Aktuality

Plastrové čtvrtky - Technický workshop

Dne 10.2.2011 jsme pořádali, v rámci cyklu "Plastrové čtvrtky", technický workshop pro členské firmy Plastru. Byla prezentována přednáška na téma: Povrchové úpravy plastových výrobků plazmou. Ing. Ondřej Hudeček, Ing. Tomáš Sedláček PhD. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
Ing. David Hausner informoval, o již avizovaném záměru Plastikářského klastru, o zpracování  a podání projektu do 7FP - Capacities, Activity: 2.2. Research for the Benefit of SME and Associations, na téma: Raw Material and Technological Research Involved in Surface Treatment for Specific Plastic Products.
Dále byli zástupci firem informováni o plánu nákupu skenovacího tomografu pro využití 3D analýzy ve firmách Plastru.