Aktuality

Plastikářský klastr podal mezinárodní projekt

Plastikářský klastr podal projektový návrh s názvem "Central-East Inter-Cluster" (akronym CEIC) do výzvy COS-CLUSTER-2014-3-03 – Cluster Go International v rámci programu COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-Sized Enterprises). Projektové konsorcium je dále zastoupeno plastikářskými klastry ze Slovenska (Slovenský plastikársky klaster), Polska (Bydgoszcz Industrial Cluster) a Maďarska (Branch Association Polymers). Cílem projektu je vytváření nových evropských strategických klastrových partnerství a podpora síťování a internacionalizačních aktivit.