Aktuality

Schválení dalšího projektu OP PIK Spolupráce - Klastry - Výzva I.

Dne 14.2.2017 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytutí dotace pro čtvrtý projekt Plastikářského klastru připravený v rámci Výzvy I OP PIK Spolupráce - Klastry. Jedná se o projekt kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet s názvem "Pokročilé systémy úpravy povrchů pro kontrolu a snížení opotřebení nástrojů při zpracování polymerů plněných přírodními vlákny"(CORNET SmartNFR, výzva 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0001161).