Aktuality

Podnikatelská mise do Japonska - příležitost pro české klastry a jejich členské MSP

Dovolujeme si upozornit na možnosti internacionalizačních aktivit v Japonsku. Match-makingové aktivity se budou týkat zejména nanotechnologií, biotechnologií a informací, jak se orientovat v japonském tržním prostředí. Více informací na záložce Aktuality na webových stránkách agentury Czechinvest - http://www.czechinvest.org/aktuality-klastry nebo v příloze.