Aktuality

Projektové žádosti do OP PIK splnily formální náležitosti a podmínky přijatelnosti

Všech pět projektů OP PIK, které Plastikářský klastr připravil do 1. výzvy programu Spolupráce - Klastry, se nachází ve stavu "Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti" a v současné době u nich probíhá věcné hodnocení odbornými hodnotiteli. Jedná se o projektové žádosti:

  1. Pokročilé systémy úpravy povrchů pro kontrolu a snížení opotřebení nástrojů při zpracování polymerů plněných přírodními vlákny (CORNET SmartNFR, výzva 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0001161)
  2. Rozvoj „Střediska pro modelování výrobků z plastů“ (Plastr 2015 – infrastruktura, výzva 01_15_008 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Sdílená infrastruktura, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_008/0001226)
  3. Plastr 2015 – internacionalizace (Plastr 2015 – internacionalizace, výzva 01_15_009 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Internacionalizace, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_009/0001228)
  4. Výzkum a vývoj pro plastikářskou výrobu (Plastr 2015 - VaV, výzva 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0002305)
  5. Plastr 2015 – rozvoj klastru (Plastr 2015 – rozvoj klastru, výzva 01_15_012 Spolupráce – Klastry – I. výzva – Rozvoj klastru, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_012/0001230)