Aktuality

V Trenčíně proběhl Kick-off meeting projektu RegioPlast 2030

Zahajovací setkání projektových partnerů projektu RegioPlast 2030 proběhlo dne 3.2.2020 v Trenčníně. Hlavním cílem byla diskuse aktivit a harmonogramu projektu, který je řešen v rámci OP Interreg V-A SR-ČR a jehož řešitelské konsorcium zahrnuje Slovenský plastikársky klaster (vedoucí partner), Plastikářský klastr (hlavní přeshraniční partner) a Slovenská obchodná a priemyselná komora (partner projektu). Projekt je zaměřený na výměnu zkušenosti při náborech žáků základních škol pro plastikářské obory, dále na vzdělávání pedagogů nových studijních a učebních oborů v oblasti zpracování plastů a výměnu zkušenosti mezi pedagogy z ČR a SR. Výstupy projektu zahrnují přípravu elektronické příručky pro pedagogy a tvorbu promovidea pro podporu plastikářského odvětví v ČR a SR. Tisková zpráva z jednání je k dispozici v příloze. Více informací o projektu viz http://regioplast.6f.sk/.

Dokumenty ke stažení:

TZ RegioPlast KoM.pdf