Aktuality

Plastrové čtvrtky - Ekonomický workshop

Dne 27.5.2010 jsme pořádali druhé setkání v rámci cyklu workshopů pro odborné pracovníky členských firem klastru  "Plastrové čtvrtky" - tentokrát zaměřené na ekonomickou oblast. V hlavní části programu zazněly zajímavé příspěvky na téma Daňové podpory výzkumu a vývoje (Hana Hughes - ALMA Consulting Group) a Možnosti specializovaného benchmarkingu pro firmy klastru (prof. Drahomíra Pavelková a Ing. Petra Škodáková, Ph.D. - FaME UTB ve Zlíně), nechyběla ani diskuse (nejen) k dané problematice.