Aktuality

Projekty podané do VI. výzvy OP PIK - Spolupráce - Klastry splnily první fázi hodnocení

Žádosti projektů Plastr 2020 - VaV, Plastr 2020 - Rozvoj klastru a Plastr 2020 - Infrastruktura podaných do VI. výzvy OP PIK - Spolupráce - Klastry splnily formální náležitosti a podmínky přijatelnosti. Následovat bude posuzování z věcného hlediska odbornými hodnotiteli MPO a předložení Výběrové komisi, která projekty doporučí / nedoporučí k poskytnutí dotace.