Aktuality

Plastr získal prestižní ocenění ZLATÝ KLASTR

Národní klastrová asociace (NCA) udělila Plastikářskému klastru čestné ocenění ZLATÝ KLASTR 2018 za dlouhodobé excelentní výsledky v rozvoji klastru s přínosem pro výzkum a vývoj, inovace, internacionalizaci a zvyšování konkurenceschopnosti členských firem. NCA uděluje toto ocenění každoročně od roku 2014, více informací je k dispozici zde