Aktuality

Stanovisko EuPC a národních klastrových asociací k hrozbě zařazení TiO2 jako karcinogenní látky ze strany ECHA

Přinášíme aktuální materiál - stanovisko EuPC a národních klastrových asociací k hrozbě zařazení TiO2 jako karcinogenní látky ze strany ECHA (European Chemical Agency). Dokument je k dispozici v příloze.