Aktuality

Předběžné žádosti projektů podávaných do OP PIK úspěšně přijaty!

Předběžné žádosti našich projektů podávaných do OP PIK splnily veškeré formální náležitosti a podmínky přijatelnosti a byly nám vráceny k rozšíření na plnou žádost. Plastikářský klastr byl rovněž zařazen mezi exceletní klastrové organizace.

Jedná se o následující žádosti o podporu (více informací na http://www.plastr.cz/strategie-op-pik.php):

Pokročilé systémy úpravy povrchů pro kontrolu a snížení opotřebení nástrojů při zpracování polymerů plněných přírodními vlákny (CORNET SmartNFR, výzva 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0001161)

Rozvoj „Střediska pro modelování výrobků z plastů“ (Plastr 2015 – infrastruktura, výzva 01_15_008 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Sdílená infrastruktura, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_008/0001226)

Plastr 2015 – Internacionalizace (Plastr 2015 – internacionalizace, výzva 01_15_009 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Internacionalizace, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_009/0001228)

Výzkum a vývoj pro plastikářskou výrobu (Plastr 2015 - VaV, výzva 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0002305)

Plastr 2015 – rozvoj (Plastr 2015 – rozvoj klastru, výzva 01_15_012 Spolupráce – Klastry – I. výzva – Rozvoj klastru, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_012/0001230)