Aktuality

Společné jednání PLASTR-UTB-ZK-TIC

Dne 22.9.2010 proběhlo Společné jednání zástupců Plastikářského klastru a jeho členských firem, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Zlínského kraje a Technologického inovačního centra s cílem diskutovat možnosti spolupráce. Ze strany klastru bylo prezentováno jeho postavení v rámci regionu, univerzita představila svoji nabídku v oblasti R&D pro aplikační sféru. Představitelé ZK a TIC mmj. informovali o připravovaných nástrojích podpory spolupráce firem-univerzit, např. formou "inovačních voucherů".