Aktuality

Podání žádostí o podporu v rámci III. výzvy Spolupráce - Klastry OP PIK

Dne 7.4.2017 jsme úspěšně zaregistrovali 3 žádosti o podporu v rámci OP PIK, III. výzvy SPOLUPRÁCE-KLASTRY. Jedná se o projekty:

  1. Plastr 2017 – INFRASTRUKTURA (výzva 01_16_080 SPOLUPRÁCE - KLASTRY - III. VÝZVA - SDÍLENÁ INFRASTRUKTURA, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_080/0008787)
  2. Plastr 2017 – VaV (Průmyslový vývoj v oblasti plastových odpadů a nových aplikací plastů, výzva 01_16_079 SPOLUPRÁCE - KLASTRY - III. VÝZVA - KOLEKTIVNÍ VÝZKUM, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_079/0008788)
  3. Plastr 2017 - INTERNACIONALIZACE (výzva 01_16_081 SPOLUPRÁCE - KLASTRY - III. VÝZVA - INTERNACIONALIZACE, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_081/0008704)