Aktuality

Rok 2015 je vyhlášen rokem průmyslu a technického vzdělávání

Jednou z doprovodných akcí bylo setkání s názvem „Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl“, který dne 15. 1. 2015 uspořádaly společně Individuální projekt národní KREDO, Svaz chemického průmyslu České republiky, Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Pilotní akce se účastnilo přes osmdesát delegátů z akademické, veřejné i podnikové sféry, vč. zástupců Plastikářského klastru. Setkání poukázalo na několik zásadních problémů, s nimiž se potýká tuzemský chemický průmysl, především pokud jde o vzdělávání a s tím související image odvětví. Ačkoli chemie prorůstá celým zpracovatelským průmyslem a chemičtí odborníci jsou požadovaní i v jiných technických oborech, není o studium chemie potřebný zájem. Více informací o akci viz http://kredo.reformy-msmt.cz/chemickym-firmam-chybeji-odbornici.