Aktuality

STŘEDISKO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBLAST ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ

Dne 1. 9. 2012 se v Uherském Brodě rozběhl projekt Středisko profesního vzdělávání pro oblast zpracování plastů. Tento projekt je realizován Krajským centrem dalšího profesního vzdělávání a Centrem uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s.

Hlavním cílem projektu je vzájemnou spoluprací s firemní sférou přispět k prohloubení nabídky dalšího vzdělávání (DV), posílení informovanosti o nabídce DV a tím i vytvoření kompaktního systému DV ve Zlínském kraji. Zaměření celého projektu vychází z analýzy potřeb provedené mezi zaměstnavateli ZLK působících v oblasti plastikářské výroby.

Dle potřeb kooperujících firem z oblasti zpracování plastů bude vytvořeno 5 výukových programů rozčleněných do 33 modulů. V rámci těchto modulů budou zkušení lektoři předávat své poznatky o nejmodernějších technologiích a trendech v dané oblasti zaměstnancům firem z daného odvětví. Přidanou hodnotou projektu je vytvoření velkého množství výukových materiálů a pomůcek pro účastníky DV – prezentace, odborné texty, výukové filmy a praktické příklady.

Více o projektu naleznete na www.kcdpv.cz.