Aktuality

Podnikatelská mise firem Zlínského kraje do Jaroslavské oblasti

Přinášíme pozvánku Krajské hospodářské komory ZK na podnikatelskou misi firem Zlínského kraje do Jaroslavské oblasti (Rusko). Cesta se uskuteční v termínu od 17. do 20. října 2016 při příležitosti „Dnů průmyslu Jaroslavské oblasti“, které pořádá Samospráva Jaroslavské oblasti ve spolupráci s Jaroslavskou obchodně-průmyslovou komorou a Manažer klubem. Všechny uvedené subjekty jsou partneři Zlínského kraje a Krajské hospodářské komory Zlínského kraje.

V rámci „průmyslových dnů“ se představí přední ruské společnosti z oblasti automobilového průmyslu, které chtějí navázat nové kontakty a spolupráci s českými firmami – konkrétně s výrobci součástek, materiálů, zařízení a technologií pro automobilový průmysl. Pořadatelé projevili zájem přizvat firmy ze Zlínského kraje, které působí v oblasti plastikářství

Součástí programu je účast na obchodní konferenci, prezentace firem, účast v diskusních panelech, individuální jednání s vybranými firmami, možnost prezentace na společném stánku Zlínského kraje (např. formou propagačních materiálů), návštěvu ve firmách, setkání s představiteli samosprávy Jaroslavské oblasti a další možnosti.

Organizátory mise z české strany jsou Kontaktní centrum pro východní trhy při KHK ZK a Zlínský kraj. Firmy, které se mise zúčastní, obdrží finanční příspěvek ve výši 10 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s technicko-organizačním zajištěním cesty. 

Hlavním cílem podnikatelské mise je najít nové obchodní partnery a navázat s nimi spolupráci. Pozvánk a seznam ruských které se během akce představí a je možné se s nimi setkat viz přiložené soubory.

Termín pro přihlášení: 26.8.2016.

Kontaktní osoba: 

Bohdana Konečná

Kontaktní centrum pro východní trhy při Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje

tel.:  +420 572 154 554

GSM:  +420 725 596 631

e-mail: konecna@khkzk.cz

http: www.kcvt.cz

 

Dokumenty ke stažení:

Pozvánka.pdf