Co nabízíme

Členové Plastikářského klastru mají možnost zapojit se do společných projektů. Hlavní oblasti zájmu představují vývoj a inovace, společné investice, společný nákup a vzdělávání.

Finanční úspory


Klastrové projekty typu společného nákupu přináší zapojeným členům zejména ekonomický profit v podobě nemalých finančních úspor. Realizovány jsou:

Společný nákup surovin
V současné době funguje pilotní projekt, do kterého jsou zapojeny firmy orientované na vstřikování plastů na technické díly (především pro automobilový průmysl).

Společný nákup energií
Společný nákup elektrické energie je úspěšně realizován od roku 2008, o dva roky později se k němu přidal plyn.

Společné investice do přístrojů a zařízení
Společné investice jednak snižují vzhledem k dotacím investiční náklady a společné využívání snižuje provozní náklady.


Podpora VaV


Členové Plastikářského klastru mohou využívat naše služby v oblasti zkušebnictví, experimentálního výzkumu a inovací. Tento přístup je přínosný především pro malé a střední podniky, které nemají vybavena vývojová oddělení personálně ani technicky. Výhodou je také možnost významného krytí finančních nákladů na VaV díky projektům Plastru realizovaných s podporou strukturálních fondů Evropské unie (jak na národní úrovni MPO - OP PI, OP PP, OP PIK), tak na mezinárodní úrovni (Horizon 2020).

Naše aktivity směřují zejména na materiálový výzkum a technologický vývoj, průběžně rozšiřujeme také infrastrukturu našeho Střediska pro modelování výrobků z plastů. Úzce spolupracujeme s vědecko-výzkumnými jednotkami Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), nezřídka fungujeme jako prostředník jednání mezi členskými firmami Plastru a odborníky z UTB.


Lidské zdroje


V oblasti lidských zdrojů jsou naše aktivity směřovány zejména na:

Personální rozvoj
Přispíváme k rozvoji odbornosti zaměstnanců našich členů prostřednictvím pravidelných vzdělávacích školících a vzdělávacích programů (workshopů, seminářů) cílených pro jednotlivé pozice – např. operátoři, technologové, personalisté, ekonomové.

Síťování
Jsme členy organizace EuPC, spolupracujeme s platformou Plastic Portal, na jednání valné hromady zveme odborníky z různých oblastí, kteří nás informují o aktuálních novinkách v oboru (např. odborné technické i ekonomické poradenství, možnosti spolupráce apod.)
Síť mezi klastry jsme rozšířili především spoluprací s česko-slovenskými klastry (Moravskoslezský automobilový klastr, Klastr českých nábytkářů, Automobilový klaster západné Slovensko). Základem sítě výzkumné a vývojové je spolupráce s UTB ve Zlíně, především s Centrem polymerních materiálů a Centrem polymerních systémů. V současné době se síť dále rozšiřuje o spolupráci s Regionálním VaV centrem pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy (CEPLANT) a Centrem vědecké excelence (CEITEC) v Brně. Se druhou zmiňovanou institucí se rozbíhá spolupráce ve využívání rentgenové tomografie, především při defektoskopii plastových dílů.


Přidejte se


V případě Vašeho zájmu o členství v Plastikářském klastru nás neváhejte kontaktovat.
Stanovy spolku a přihláška ke členství je k dispozici zde.