Aktuality

Plastrové čtvrtky - Technický workshop

Dne 13.5.2010 jsme pořádali, v rámci cyklu "Plastrové čtvrtky", Technický workshop pro členské firmy a hosty Plastru. V rámci odborného programu byla představena oblast Rapid prototypingu a reverzního inženýrství (Ing. Michal Staněk, Ph.D. - Ústav výrobního inženýrství FT UTB ve Zlíně) a Zlepšení vlastností plastových dílů radiačním síťováním (Ing. Michal Daněk - Beta-Gamma-Servise GmbH & Co KG). Věříme, že akce byla dobrým základem pro založení tradice těchto setkání!