – Výzva II, pro projekt „Plastr 2012“. Realizace projektu zahájena 1.1.2013, projekt ukončen 31.12.2014

prosinec 2015

zahájení realizace projektů schválených MPO ČR v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – Spolupráce – Klastry – Výzva I:

 • Výzkum a vývoj pro plastikářskou výrobu (Plastr 2015 – VaV, výzva 01_15_007 Spolupráce – Klastry – Výzva I – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0002305). Realizace projektu zahájena 1.12.2015, projekt ukončen 30.11.2017
 • Plastr 2015 – rozvoj klastru (Plastr 2015 – rozvoj, výzva 01_15_012 Spolupráce – Klastry – Výzva I – Rozvoj klastru, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_012/0001230). Realizace projektu zahájena 1.12.2015, projekt ukončen 30.11.2017
 • Rozvoj „Střediska pro modelování výrobků z plastů“ (Plastr 2015 – infrastruktura, výzva 01_15_008 Spolupráce – Klastry – Výzva I – Sdílená infrastruktura, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_008/0001226). Realizace projektu zahájena 1.1.2016, projekt ukončen 30.4.2017
 • Pokročilé systémy úpravy povrchů pro kontrolu a snížení opotřebení nástrojů při zpracování polymerů plněných přírodními vlákny (CORNET SmartNFR, výzva 01_15_007 Spolupráce – Klastry – Výzva I – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0001161). Jedná se o mezinárodní projekt kolektivního výzkumu v rámci sítě Cornet. Realizace projektu zahájena 1.1.2017, projekt ukončen 21.7.2018

únor 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) podepsalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OP Zaměstnanost (OP Z) pro projekt „Vzdělávání k rozvoji členských podniků Plastikářského klastru” (výzva 03_16_060 Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!, registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005885). Realizace projektu zahájena 1.2.2017, projekt ukončen 31.3.2020

leden 2018

MPO ČR podepsalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OP PIK – Spolupráce – Klastry – Výzva III, pro projekt „Plastr 2017 – INTERNACIONALIZACE” (výzva 01_16_081 Spolupráce – Klastry – Výzva III – Internacionalizace, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_081/0008704). Realizace projektu zahájena 1.1.2018, projekt ukončen 31.3.2019

leden 2018

zahájení realizace projektů schválených MPO ČR v rámci OP PIK – Spolupráce – Klastry – Výzva IV:

 • Plastr 2018 – SDÍLENÁ INFRASTRUKTURA (Plastr 2018 – SDÍLENÁ INFRASTRUKTURA, výzva 01_17_151 Spolupráce – Klastry – Výzva IV – Sdílená infrastruktura, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_151/0011814). Realizace projektu zahájena 1.1.2018, projekt ukončen 30.11.2019
 • Průmyslový vývoj v oblasti plastových odpadů a nových aplikací plastů (Plastr 2018 – VaV, výzva 01_17_103 Spolupráce – Klastry – Výzva IV – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_103/0011804). Realizace projektu zahájena 1.1.2018, projekt ukončen 31.12.2019
 • Plastr 2018 – ROZVOJ KLASTRU (Plastr 2018 – ROZVOJ KLASTRU, výzva 01_17_149 Spolupráce – Klastry – Výzva IV – Rozvoj klastru, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_149/0011818). Realizace projektu zahájena 1.1.2018, projekt ukončen 31.12.2019

květen 2019

MPSV ČR podepsalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OP Z pro projekt „Profesní vzdělávání členských podniků Plastikářského klastru” (výzva 03_19_110 Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II!, registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010917). Realizace projektu zahájena 1.6.2019

červen 2019

MPO ČR podepsalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OP PIK – Inovační vouchery – Výzva IV, pro projekt „Studie posuzování životního cyklu LCA technologie balení potravin” (výzva 01_18_215 Inovační vouchery – Výzva IV, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0017832). Realizace projektu zahájena 1.7.2019, projekt ukončen 31.12.2019

leden 2020

zahájení realizace projektů schválených MPO ČR v rámci OP PIK – Spolupráce – Klastry – Výzva VI:

 • Plastr 2020 – INFRASTRUKTURA (výzva 01_19_313 Spolupráce – Klastry – Výzva VI – Sdílená infrastruktura, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_313/0018805). Realizace projektu zahájena 1.1.2020
 • Plastr 2020 – VaV (výzva 01_19_263 Spolupráce – Klastry – Výzva VI – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_263/0018804). Realizace projektu zahájena 1.1.2020

únor 2020

zahájení realizace projektu „Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania plastov v súlade s požiadavkami automatizácie, robotizácie a pravidlami obehového hospodárstva” (REGIOPLAST 2030) v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020 (číslo projektu NFP 304010U970). Partnery projektu jsou Slovenský plastikársky klaster (hlavní partner) a Slovenská obchodná a priemyselná komora. Realizace projektu zahájena 1.2.2020

červen 2020

MPO ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OP PIK – Inovační vouchery – Výzva IV, pro projekt „Hodnocení kvality postkonzumních recyklátů” (výzva 01_18_215 Inovační vouchery – Výzva IV, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021862). Realizace projektu zahájena 1.9.2020, projekt ukončen 30.4.2021

srpen 2020

MPO ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OP PIK – Inovační vouchery COVID-19 – Výzva V, pro projekt „Homogenizaci surovin na přípravu prostředků pro antimikrobní ošetření” (výzva 01_20_319 Inovační vouchery COVID-19 – Výzva V, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_319/0022334). Realizace projektu zahájena 1.9.2020, projekt ukončen 30.4.2021

leden 2021

zahájení realizace projektů schválených MPO ČR v rámci OP PIK – Spolupráce – Klastry – Výzva VII:

 • Plastr 2021 – INFRASTRUKTURA (výzva 01_20_335 Spolupráce – Klastry – Výzva VII – Sdílená infrastruktura, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_335/0023648). Realizace projektu zahájena 1.1.2021
 • Plastr 2021 – ROZVOJ KLASTRU (výzva 01_20_333 Spolupráce – Klastry – Výzva VII – Rozvoj klastru, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_333/0023621). Realizace projektu zahájena 1.1.2021

duben 2021

MPO ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OP PIK – Inovační vouchery – Výzva VI, pro projekt „Hodnocení bio-rozložitelných obalů” (výzva 01_20_358 Inovační vouchery – Výzva VI, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025469). Realizace projektu zahájena 1.4.2021