Aktuality

Společné prohlášení 68 asociací působících v segmentu obalového průmyslu

68 asociací ze všech oborů v obalářství vydalo společné prohlášení, které připomínkuje evropskou směrnici ve vztahu k používání tzv. SUP (Single Use Plastics). Celé znění prohlášení, včetně seznamu signatářů zahrnujícího mmj. asociaci European Plastics Converters (EuPC), jíž je Plastikářký klastr členem, je k dispozici v příloze. Následnou aktivitou bude společná konference všech zainteresovaných asociací s účastí zástupců evropského parlamentu a komise, která se bude konat v Bruselu dne 25.9.2018 - více na https://www.packagingportal.eu/conference.