Aktuality

Plastikářský klastr podal přihlášku do celoevropského sdružení ERP

Plastics Recyclers Europe (ERP) sdružuje národní asociace a individuální členské společnosti a svojí základnou pokrývá 80% evropského průmyslu zaměřeného na recyklaci plastů. Ten představuje na 1 000 firem s 30 000 zaměstnanci a 3 miliony tun zpracovatelské kapacity. Činnost ERP zahrnuje aktivity v rámci pracovních skupin, společná setkání a účast v EU projektech. Více informací na www.plasticsrecyclers.eu.