Aktuality

Problematika biodegradabilních tašek a sáčků v Evropském parlamentu

Německý spolek na ochranu životního prostředí Deutsche Umwelthilfe zaslal oficiální dopis k rukám eurokomisaře pro ŽP, Janeze Potočnika, ve věci biodegradabilních tašek a sáčků, jehož snahou je připomínkovat návrh novelizace směrnice Evropského parlamentu o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek. Znění dopisu viz příloha.