Aktuality

Závěrečná konference projektu CLUSTERPLAST

Ve dnech 28.-29.6.2010 proběhla v Lyonu na půdě koordinátora projektu CLUSTERPLAST, Region Rhones-Alpes, závěrečná konference na téma "Toward a common European and regional strategy for plastic clusters". Akce se zúčastnilo přes 90 zástupců klastrů, firem, veřejné správy a vědecko-výzkumné sféry; Zlínský region byl reprezentován nejenom partnery projektu - Plastikářským klastrem a Technologickým inovačním centrem - ale i zástupci Zlínského kraje (Ing. David Mareček) a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (Ing. Martina Hudečková). Více informací včetně prezentovaných přednášek je k dispozici na www.clusterplast.eu.