Aktuality

Projekt AUTOPLAST: Předání ceny za "Nejlepší projekt v oblasti plastů v rámci STU, UTB"

Dne 22.9.2010 jsme Ing. Lukáši Jiránkovi (absolvent Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně) za diplomovou práci na téma "Testing mold design for investigation of powder-binder separation during powder injection molding" předali cenu v soutěži za "Nejlepší projekt v oblasti plastů v rámci STU, UTB". Jedná se o 1. ročník soutěže pořádané pod záštitou řešeného projektu AUTOPLAST (OP PS SR-ČR 2007-2013), ve které se utkají práce studentů z obou stran hranice, tedy Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty technologické a Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Materiálovotechnologické fakultě v Trnavě. Srdečné gratulace!