Aktuality

Pokračování workshopů Plastrové čtvrtky

Dne 9.1.2014 proběhl další z "Plastrových čtvrtků" tentokrát určený pro technické pracovníky členských firem klastru. Program zahrnoval prezentaci plánovaných investic a aktivit Plastru v oblasti VaV, možností spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a v neposlední řadě byl také představen koncept pravidelných stáží studentů 4. a 5. ročníků UTB ve firmách Plastru. Hlavní část semináře byla věnována odborné přednášce na téma „Nové trendy v oblasti síťování polymerů“.