Aktuality

Závěrečná konference projektu CERADA

Dne 19.4.2011 se uskutečnila v Ostravě závěrečná konference projektu CERADA - Central European Research and Development Area, který byl řešen v rámci 7. rámcového programu Evropské unie. Byly prezentovány výstupy, udržitelnost a navazující aktivity projektu. Konference se zúčastnili projektoví partneři, zástupci firem, univerzit a veřejných institucí z Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje, Trenčianskeho samospravneho kraja (SK) a Slezského vojvodství (PL).

Dne 18.4. předcházel konferenci workshop "Fiše klastrových iniciativ", kterého se zúčastnili projektoví partneři, hosté a odborníci. Výstupem tohoto workshopu byly návrhy dalších společných aktivit v rámci regionu CERADA.

Konferenci zahájila ing. Petra Chovanioková, ředitelka Agentury pro regionální rozvoj Ostrava. Z pozice koordinátora představila projekt CERADA.
Následující prezentace:
 - Lucas Jannses - zástupce Evropské komise představil možnosti financování ze 7. rámcového programu včetně výhledů do budoucnosti.
- Mgr. Tomáš Lodňan z Vedecko-technologického parku Žilina představil e-katalog vedecko-výzkumných institucí a firem. Nastínil možnosti rozvíjení katalogu po skončení projektu CERADA a především propagaci firmám a VaV institucím.
- Célia Gavaud - Velká Británie (PERA), koordinátorka tréninkového programu s tématem Technologický transfer a předávání příkladů dobré praxe. V rámci této prezentace vystoupil také Ing. Ladislav Glogar z Moravskoslezského automobilového klastru a Ing. David Pawera z Agentury pro regionální rozvoj Ostrava. Podělili se o své zkušenosti z absolvovaného tréninkového programu.
- Artur Ochojski, Ph.D. (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach) představil společný akční plán projektu CERADA a budoucí možné oblasti spolupráce v rámci regionů zapojených v tomto projektu, a to s participací nejen dosavadních partnerů projektu, ale hlavně firem, VaV institucí a dalších relevantních subjektů.

Více o projektu: www.cerada.org