Aktuality

Projekt RegioPlast 2030 přináší další výstupy

Projekt RegioPlast 2030, zaměřený na podporu vzdělávání pro plastikářský průmysl v příhraničním území Zlínského a Trenčianského kraje, pokročil do další fáze řešení a přináší aktuální informace - viz článek v odborném periodiku Strojárstvo/Strojírenství 6/2021, str. 63. Plné znění je k dispozici na tomto odkazu: https://www.engineering.sk/archiv/20405-strojarstvo-strojirenstvi-6-2021-2.