Aktuality

Pozvánky na zajímavé akce

Předáváme pozvánky na zajímavá setkání konaná v průběhu měsíců listopadu a prosince. První akcí je seminář „Jak pečovat o nehmotný majetek firmy“, který pořádá Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně dne 20.11.2014. Druhou je konference na téma „Podpora exportu – Agentura CzechTrade, Exportní garanční a pojišťovací společnost, Česká exportní banka“ pořádaná dne 2.12.2014 agenturou Czechinvest.

Dokumenty ke stažení:

Pozvánka CTT UTB 20.11.2014.pdf