Aktuality

Podání předběžných žádostí projektů OP PIK

Úspěšně jsme zaregistrovali předběžné žádosti 4 projektů do programu OP PIK: 1. Pokročilé systémy úpravy povrchů pro kontrolu a snížení opotřebení nástrojů při zpracování polymerů plněných přírodními vlákny (CORNET SmartNFR, výzva 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.2.0.15_007.01163), 2. Rozvoj „Střediska pro modelování výrobků z plastů“ (Plastr 2015 – infrastruktura, výzva 01_15_008 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Sdílená infrastruktura, registrační číslo projektu CZ.01.1.2.0.15_008.01228), 3. Plastr 2015 – Internacionalizace (výzva 01_15_009 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Internacionalizace, registrační číslo projektu CZ.01.1.2.0.15_009.01230), 4. Výzkum a vývoj pro plastikářskou výrobu (Plastr 2015 - VaV, výzva 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.2.0.15_007.02356). Příjem plných žádostí bude realizován od 1.12.2015.