Co je klastr?

Definice klastru

V České republice byla agenturou Czechinvest přjiata tato definice klastru:
Klastr je soubor regionálně propojených společností (podnikatelů) a přidružených institucí a organizací – zejména institucí terciárního vzdělávání – jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Interní definice Plastikářského klastru:
Klastr je sdružení těch, co se znají, a i když si třeba konkurují, tak chtějí spolupracovat, protože ví, že na tom vydělají.

Základní typy klastrů

Horizontální klastry

Jsou tvořeny řadou výrobců nebo dodavatelů služeb převážně stejné orientace (např. ve Zlínském kraji klastr plastikářský, obuvnický, dřevařský), kteří se spojí do klastru většinou za účelem:

  • docílení lepších cen při nákupu materiálu,
  • dosažení lepších prodejních možností,
  • společného zastupování na veletrzích, v zahraničí apod.,
  • účinnějšího lobbingu (vzdělávání apod.),
  • společné zahraniční spolupráce.

Vertikální klastry

Vznikají propojováním většinou subdodavatelských podniků a institucí (obvykle i s větším odběratelským podnikem) do strategického řetězce. Motivací je obvykle zkrácení doby řešení rozvojového záměru (např. Moravskoslezský automobilový klastr). Další možností je spojení firem podnikajících ve stejné oblasti v různých profesích – např. stavební firma si zajistí spolupráci menších firem, které potřebuje u svých zakázek např. klempíři, pokrývači, instalatéři, topenáři, malíři, obkladači, ale např. i dodavatele služeb projektanty, statiky, energetiky, požární techniky, ekology, právníky apod. Stavební firma je pak schopna vystupovat jako generální dodavatel, což se promítá do velikosti zakázek i ceny díla.

Laterální (boční) klastry

Tyto klastry jsou charakterizovány tím, že výrobce (např. nanotextilií) vytvoří strategické propojení s možnými zpracovateli (např. výrobků pro medicinu, hygienického zboží, speciálních technických textilií ap.)