Aktuality

Pozvánka na workshop věnovaný problematice měření lokální svalové zátěže

Zajímavou akci pořádá Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FaME UTB) spolu s Moravskoslezským automobilovým klastrem Ostrava a dalšími partnery (Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav rehabilitace; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství; PREVENTADO medical s.r.o., Zlín). Workshop je určen především pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, personalisty, ergonomy, průmyslové inženýry a zaměstnavatele a uskuteční se v prostorách FaME UTB ve dvou termínech - úterý 10.2.2015 od 15 do 17 hodin a pátek 20. 2. 2015 od 13 do 15 hodin. Více informací viz Pozvánka v příloze.