Aktuality

Využití počítačové tomografie pro zefektivnění cyklu korekce forem

Přinášíme nabídku CEITEC VUT Brno pro využití počítačové tomografie v oblasti korekcí forem. Podrobnější informace viz přiložený leták.

Dokumenty ke stažení:

Korekce forem leták.pdf