Aktuality

Veletrh pracovních příležitostí Business Days - příležitost nejen pro studenty UTB

Dne 1.11.2016 jsme se zúčastnili veletrhu pracovních příležitostí Business Days. Akci pořádalo Job Centrum UTB ve Zlíně jako jedinečnou příležitost navázat spolupráci mezi studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na jedné straně a zástupci zaměstnavatelů na straně druhé. Naším cílem bylo prezentovat možnost zprostředkování stáží v našich členských firmách a velmi nás těšil zájem studentů - zejména z řad Fakulty technologické a Fakulty managementu a ekonomiky - o tuto formu spolupráce. Pevně věříme, že podobně jako v minulém roce se podaří získané kontakty přeměnit v úspěšně realizované stáže.