Aktuality

Odborná konference Plastko 2016

Univerzitní institut Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádá ve dnech 20.-21.4.2016 další ročník odborné konference Plastko. Cílem akce je prezentace výsledků výzkumu a vývoje, výstupů inovačních projektů a zhodnocení trendů v oblasti polymerní chemie a plastikářského průmyslu. Mezi přednášejícími jsou také zástupci Plastikářského klastru a jeho členských firem. Veškeré informace jsou k dispozici na http://www.plastko.utb.cz/.