Aktuality

Plastrové čtvrtky - Personální workshop

Dne 10.6.2010 se konal třetí workshop v rámci cyklu "Plastrových čtvrtků", tentokrát se zaměřením na personální oblast. V rámci odborného programu představily zástupkyně Úřadu práce ve Zlíně projekt "SeZam - Rozvoj služeb a spolupráce ÚP se zaměstnavateli v měnících se podmínkách na trhu práce" a dále téma "Příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti". V rámci diskuse si účastníci sdělili svoje zkušenosti např. s projektem Vzdělávejte se!