Aktuality

Regionální sektorová dohoda pro Zlínský kraj v oblasti gumárenské a plastikářské výroby je podepsána!

Hlavním cílem regionální sektorové dohody, která byla podepsána ve čtvrtek 9.7.2015, je dosáhnout v tradičním odvětví Zlínského kraje - gumárenské a plastikářské výrobě - stavu, kdy bude na trhu práce k dispozici dostatek kvalifikovaných lidí (maturantů a vyučených), kteří budou schopni pokrýt úbytek pracovních sil u zaměstnavatelů způsobený jak demografickým vývojem, tak přirozenou fluktuací. V akčním plánu, který je součástí regionální sektorové dohody, jsou obsaženy konkrétní aktivity stanovené k naplnění cílů, jako například medializace gumárenského a plastikářského průmyslu a jeho perspektiv ve Zlínském kraji u žáků základních škol připravujících se na volbu povolání a u lidí hledajících práci i u široké veřejnosti. K realizaci akčního plánu se svým podpisem přihlásil také Plastikářský klastr. Tisková zpráva z podpisu je k dispozici v příloze.